Przeglądaj źródła

more depth testing

testing
totallyfake 3 lat temu
rodzic
commit
7d46eeea77
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. 1
    1
      src/game.cpp

+ 1
- 1
src/game.cpp Wyświetl plik

@@ -113,12 +113,12 @@ void Game::loop() {

activeScene->update(dTime);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, mFBO);
glDepthFunc(GL_GREATER);
glClearDepth(0.0f);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
activeScene->draw(); //draw the scene
glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz