Преглед на файлове

package.use/global: remove pulseaudio

master
Johnathan C Maudlin преди 3 години
родител
ревизия
8eeaff0bad
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      etc/portage/package.use/global

+ 1
- 1
etc/portage/package.use/global Целия файл

@@ -10,6 +10,6 @@
*/* dbus bzip2 zlib

## Desktop
# */* alsa bluetooth pulseaudio
# */* alsa bluetooth
# */* ffmpeg gif imagemagick jpeg jpeg2k png svg tiff xpm
# */* X egl gles openal opengl sdl sdl2 vaapi vdpau xft

Loading…
Отказ
Запис