Преглед на файлове

fix some shit I broke

master
lc-guy преди 4 години
родител
ревизия
29cddb7187
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 2 реда
  1. 1
    2
      host_list.json

+ 1
- 2
host_list.json Целия файл

@@ -11,10 +11,9 @@
["https://sugoi.vidyagam.es/", "https://qt.vidyagam.es/", "sugoi.vidyagam.es", 104857600, 1],
["https://doko.moe/", "https://a.doko.moe/", "doko.moe", 2147483648, 0],
["https://pomfe.co/", "https://a.pomfe.co/", "pomfe.co", 104857600, 0],
["https://multn.net/", "https://x.multn.net/", "multn.net", 104857600, 0],
["https://multn.net/upload/", "https://x.multn.net/", "multn.net", 104857600, 0],
["https://pomf.space/", "https://a.pomf.space/", "pomf.space", 268435456, 1],
["https://vidga.me/", "https://a.vidga.me/", "vidga.me", 104857600, 0],
["https://regist.ra.rs/", "https://s.te.rs/", "regist.ra.rs", 33554432, 1],
["https://pomf.pyonpyon.moe/", "https://pomf.pyonpyon.moe/", "pomf.pyonpyon.moe", 52428800, 1],
["https://p.fuwafuwa.moe/", "https://p.fuwafuwa.moe/", "p.fuwafuwa.moe", 268435456, 1]
]

Loading…
Отказ
Запис