Преглед на файлове

srandr: fix error in example

master
Johnathan C Maudlin преди 3 години
родител
ревизия
0d8b39b326
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      usr/local/gein/srandr

+ 1
- 1
usr/local/gein/srandr Целия файл

@@ -8,7 +8,7 @@
# xrandr --output LVDS1 --auto
# }
# VGA1() {
# xrandr --output LVDS1 --auto --above LVDS1
# xrandr --output VGA1 --auto --above LVDS1
# }

Displays=""

Loading…
Отказ
Запис