Преглед на файлове

Mise à jour de 'README.md'

master
Kabouik преди 7 месеца
родител
ревизия
b30ffa698f
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      README.md

+ 1
- 0
README.md Целия файл

@@ -31,6 +31,7 @@ The two underlying scripts, `rofiemoji.sh` and `rofiunicode.sh`, will try to dow

```bash
mv $HOME/.config/rofi/config $HOME/.config/rofi/config.back # Back up previous rofi configuration, if any
mkdir $HOME/.config/rofi/ # Create the rofi config directory, if absent
cp $HOME/.config/rofiemoji-rofiunicode/config/config.example $HOME/.config/rofi/config # Apply the supplied configuration
mkdir -p $HOME/.local/share/rofi/themes
cp $HOME/.config/rofiemoji-rofiunicode/config/sidetab-adapta.rasi $HOME/.local/share/rofi/themes/ # Provide customized sidetab-adapta.rasi theme

Loading…
Отказ
Запис