Преглед на файлове

gein.sh: when -d, remove comments from package.use/defaults

master
jcmdln преди 3 години
родител
ревизия
1e11dbdecb
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. 4
    0
      gein.sh

+ 4
- 0
gein.sh Целия файл

@@ -355,11 +355,15 @@ case $1 in
-d|desktop)
case $2 in
i3wm)
sed -i '2,$s/^# //g' /etc/portage/package.use/defaults

DesktopChoice="@gein-i3wm"
MINIMAL && DESKTOP && POSTINSTALL
;;

lxqt)
sed -i '2,$s/^# //g' /etc/portage/package.use/defaults

DesktopChoice="@gein-lxqt"
MINIMAL && DESKTOP


Loading…
Отказ
Запис