Преглед на файлове

Update host_list.json

Fucks up limf
pull/13/head
lc-guy преди 5 години
родител
ревизия
2aa80344be
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      host_list.json

+ 1
- 1
host_list.json Целия файл

@@ -13,7 +13,7 @@
["https://mixtape.moe/", "https://my.mixtape.moe/", "mixtape.moe", 104857600, 0],
["https://pomf.cat/", "https://a.pomf.cat/", "pomf.cat", 78643200, 0],
["https://pomf.is/", "https://u.pomf.is/", "pomf.is", 104857600, 0],
["https://sugoi.vidyagam.es/", "https://sugoi.vidyagam.es/qt/", "sugoi.vidyagam.es", 104857600,, 0],
["https://sugoi.vidyagam.es/", "https://sugoi.vidyagam.es/qt/", "sugoi.vidyagam.es", 104857600, 0],
["https://tpb.lc/", "https://a.tpb.lc/", "tpb.lc", 2147483648, 1],
["https://u.aww.moe/", "https://u.aww.moe/", "aww.moe", 2147483648, 1]
]

Loading…
Отказ
Запис