2 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Fabian Winter a84847f8ab Update license před 2 roky
  Fabian Winter d01512b128 Add license před 3 roky