A simple emoji picker for rofi with multi-selection
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

3 wiersze
51 B

beautifulsoup4==4.6.0
lxml==4.1.0
requests==2.18.4