32 Incheckningar (master)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  jcmdln cb92b464bb Remove all linux configurations 2 år sedan
  jcmdln 0c47133b8d Remove non-standard configuration 2 år sedan
  Johnathan C Maudlin 0d8b39b326
srandr: fix error in example 3 år sedan
  jcmdln c57cf86c47 srandr: add example config 3 år sedan
  jcmdln d57499aebf Various: Cleanup pass 3 år sedan
  jcmdln 91eb904887 Update gpkg and package.use 3 år sedan
  jcmdln a3d4269fa3 Make srander a proper script 3 år sedan
  jcmdln cd73d77ef6 Improve custom script handling 3 år sedan
  jcmdln 328e60e6d6 Add linux 4.16 config 3 år sedan
  jcmdln 8a1b8c40dd kbuild.sh: cleanup 3 år sedan
  jcmdln fe4b778287 remove old kernel configs 3 år sedan
  John e577eb78c5
Support more stuff 3 år sedan
  John 2063f9d22a
Add generic TUN support for VPN's 3 år sedan
  jcmdln e7e8bb741b Add stuff for virtualbox, USB gamepads, etc 3 år sedan
  jcmdln 60f6c2e111 Initial commit 3 år sedan
  jcmdln f4fea68fa1 Cleanup pass 3 år sedan
  jcmdln 0b6abf72b9 Harsh cleanup pass 3 år sedan
  jcmdln 00a57ebe38 Cleanup pass 3 år sedan
  jcmdln b39aec7a86 add gein-extras (ie rice) 3 år sedan
  John 95e37a9d4d Update 4.12-config 3 år sedan
  jcmdln 0ad2ef21f7 Cleanup; Add bloat installer 3 år sedan
  John 252723f795 Update 4.12-config 3 år sedan
  John b1c47aec5a Create Readme.md 3 år sedan
  John 5d4547957d Update and rename 4.12.12-config to 4.12-config 3 år sedan
  John 53eed36943 Rename .config to 4.9-config 3 år sedan
  John 538b0a9f83 Create 4.12.12-config 3 år sedan
  jcmdln 748a6dcb6b Update .config 3 år sedan
  jcmdln c9b15a375e rebuild kernel config base on defconfig 3 år sedan
  jcmdln 74d440c7ab Update .config 3 år sedan
  jcmdln f1f540da7b Update .config 3 år sedan
  jcmdln 492c98d449 Update .config 3 år sedan
  jcmdln cd1fce3402 Create .config 3 år sedan