Commit Graph

 • 688c4600d9
  Update index.html gh-pages Jibreil 2020-11-29 20:40:09 +1100
 • 2cee45d5d5 clenaup master Jibreil 2020-03-29 23:14:44 +1100
 • 80ab541a8d big things in that Jibreil 2020-03-29 22:06:11 +1100
 • 2a11c2affd new setup Jibreil 2020-01-07 19:32:56 +1100
 • 5080a8a901 scripts update Jibreil 2020-01-06 23:38:28 +1100
 • 68a1d75d57 gtk Jibreil 2020-01-06 01:52:21 +1100
 • 262533681e polybar clean Jibreil 2020-01-04 11:45:35 +1100
 • e580ba5b5d aa Jibreil 2020-01-03 23:55:48 +1100
 • 8495862f16 split xresources Jibreil 2020-01-03 23:07:08 +1100
 • 367dbb35aa overhaul Jibreil 2020-01-03 10:05:29 +1100
 • 43a833db28 new page Jibreil 2019-12-22 17:32:44 +1100
 • ef8b5b2d31 xmodmap Jibreil 2019-10-18 21:03:50 +1100
 • 4a33e7447b
  Merge pull request #3 from jibreil/dots Jibreil 2019-10-02 01:06:39 +1000
 • d9d7439458
  Update README.md #3 Jibreil 2019-10-02 01:06:19 +1000
 • e364985a54
  Merge pull request #2 from jibreil/gh-pages-te Jibreil 2019-10-02 01:05:38 +1000
 • 32a622e162
  Create README.md #2 Jibreil 2019-10-02 01:05:16 +1000
 • f2baf891df dunno Jibreil 2019-09-05 16:11:28 +1000
 • f0eccf8145 new ws icons Jibreil 2019-06-19 15:44:34 +1000
 • 1a6e1a8c61 setup repo Jibreil 2019-06-17 21:37:47 +1000
 • 4cdc028726 readme2 Jibreil 2019-06-17 21:31:45 +1000
 • 8df066658d readme Jibreil 2019-06-17 21:23:36 +1000
 • 159aefd33c readme Jibreil 2019-06-17 21:21:55 +1000
 • 25b7c5d159 readme Jibreil 2019-06-17 21:20:45 +1000
 • 83c200d8f9 🔥 Jibreil 2019-06-17 21:01:23 +1000
 • 3d29d54200 80 char lines Jibreil 2019-06-17 20:30:23 +1000
 • df70ddc55e using a wp again Jibreil 2019-06-17 14:40:13 +1000
 • 66fbc0fad7 using a wp again Jibreil 2019-06-17 14:40:13 +1000
 • 94856d3e1b update vim wrapping Jibreil 2019-06-17 13:49:33 +1000
 • 8e879e2f82 update vim wrapping Jibreil 2019-06-17 13:49:33 +1000
 • 9146886372 config rearrangement Jibreil 2019-06-17 13:33:13 +1000
 • 7f6a7b422d config rearrangement Jibreil 2019-06-17 13:33:13 +1000
 • e47db99bf7 id Jibreil 2019-06-10 00:17:02 +1000
 • f91da5c4d4 id Jibreil 2019-06-10 00:17:02 +1000
 • 963f59913e vimtex Jibreil 2019-06-10 00:08:13 +1000
 • 1f1ffa555f vimtex Jibreil 2019-06-10 00:08:13 +1000
 • 77182d9bef bigger gaps Jibreil 2019-06-09 21:07:33 +1000
 • 96dd73e4f6 bigger gaps Jibreil 2019-06-09 21:07:33 +1000
 • 067eb498a0 vim config Jibreil 2019-06-09 21:02:54 +1000
 • 9335b9179c vim config Jibreil 2019-06-09 21:02:54 +1000
 • d0fc2922d1 big tings and dat Jibreil 2019-05-28 09:10:00 +1000
 • 9f9f1114bb big tings and dat Jibreil 2019-05-28 09:10:00 +1000
 • 09b5e8db96 add autostart stuff 😮 Jibreil 2019-04-30 19:55:43 +1000
 • c5f4063229 add autostart stuff 😮 Jibreil 2019-04-30 19:55:43 +1000
 • 2e35e8c0ac update setup list Jibreil 2019-04-30 18:46:48 +1000
 • 0e6d633cd3 update i3 config Jibreil 2019-04-30 18:23:30 +1000
 • 4e80c298df update i3 config Jibreil 2019-04-30 18:23:30 +1000
 • 649564946d add betterlockscreen config Jibreil 2019-04-30 18:23:07 +1000
 • 6bee38d2eb add betterlockscreen config Jibreil 2019-04-30 18:23:07 +1000
 • 1c165718dc updoots Jibreil 2019-04-26 22:54:33 +1000
 • 9b786efa35 updoots Jibreil 2019-04-26 22:54:33 +1000
 • 514e951e10 polybar gaps Jibreil 2019-04-26 10:43:13 +1000
 • 989bcc8776 polybar gaps Jibreil 2019-04-26 10:43:13 +1000
 • 8d1e498c60 compton Jibreil 2019-04-26 10:36:14 +1000
 • c6ebabcfa9 compton Jibreil 2019-04-26 10:36:14 +1000
 • 82371bca6d sending it Jibreil 2019-04-22 23:36:49 +1000
 • 0815c17e83 sending it Jibreil 2019-04-22 23:36:49 +1000
 • 1be9480d00 Update .zshrc Jibreil 2019-04-22 23:28:20 +1000
 • 2746d52066 Update .zshrc Jibreil 2019-04-22 23:28:20 +1000
 • 7a168a17f2 idk Jibreil 2019-04-22 23:24:02 +1000
 • 27ac2b0887 idk Jibreil 2019-04-22 23:24:02 +1000
 • 3e8aa60415 nvim Jibreil 2019-03-25 23:52:27 +1100
 • 64b627004e nvim Jibreil 2019-03-25 23:52:27 +1100
 • 561dcb517f aliases Jibreil 2019-03-25 16:02:13 +1100
 • 7412aecfe2 aliases Jibreil 2019-03-25 16:02:13 +1100
 • 8fe6d43c4c update vimrc Jibreil 2019-03-25 15:51:09 +1100
 • 14f12012ee update vimrc Jibreil 2019-03-25 15:51:09 +1100
 • 90f908c422 👑 Jibreil 2019-03-11 22:44:03 +1100
 • 98739fe8e2 👑 Jibreil 2019-03-11 22:44:03 +1100
 • a1118ba796 new laptop tings Jibreil 2019-03-11 22:34:02 +1100
 • 01879ca343 new laptop tings Jibreil 2019-03-11 22:34:02 +1100
 • 0d8b193076 i Jibreil 2018-11-01 17:11:51 +1100
 • 6140ad23e5 i Jibreil 2018-11-01 17:11:51 +1100
 • 9cb18ef2af edit nvim config Jibreil 2018-10-09 23:12:47 +1100
 • ce55492785 edit nvim config Jibreil 2018-10-09 23:12:47 +1100
 • f759100e5c add neovim ranger Jibreil 2018-09-26 08:03:38 +1000
 • 90534719aa add neovim ranger Jibreil 2018-09-26 08:03:38 +1000
 • 3f14f01523 sc Jibreil 2018-09-24 11:19:59 +1000
 • 7dbc59bb2d sc Jibreil 2018-09-23 20:09:33 +1000
 • 3be1537d46 i Jibreil 2018-09-23 17:54:11 +1000
 • 9dbbd2fcc7 i Jibreil 2018-09-23 17:54:11 +1000
 • 69eef3b553 iii Jibreil 2018-09-22 22:50:51 +1000
 • a26ed9fdf1 iii Jibreil 2018-09-22 22:50:51 +1000
 • 5a59f13687 stuff broke Jibreil 2018-09-22 22:25:43 +1000
 • 57cdcf6625 stuff broke Jibreil 2018-09-22 22:25:43 +1000
 • 42465a2645 i Jibreil 2018-09-22 13:36:08 +1000
 • 04ff3df97a lmao Jibreil 2018-09-22 13:29:27 +1000
 • f25f526862 lmao Jibreil 2018-09-22 13:29:27 +1000
 • f6f1253010 video Jibreil 2018-09-21 20:16:49 +1000
 • 1659e7600d fix recording scripts Jibreil 2018-09-21 20:15:25 +1000
 • 33608b7056 fix recording scripts Jibreil 2018-09-21 20:15:25 +1000
 • 063943ffca video Jibreil 2018-09-21 20:07:39 +1000
 • 6625c268e3 add video Jibreil 2018-09-21 18:08:28 +1000
 • 16a52a05e7 rofi theme Jibreil 2018-09-21 18:02:06 +1000
 • 62bc92f077 rofi theme Jibreil 2018-09-21 18:02:06 +1000
 • d23ad830d1 script spacing Jibreil 2018-09-19 17:06:17 +1000
 • 004d674eef script spacing Jibreil 2018-09-19 17:06:17 +1000
 • 1ab67dc525 teknik Jibreil 2018-09-19 17:00:33 +1000
 • 18dcb1645a teknik Jibreil 2018-09-19 17:00:33 +1000
 • 65a983c2c4 ii Jibreil 2018-09-19 14:53:25 +1000
 • 9e63d02654 ii Jibreil 2018-09-19 14:53:25 +1000