Преглед на файлове

Update .config

pull/1/head
jcmdln преди 4 години
родител
ревизия
f1f540da7b
променени са 1 файла, в които са добавени 13 реда и са изтрити 1 реда
  1. 13
    1
      usr/src/linux/.config

+ 13
- 1
usr/src/linux/.config Целия файл

@@ -1,6 +1,18 @@
# /usr/src/linux/.config

# This is a generic kernel config that will support most systems

#
# Gentoo Linux
#
CONFIG_GENTOO_LINUX=y
CONFIG_GENTOO_LINUX_UDEV=y
CONFIG_GENTOO_LINUX_PORTAGE=y

#
# Support for init systems, system and service managers
#
CONFIG_GENTOO_LINUX_INIT_SCRIPT=y
# CONFIG_GENTOO_LINUX_INIT_SYSTEMD is not se
CONFIG_64BIT=y
CONFIG_X86_64=y
CONFIG_X86=y

Loading…
Отказ
Запис