12 Ревизии (74c36f251a10a6da5e659c6f8fcb2cb7c45ba3cc)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Mathieu Laparie 74c36f251a Fix path errors and update readme. преди 2 години
  Mathieu Laparie 247e581894 Shortened readme. преди 2 години
  Mathieu Laparie 2fa4753a09 Repository name change. преди 2 години
  Mathieu Laparie d4218ea229 Small correction in readnme. преди 2 години
  Mathieu Laparie 0dca17430d Initial commit. преди 2 години
  Norman Köhring 1e57bb620f screenshot update преди 3 години
  Norman da1e6d5201
Update README.md преди 3 години
  Norman 8c006c8516
Update README.md преди 3 години
  Norman Köhring 5a8eec433b automatically download emoji list преди 3 години
  Norman Köhring 2a50fdabab Readme updates преди 3 години
  Norman Köhring adbe5f9816 screenshot преди 3 години
  Norman Köhring 3a59c5f810 Initial преди 3 години