Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 

31 lines
495 B

#pragma once
#include <QWidget>
#include <QModelIndex>
class QListView;
class QFileSystemModel;
namespace hex {
class Pane : public QWidget {
Q_OBJECT
public:
explicit Pane(QWidget *parent = 0);
QString getPath();
public slots:
bool setPath(const QString& path);
void changeIndex(const QModelIndex& index);
void moveUp();
signals:
void pathChanged(const QString& newPath);
void folderChanged(const QString& newFolder);
private:
QListView* mView;
QFileSystemModel* mModel;
};
}