Kaynağa Gözat

gein.sh: Automatically set locale

master
jcmdln 3 yıl önce
ebeveyn
işleme
89ec91f3dd
1 değiştirilmiş dosya ile 8 ekleme ve 6 silme
  1. 8
    6
      gein.sh

+ 8
- 6
gein.sh Dosyayı Görüntüle

@@ -137,7 +137,7 @@ BOOTSTRAP() {

echo "gein: Mounting hardware devices..."
HW="proc sys dev"
for target in "$HW"; do
for target in $HW; do
if [ -e /mnt/gentoo/"$target" ]; then
case "$target" in
proc)
@@ -207,7 +207,7 @@ BOOTSTRAP() {
/etc/portage/sets/gein-lxqt
/etc/portage/sets/gein-steam
"
for Set in "$PortageSets"; do
for Set in $PortageSets; do
$Wget "$Source"/"$Set" -O /mnt/gentoo/"$Set"
done

@@ -247,9 +247,11 @@ MINIMAL() {

echo "gein: Setting locale..." &&
echo "$Locale" > /etc/locale.gen &&
locale-gen && locale -a && eselect locale list &&
read -ep "Target locale: " TargetLocale &&
eselect locale set "$TargetLocale" &&
locale-gen && locale -a &&
LocaleMain=$(echo $Locale | awk -F '[-]' '{print $1}') &&
LocaleSet=$(eselect locale list | grep -i $LocaleMain| \
awk -F '[][]' '{print $2}') &&
eselect locale set $LocaleSet &&
env-update && source /etc/profile &&
export PS1="[chroot \u@\h \W]$ "

@@ -309,7 +311,7 @@ MINIMAL() {
/etc/profile.d/kernel.sh
/etc/profile.d/racket.sh
"
for cfg in "$CfgFiles"; do
for cfg in $CfgFiles; do
$Wget "$Source"/"$cfg" -O "$cfg"
done


Loading…
İptal
Kaydet