Преглед на файлове

Add emoji picker 😁

Now we can pick an emoji and insert it, or copy it. Exactly what I
wanted.
tags/1.2.0
Fabian Winter преди 4 години
родител
ревизия
b3ff62d269
променени са 1 файла, в които са добавени 7224 реда и са изтрити 0 реда
  1. 7224
    0
      rofimoji.py

+ 7224
- 0
rofimoji.py
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Loading…
Отказ
Запис