Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

12345678910111213141516171819202122
 1. cmake_minimum_required (VERSION 3.6)
 2. project ("hexfm")
 3. find_package(Threads REQUIRED)
 4. find_package(Qt5Widgets)
 5. set(CMAKE_AUTOMOC on)
 6. set(CMAKE_INCLUDE_CURRENT_DIR ON)
 7. set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
 8. set(CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS on)
 9. qt_wrap_cpp(hexfm SOURCES ./include/pane.h)
 10. file (GLOB_RECURSE SOURCES "src/*.cpp")
 11. include_directories("./include")
 12. add_executable(hexfm ${SOURCES})
 13. set(CMAKE_THREAD_PREFER_PTHREAD TRUE)
 14. target_link_libraries(hexfm Qt5::Widgets ${CMAKE_THREAD_LIBS_INIT})