Преглед на файлове

No need to export it

pull/28/head
sheeit преди 4 години
родител
ревизия
ba2904f864
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      limfshot.sh

+ 2
- 2
limfshot.sh Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
#!/bin/bash
export i=screenshot.png
i=/tmp/.limfshot.png
scrot $i
limf -l $i|xclip -selection clipboard
limf -l $i | xclip -selection clipboard
rm $i

Loading…
Отказ
Запис