3 Ревизии (b3ff62d26965628fee34c582498d984d788c10e4)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Fabian Winter b3ff62d269 Add emoji picker 😁 преди 4 години
  Fabian Winter 95072acb6e Add gitignore преди 4 години
  Fabian Winter 73da76065a Load emojis from emojipedia преди 4 години