A simple emoji picker for rofi with multi-selection
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

18 wiersze
455 B

import requests
from bs4 import BeautifulSoup
data = requests.get('https://emojipedia.org/emoji/') # type: requests.Response
soup = BeautifulSoup(data.content, 'lxml') # type: BeautifulSoup
python_file = open('emojis.py', 'w')
python_file.write('emojis="""\n')
for table_row in soup.find_all('tr'):
emoji_row = table_row.find('td')
text = emoji_row.get_text()
python_file.write(text + '\n')
python_file.write('"""')
python_file.close()