Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

CMakeLists.txt 431B

1234567891011121314
 1. cmake_minimum_required (VERSION 3.6)
 2. project ("voxeltronik")
 3. file (GLOB_RECURSE SOURCES "src/*.cpp" "src/*.c")
 4. include_directories("./include" "libcuckoo/libcuckoo")
 5. set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
 6. set(CMAKE_CXX_FLAGS "-O2")
 7. set(CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS on)
 8. add_executable(vtk ${SOURCES})
 9. set(CMAKE_THREAD_PREFER_PTHREAD TRUE)
 10. find_package(Threads REQUIRED)
 11. target_link_libraries(vtk SDL2 GL GLEW GLU ${CMAKE_THREAD_LIBS_INIT})