Procházet zdrojové kódy

package.use/global: remove pulseaudio

master
Johnathan C Maudlin před 3 roky
rodič
revize
8eeaff0bad
Žádný účet není propojen s e-mailovou adresou tvůrce revize
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. 1
    1
      etc/portage/package.use/global

+ 1
- 1
etc/portage/package.use/global Zobrazit soubor

@@ -10,6 +10,6 @@
*/* dbus bzip2 zlib

## Desktop
# */* alsa bluetooth pulseaudio
# */* alsa bluetooth
# */* ffmpeg gif imagemagick jpeg jpeg2k png svg tiff xpm
# */* X egl gles openal opengl sdl sdl2 vaapi vdpau xft

Načítá se…
Zrušit
Uložit