16 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  kenzie tandun eee0f25ccc fix преди 4 години
  kenzie tandun 5712fffb37 temp fix преди 4 години
  kenzie tandun 275462fdd7 csv data source and parser преди 4 години
  kenzie tandun 0efaf8e999 support up to age 20 and more accurate data преди 4 години
  kenzie tandun 1192026f03 gpl license преди 4 години
  kenzie tandun 257f0d6a42 age now divided into years and months преди 4 години
  kenzie tandun 3b2ba8c7d5 support decimal input преди 4 години
  kenzie tandun 188a4362c9 restart script преди 4 години
  kenzie tandun 54bbf3fafb input validation преди 4 години
  kenzie tandun 8c842d269f startup and install scripts преди 4 години
  kenzie tandun d52aed9955 Mikrosefali & Makrosefali for abnormal head sizes преди 4 години
  kenzie tandun 3e5b395e95 add web ui преди 4 години
  kenzie tandun 225e2a0c44 standarisasi questions, better input checking преди 4 години
  kenzie tandun a86e65d46d installation script for macos преди 4 години
  kenzie tandun c59801382c finished all but weight for length преди 4 години
  kenzie tandun 16ff3f5db0 first commit преди 4 години