Przeglądaj źródła

No need to export it

pull/28/head
sheeit 4 lat temu
rodzic
commit
ba2904f864
1 zmienionych plików z 2 dodań i 2 usunięć
  1. 2
    2
      limfshot.sh

+ 2
- 2
limfshot.sh Wyświetl plik

@@ -1,5 +1,5 @@
#!/bin/bash
export i=screenshot.png
i=/tmp/.limfshot.png
scrot $i
limf -l $i|xclip -selection clipboard
limf -l $i | xclip -selection clipboard
rm $i

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz