11 Ревизии (1.2.0)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Fabian Winter df6a2d2ea1 More emojis 🧙 преди 3 години
  Fabian Winter 0536616c19 Add screenshot to readme преди 3 години
  Fabian Winter 75508b07a4 Update emojis 😸 преди 3 години
  Fabian Winter 0dbf456aa4 Add xsel dependency and improve readme преди 3 години
  fdw c5efdc33c4 Merge pull request #1 from puresick/master преди 3 години
  Daniel 7d3adf83da Added xdotool dependency note to readme преди 3 години
  Fabian Winter d01512b128 Add license преди 3 години
  Fabian Winter 82266e22ab Add Readme and requirements преди 3 години
  Fabian Winter b3ff62d269 Add emoji picker 😁 преди 3 години
  Fabian Winter 95072acb6e Add gitignore преди 3 години
  Fabian Winter 73da76065a Load emojis from emojipedia преди 3 години