Преглед на файлове

Minor cleanup of MINIMAL()

master
jcmdln преди 3 години
родител
ревизия
9a5744fa12
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
  1. 4
    4
      gein.sh

+ 4
- 4
gein.sh Целия файл

@@ -269,7 +269,7 @@ MINIMAL() {
emerge -q --sync
eselect profile list | grep -Evi "dev|exp"

echo "gein: choose the latest stable release"
echo "gein: Choose the latest stable release"
TargetProfile=""
while [ -z "$TargetProfile" ]; do
read -p "Which profile?: " TargetProfile
@@ -284,9 +284,9 @@ MINIMAL() {
echo "gein: Setting locale..."
echo "$Locale" > /etc/locale.gen
locale-gen
L=$(echo $Locale | awk -F '[-]' '{print $1}')
LSet=$(eselect locale list|grep -i $L|awk -F '[][]' '{print $2}')
eselect locale set $LSet
L="$(echo $Locale | awk -F '[-]' '{print $1}')"
LSet="$(eselect locale list|grep -i $L|awk -F '[][]' '{print $2}')"
eselect locale set "$LSet"
env-update && source /etc/profile
export PS1="[chroot \u@\h \W]$ "


Loading…
Отказ
Запис