Преглед на файлове

gein-i3wm: Remove mlocate; Add xrandr

master
Johnathan C Maudlin преди 3 години
родител
ревизия
562fc02c63
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      etc/portage/sets/gein-i3wm

+ 1
- 1
etc/portage/sets/gein-i3wm Целия файл

@@ -4,7 +4,7 @@
media-fonts/noto
media-libs/alsa-lib
media-sound/alsa-utils
sys-apps/mlocate
x11-apps/xrandr
x11-apps/xset
x11-apps/xsetroot
x11-misc/xclip

Loading…
Отказ
Запис