Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.


 1. # $LynxId: lynx.cfg,v 1.201 2010/12/11 14:01:47 tom Exp $
 2. # lynx.cfg file.
 3. # The default placement for this file is /usr/local/lib/lynx.cfg (Unix)
 4. # or Lynx_Dir:lynx.cfg (VMS)
 5. #
 6. # $Format: "#PRCS LYNX_VERSION \"$ProjectVersion$\""$
 7. #PRCS LYNX_VERSION "2.8.8dev.7"
 8. #
 9. # $Format: "#PRCS LYNX_DATE \"$ProjectDate$\""$
 10. #PRCS LYNX_DATE "Sat, 11 Dec 2010 07:26:32 -0800"
 11. #
 12. # Definition pairs are of the form VARIABLE:DEFINITION
 13. # NO spaces are allowed between the pair items.
 14. #
 15. # If you do not have write access to /usr/local/lib you may change
 16. # the default location of this file in the userdefs.h file and recompile,
 17. # or specify its location on the command line with the "-cfg"
 18. # command line option.
 19. #
 20. # Items may be commented out by putting a '#' as the FIRST char of the line
 21. # (Any line beginning with punctuation is ignored). Leading blanks on each
 22. # line are ignored; trailing blanks may be significant depending on the option.
 23. # An HTML'ized description of all settings (based on comments in this file,
 24. # with alphabetical table of settings and with table of settings by category)
 25. # is available at http://lynx.isc.org/release/lynx2-8-5/lynx_help/cattoc.html
 26. #
 27. ### The conversion is done via the scripts/cfg2html.pl script.
 28. ### Several directives beginning with '.' are used for this purpose.
 29. .h1 Auxiliary Facilities
 30. # These settings control the auxiliary navigating facilities of lynx, e.g.,
 31. # jumpfiles, bookmarks, default URLs.
 32. .h2 INCLUDE
 33. # Starting with Lynx 2.8.1, the lynx.cfg file has a crude "include"
 34. # facility. This means that you can take advantage of the global lynx.cfg
 35. # while also supplying your own tweaks.
 36. #
 37. # You can use a command-line argument (-cfg /where/is/lynx.cfg) or an
 38. # environment variable (LYNX_CFG=/where/is/lynx.cfg).
 39. # For instance, put in your .profile or .login:
 40. #
 41. # LYNX_CFG=~/lynx.cfg; export LYNX_CFG # in .profile for sh/ksh/bash/etc.
 42. # setenv LYNX_CFG ~/lynx.cfg # in .login for [t]csh
 43. #
 44. # Then in ~/lynx.cfg:
 45. #
 46. # INCLUDE:/usr/local/lib/lynx.cfg
 47. # ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ or whatever is appropriate on your system
 48. # and now your own tweaks.
 49. #
 50. # Starting with Lynx 2.8.2, the INCLUDE facility is yet more powerful. You can
 51. # suppress all but specific settings that will be read from included files.
 52. # This allows sysadmins to provide users the ability to customize lynx with
 53. # options that normally do not affect security, such as COLOR, VIEWER, KEYMAP.
 54. #
 55. # The syntax is
 56. #
 57. # INCLUDE:filename for <space-separated-list-of-allowed-settings>
 58. #
 59. # sample:
 60. .ex
 61. #INCLUDE:~/lynx.cfg for COLOR VIEWER KEYMAP
 62. # only one space character should surround the word 'for'. On Unix systems ':'
 63. # is also accepted as separator. In that case, the example can be written as
 64. .ex
 65. #INCLUDE:~/lynx.cfg:COLOR VIEWER KEYMAP
 66. # In the example, only the settings COLOR, VIEWER and KEYMAP are accepted by
 67. # lynx. Other settings are ignored. Note: INCLUDE is also treated as a
 68. # setting, so to allow an included file to include other files, put INCLUDE in
 69. # the list of allowed settings.
 70. #
 71. # If you allow an included file to include other files, and if a list of
 72. # allowed settings is specified for that file with the INCLUDE command, nested
 73. # files are only allowed to include the list of settings that is the set AND of
 74. # settings allowed for the included file and settings allowed by nested INCLUDE
 75. # commands. In short, there is no security hole introduced by including a
 76. # user-defined configuration file if the original list of allowed settings is
 77. # secure.
 78. .h2 STARTFILE
 79. # STARTFILE is the default starting URL if none is specified
 80. # on the command line or via a WWW_HOME environment variable;
 81. # Lynx will refuse to start without a starting URL of some kind.
 82. # STARTFILE can be remote, e.g. http://www.w3.org/default.html ,
 83. # or local, e.g. file://localhost/PATH_TO/FILENAME ,
 84. # where PATH_TO is replaced with the complete path to FILENAME
 85. # using Unix shell syntax and including the device on VMS.
 86. #
 87. # Normally we expect you will connect to a remote site, e.g., the Lynx starting
 88. # site:
 89. STARTFILE:[http://lynx.isc.org/]
 90. #
 91. # As an alternative, you may want to use a local URL. A good choice for this is
 92. # the user's home directory:
 93. .ex
 94. #STARTFILE:file://localhost/~/
 95. #
 96. # Your choice of STARTFILE should reflect your site's needs, and be a URL that
 97. # you can connect to reliably. Otherwise users will become confused and think
 98. # that they cannot run Lynx.
 99. .h2 HELPFILE
 100. # HELPFILE must be defined as a URL and must have a
 101. # complete path if local:
 102. # file://localhost/PATH_TO/lynx_help/lynx_help_main.html
 103. # Replace PATH_TO with the path to the lynx_help subdirectory
 104. # for this distribution (use SHELL syntax including the device
 105. # on VMS systems).
 106. # The default HELPFILE is:
 107. # http://lynx.isc.org/release/lynx2-8-7/lynx_help/lynx_help_main.html
 108. # This should be changed to the local path.
 109. # This definition will be overridden if the "LYNX_HELPFILE" environment
 110. # variable has been set.
 111. #
 112. HELPFILE:[http://lynx.isc.org/release/lynx2-8-7/lynx_help/lynx_help_main.html]
 113. .ex
 114. #HELPFILE:file://localhost/PATH_TO/lynx_help/lynx_help_main.html
 115. .h2 DEFAULT_INDEX_FILE
 116. # DEFAULT_INDEX_FILE is the default file retrieved when the
 117. # user presses the 'I' key when viewing any document.
 118. # An index to your CWIS can be placed here or a document containing
 119. # pointers to lots of interesting places on the web.
 120. #
 121. DEFAULT_INDEX_FILE:[http://scout.wisc.edu/]
 122. .h1 Interaction
 123. .h2 GOTOBUFFER
 124. # Set GOTOBUFFER to TRUE if you want to have the previous goto URL,
 125. # if any, offered for reuse or editing when using the 'g'oto command.
 126. # The default is defined in userdefs.h. If left FALSE, the circular
 127. # buffer of previously entered goto URLs can still be invoked via the
 128. # Up-Arrow or Down-Arrow keys after entering the 'g'oto command.
 129. #
 130. #GOTOBUFFER:FALSE
 131. .h2 JUMP_PROMPT
 132. # JUMP_PROMPT is the default statusline prompt for selecting a jumps file
 133. # shortcut. (see below).
 134. # You can change the prompt here from that defined in userdefs.h. Any
 135. # trailing white space will be trimmed, and a single space is added by Lynx
 136. # following the last non-white character. You must set the default prompt
 137. # before setting the default jumps file (below). If a default jumps file
 138. # was set via userdefs.h, and you change the prompt here, you must set the
 139. # default jumps file again (below) for the change to be implemented.
 140. #
 141. #JUMP_PROMPT:Jump to (use '?' for list):
 142. .h1 Auxiliary Facilities
 143. .h2 JUMPFILE
 144. # JUMPFILE is the local file checked for short-cut names for URLs
 145. # when the user presses the 'j' (JUMP) key. The user will be prompted
 146. # to enter a short-cut name for an URL, which Lynx will then follow
 147. # in a similar manner to 'g'oto; alternatively, s/he can enter '?'
 148. # to view the full JUMPFILE list of short-cuts with associated URLs.
 149. # There is an example jumps file in the samples subdirectory.
 150. # If not defined here or in userdefs.h, the JUMP command will invoke
 151. # the NO_JUMPFILE statusline message (see LYMessages_en.h ).
 152. #
 153. # To allow '?' to work, include in the JUMPFILE
 154. # a short-cut to the JUMPFILE itself, e.g.
 155. # <dt>?<dd><a href="file://localhost/path/jumps.html">This Shortcut List</a>
 156. #
 157. # On VMS, use Unix SHELL syntax (including a lead slash) to define it.
 158. #
 159. # Alternate jumps files can be defined and mapped to keys here. If the
 160. # keys have already been mapped, then those mappings will be replaced,
 161. # but you should leave at least one key mapped to the default jumps
 162. # file. You optionally may include a statusline prompt string for the
 163. # mapping. You must map upper and lowercase keys separately (beware of
 164. # mappings to keys which the user can further remap via the 'o'ptions
 165. # menu). The format is:
 166. #
 167. # JUMPFILE:path:key[:prompt]
 168. #
 169. # where path should begin with a '/' (i.e., not include file://localhost).
 170. # Any white space following a prompt string will be trimmed, and a single
 171. # space will be added by Lynx.
 172. #
 173. # In the following line, include the actual full local path to JUMPFILE,
 174. # but do not include 'file://localhost' in the line.
 175. #JUMPFILE:/FULL_LOCAL_PATH/jumps.html
 176. .ex
 177. #JUMPFILE:/Lynx_Dir/ips.html:i:IP or Interest group (? for list):
 178. .h2 JUMPBUFFER
 179. # Set JUMPBUFFER to TRUE if you want to have the previous jump target,
 180. # if any, offered for reuse or editing when using the 'J'ump command.
 181. # The default is defined in userdefs.h. If left FALSE, the circular
 182. # buffer of previously entered targets (shortcuts) can still be invoked
 183. # via the Up-Arrow or Down-Arrow keys after entering the 'J'ump command.
 184. # If multiple jumps files are installed, the recalls of shortcuts will
 185. # be specific to each file. If Lynx was built with PERMIT_GOTO_FROM_JUMP
 186. # defined, any random URLs used instead of shortcuts will be stored in the
 187. # goto URL buffer, not in the shortcuts buffer(s), and the single character
 188. # ':' can be used as a target to invoke the goto URL buffer (as if 'g'oto
 189. # followed by Up-Arrow had been entered).
 190. #
 191. #JUMPBUFFER:FALSE
 192. .h1 Internal Behavior
 193. .h2 SAVE_SPACE
 194. # If SAVE_SPACE is defined, it will be used as a path prefix for the
 195. # suggested filename in "Save to Disk" operations from the 'p'rint or
 196. # 'd'ownload menus. On VMS, you can use either VMS (e.g., "SYS$LOGIN:")
 197. # or Unix syntax (including '~' for the HOME directory). On Unix, you
 198. # must use Unix syntax. If the symbol is not defined, or is zero-length
 199. # (""), no prefix will be used, and only a filename for saving in the
 200. # current default directory will be suggested.
 201. # This definition will be overridden if a "LYNX_SAVE_SPACE" environment
 202. # variable has been set on Unix, or logical has been defined on VMS.
 203. #
 204. #SAVE_SPACE:~/foo/
 205. .h2 REUSE_TEMPFILES
 206. # Lynx uses temporary files for (among other purposes) the content of
 207. # various user interface pages. REUSE_TEMPFILES changes the behavior
 208. # for some of these temp files, among them pages shown for HISTORY,
 209. # VLINKS, OPTIONS, INFO, PRINT, DOWNLOAD commands.
 210. # If set to TRUE, the same file can be used multiple times for the same
 211. # purpose. If set to FALSE, a new filename is generated each time before
 212. # rewriting such a page. With TRUE, repeated invocation of these commands
 213. # is less likely to push previous documents out of the cache of rendered
 214. # texts (see also DEFAULT_CACHE_SIZE). This is especially useful with
 215. # intermittent (dialup) network connections, when it is desirable to
 216. # continue browsing through the cached documents after disconnecting.
 217. # With the default setting of FALSE, there can be more than one incarnation
 218. # of e.g. the VLINKS page cached in memory (but still only the most recently
 219. # generated one is kept as a file), resulting in sometimes less surprising
 220. # behaviour when returning to such a page via HISTORY or PREV_DOC functions
 221. # (most users will not encounter and notice this difference).
 222. #
 223. #REUSE_TEMPFILES:FALSE
 224. .h2 LYNX_HOST_NAME
 225. # If LYNX_HOST_NAME is defined here or in userdefs.h, it will be
 226. # treated as an alias for the local host name in checks for URLs on
 227. # the local host (e.g., when the -localhost switch is set), and this
 228. # host name, "localhost", and HTHostName (the fully qualified domain
 229. # name of the system on which Lynx is running) will all be passed as
 230. # local. A different definition here will override that in userdefs.h.
 231. #
 232. #LYNX_HOST_NAME:www.cc.ukans.edu
 233. .h2 LOCALHOST_ALIAS
 234. # localhost aliases
 235. # Any LOCALHOST_ALIAS definitions also will be accepted as local when
 236. # the -localhost switch is set. These need not actually be local, i.e.,
 237. # in contrast to LYNX_HOST_NAME, you can define them to trusted hosts at
 238. # other Internet sites.
 239. #
 240. .ex 2
 241. #LOCALHOST_ALIAS:gopher.server.domain
 242. #LOCALHOST_ALIAS:news.server.domain
 243. .h2 LOCAL_DOMAIN
 244. # LOCAL_DOMAIN is used for a tail match with the ut_host element of
 245. # the utmp or utmpx structure on systems with utmp capabilities, to
 246. # determine if a user is local to your campus or organization when
 247. # handling -restrictions=inside_foo or outside_foo settings for ftp,
 248. # news, telnet/tn3270 and rlogin URLs. An "inside" user is assumed
 249. # if your system does not have utmp capabilities. CHANGE THIS here
 250. # if it was not changed in userdefs.h at compilation time.
 251. #
 252. #LOCAL_DOMAIN:ukans.edu
 253. .h1 Session support
 254. .h2 AUTO_SESSION
 255. # If AUTO_SESSION is TRUE lynx will save/restore useful information about
 256. # your browsing history when closing/starting current lynx session if
 257. # no command-line session switches override this setting.
 258. # This setting is useful only if SESSION_FILE is defined here or in the user's
 259. # .lynxrc file.
 260. #
 261. #AUTO_SESSION:FALSE
 262. .h2 SESSION_FILE
 263. # SESSION_FILE defines the file name where lynx will store user sessions.
 264. # This setting is used only when AUTO_SESSION is true.
 265. # Note: the default setting will store/resume each session in a different
 266. # folder under same file name (if that is allowed by operating system)
 267. # when lynx is invoked from different directories.
 268. # (The current working directory may be changed inside lynx)
 269. #
 270. # If you want to use the same session file wherever you invoke Lynx,
 271. # enter the full path below, eg '/home/<username>/.lynx_session'.
 272. #
 273. # If you do not want this feature, leave the setting commented.
 274. # Users can still customize SESSION_FILE and AUTO_SESSION via
 275. # their .lynxrc file.
 276. #
 277. #SESSION_FILE:lynx_session
 278. .h2 SESSION_LIMIT
 279. # SESSION_LIMIT defines maximum number of: searched strings, goto URLs,
 280. # visited links and history entries which will be saved in session file. The
 281. # minimum allowed is 1, the maximum is 10000.
 282. #
 283. # For instance, if SESSION_LIMIT is 250, a per-session limit of 250 entries of
 284. # searched strings, goto URLs, visited links and history entries will be saved
 285. # in the session file.
 286. #
 287. # There is no fixed limit on the number of entries which can be restored;
 288. # It is limited only by available memory.
 289. #
 290. #SESSION_LIMIT:250
 291. .h1 Character sets
 292. .h2 CHARACTER_SET
 293. # CHARACTER_SET defines the display character set, i.e., assumed to be
 294. # installed on the user's terminal. It determines which characters or strings
 295. # will be used to represent 8-bit character entities within HTML. New
 296. # character sets may be defined as explained in the README files of the
 297. # src/chrtrans directory in the Lynx source code distribution. For Asian (CJK)
 298. # character sets, it also determines how Kanji code will be handled. The
 299. # default is defined in userdefs.h and can be changed here or via the
 300. # 'o'ptions menu. The 'o'ptions menu setting will be stored in the user's RC
 301. # file whenever those settings are saved, and thereafter will be used as the
 302. # default. For Lynx a "character set" has two names: a MIME name (for
 303. # recognizing properly labeled charset parameters in HTTP headers etc.), and a
 304. # human-readable string for the 'O'ptions Menu (so you may find info about
 305. # language or group of languages besides MIME name). Not all 'human-readable'
 306. # names correspond to exactly one valid MIME charset (example is "Chinese");
 307. # in that case an appropriate valid (and more specific) MIME name should be
 308. # used where required. Well-known synonyms are also processed in the code.
 309. #
 310. # Raw (CJK) mode
 311. #
 312. # Lynx normally translates characters from a document's charset to display
 313. # charset, using ASSUME_CHARSET value (see below) if the document's charset
 314. # is not specified explicitly. Raw (CJK) mode is OFF for this case.
 315. # When the document charset is specified explicitly, that charset
 316. # overrides any assumption like ASSUME_CHARSET or raw (CJK) mode.
 317. #
 318. # For the Asian (CJK) display character sets, the corresponding charset is
 319. # assumed in documents, i.e., raw (CJK) mode is ON by default. In raw CJK
 320. # mode, 8-bit characters are not reverse translated in relation to the entity
 321. # conversion arrays, i.e., they are assumed to be appropriate for the display
 322. # character set. The mode should be toggled OFF when an Asian (CJK) display
 323. # character set is selected but the document is not CJK and its charset not
 324. # specified explicitly.
 325. #
 326. # Raw (CJK) mode may be toggled by user via '@' (LYK_RAW_TOGGLE) key,
 327. # the -raw command line switch or from the 'o'ptions menu.
 328. #
 329. # Raw (CJK) mode effectively changes the charset assumption about unlabeled
 330. # documents. You can toggle raw mode ON if you believe the document has a
 331. # charset which does correspond to your Display Character Set. On the other
 332. # hand, if you set ASSUME_CHARSET the same as Display Character Set you get raw
 333. # mode ON by default (but you get assume_charset=iso-8859-1 if you try raw mode
 334. # OFF after it).
 335. #
 336. # Note that "raw" does not mean that every byte will be passed to the screen.
 337. # HTML character entities may get expanded and translated, inappropriate
 338. # control characters filtered out, etc. There is a "Transparent" pseudo
 339. # character set for more "rawness".
 340. #
 341. # Since Lynx now supports a wide range of platforms it may be useful to note
 342. # the cpXXX codepages used by IBM PC compatible computers, and windows-xxxx
 343. # used by native MS-Windows apps. We also note that cpXXX pages rarely are
 344. # found on Internet, but are mostly for local needs on DOS.
 345. #
 346. # Recognized character sets include:
 347. #
 348. .nf
 349. # string for 'O'ptions Menu MIME name
 350. # =========================== =========
 351. # 7 bit approximations (US-ASCII) us-ascii
 352. # Western (ISO-8859-1) iso-8859-1
 353. # Western (ISO-8859-15) iso-8859-15
 354. # Western (cp850) cp850
 355. # Western (windows-1252) windows-1252
 356. # IBM PC US codepage (cp437) cp437
 357. # DEC Multinational dec-mcs
 358. # Macintosh (8 bit) macintosh
 359. # NeXT character set next
 360. # HP Roman8 hp-roman8
 361. # Chinese euc-cn
 362. # Japanese (EUC-JP) euc-jp
 363. # Japanese (Shift_JIS) shift_jis
 364. # Korean euc-kr
 365. # Taipei (Big5) big5
 366. # Vietnamese (VISCII) viscii
 367. # Eastern European (ISO-8859-2) iso-8859-2
 368. # Eastern European (cp852) cp852
 369. # Eastern European (windows-1250) windows-1250
 370. # Latin 3 (ISO-8859-3) iso-8859-3
 371. # Latin 4 (ISO-8859-4) iso-8859-4
 372. # Baltic Rim (ISO-8859-13) iso-8859-13
 373. # Baltic Rim (cp775) cp775
 374. # Baltic Rim (windows-1257) windows-1257
 375. # Celtic (ISO-8859-14) iso-8859-14
 376. # Cyrillic (ISO-8859-5) iso-8859-5
 377. # Cyrillic (cp866) cp866
 378. # Cyrillic (windows-1251) windows-1251
 379. # Cyrillic (KOI8-R) koi8-r
 380. # Arabic (ISO-8859-6) iso-8859-6
 381. # Arabic (cp864) cp864
 382. # Arabic (windows-1256) windows-1256
 383. # Greek (ISO-8859-7) iso-8859-7
 384. # Greek (cp737) cp737
 385. # Greek2 (cp869) cp869
 386. # Greek (windows-1253) windows-1253
 387. # Hebrew (ISO-8859-8) iso-8859-8
 388. # Hebrew (cp862) cp862
 389. # Hebrew (windows-1255) windows-1255
 390. # Turkish (ISO-8859-9) iso-8859-9
 391. # North European (ISO-8859-10) iso-8859-10
 392. # Ukrainian Cyrillic (cp866u) cp866u
 393. # Ukrainian Cyrillic (KOI8-U) koi8-u
 394. # UNICODE (UTF-8) utf-8
 395. # RFC 1345 w/o Intro mnemonic+ascii+0
 396. # RFC 1345 Mnemonic mnemonic
 397. # Transparent x-transparent
 398. .fi
 399. #
 400. # The value should be the MIME name of a character set recognized by
 401. # Lynx (case insensitive).
 402. # Find RFC 1345 at http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/uri/rfc1345.txt .
 403. #
 404. #CHARACTER_SET:iso-8859-1
 405. .h2 LOCALE_CHARSET
 406. # LOCALE_CHARSET overrides CHARACTER_SET if true, using the current locale to
 407. # lookup a MIME name that corresponds, and use that as the display charset.
 408. #
 409. # Note that while nl_langinfo(CODESET) itself is standardized, the return
 410. # values and their relationship to the locale value is not. GNU libiconv
 411. # happens to give useful values, but other implementations are not guaranteed
 412. # to do this.
 413. #LOCALE_CHARSET:FALSE
 414. .h2 HTML5_CHARSETS
 415. # HTML5_CHARSETS is an alternative to ASSUME_CHARSET and ASSUME_LOCAL_CHARSET.
 416. # Those assume by default that the character set of an HTML document is (as is
 417. # standard in HTML4) ISO-8859-1, in the absence of locale information.
 418. #
 419. # HTML5 introduces a "compatibility" (sic) feature which assumes that the
 420. # default is Windows 1252. In the same way, it equates ISO-8859-4 and Windows
 421. # 1254. Finally, it also makes recommendations which selectively reinterpret
 422. # the locale encoding.
 423. #
 424. # This option currently implements only the equating of ISO-8859-1 and Windows
 425. # 1252.
 426. #
 427. #HTML5_CHARSETS:FALSE
 428. .h2 ASSUME_CHARSET
 429. # ASSUME_CHARSET changes the handling of documents which do not
 430. # explicitly specify a charset. Normally Lynx assumes that 8-bit
 431. # characters in those documents are encoded according to iso-8859-1
 432. # (the official default for the HTTP protocol). When ASSUME_CHARSET
 433. # is defined here or by an -assume_charset command line flag is in effect,
 434. # Lynx will treat documents as if they were encoded accordingly.
 435. # See above on how this interacts with "raw mode" and the Display
 436. # Character Set.
 437. # ASSUME_CHARSET can also be changed via the 'o'ptions menu but will
 438. # not be saved as permanent value in user's .lynxrc file to avoid more chaos.
 439. #
 440. #ASSUME_CHARSET:iso-8859-1
 441. .h2 ASSUMED_DOC_CHARSET_CHOICE
 442. .h2 DISPLAY_CHARSET_CHOICE
 443. # It is possible to reduce the number of charset choices in the 'O'ptions menu
 444. # for "display charset" and "assumed document charset" fields via
 445. # DISPLAY_CHARSET_CHOICE and ASSUMED_DOC_CHARSET_CHOICE settings correspondingly.
 446. # Each of these settings can be used several times to define the set of possible
 447. # choices for corresponding field. The syntax for the values is
 448. #
 449. # string | prefix* | *
 450. #
 451. # where
 452. #
 453. # 'string' is either the MIME name of charset or it's full name (listed
 454. # either in the left or in the right column of table of
 455. # recognized charsets), case-insensitive - e.g. 'Koi8-R' or
 456. # 'Cyrillic (KOI8-R)' (both without quotes),
 457. #
 458. # 'prefix' is any string, and such value will select all charsets having
 459. # the name with prefix matching given (case insensitive), i.e.,
 460. # for the charsets listed in the table of recognized charsets,
 461. #
 462. .ex
 463. # ASSUMED_DOC_CHARSET_CHOICE:cyrillic*
 464. # will be equal to specifying
 465. .ex 4
 466. # ASSUMED_DOC_CHARSET_CHOICE:cp866
 467. # ASSUMED_DOC_CHARSET_CHOICE:windows-1251
 468. # ASSUMED_DOC_CHARSET_CHOICE:koi8-r
 469. # ASSUMED_DOC_CHARSET_CHOICE:iso-8859-5
 470. # or lines with full names of charsets.
 471. #
 472. # literal string '*' (without quotes) will enable all charset choices
 473. # in corresponding field. This is useful for overriding site
 474. # defaults in private pieces of lynx.cfg included via INCLUDE
 475. # directive.
 476. #
 477. # Default values for both settings are '*', but any occurrence of settings
 478. # with values that denote any charsets will make only listed choices available
 479. # for corresponding field.
 480. #ASSUMED_DOC_CHARSET_CHOICE:*
 481. #DISPLAY_CHARSET_CHOICE:*
 482. .h2 ASSUME_LOCAL_CHARSET
 483. # ASSUME_LOCAL_CHARSET is like ASSUME_CHARSET but only applies to local
 484. # files. If no setting is given here or by an -assume_local_charset
 485. # command line option, the value for ASSUME_CHARSET or -assume_charset
 486. # is used. It works for both text/plain and text/html files.
 487. # This option will ignore "raw mode" toggling when local files are viewed
 488. # (it is "stronger" than "assume_charset" or the effective change
 489. # of the charset assumption caused by changing "raw mode"),
 490. # so only use when necessary.
 491. #
 492. #ASSUME_LOCAL_CHARSET:iso-8859-1
 493. .h2 PREPEND_CHARSET_TO_SOURCE
 494. # PREPEND_CHARSET_TO_SOURCE:TRUE tells Lynx to prepend a META CHARSET line
 495. # to text/html source files when they are retrieved for 'd'ownloading
 496. # or passed to 'p'rint functions, so HTTP headers will not be lost.
 497. # This is necessary for resolving charset for local html files,
 498. # while the assume_local_charset is just an assumption.
 499. # For the 'd'ownload option, a META CHARSET will be added only if the HTTP
 500. # charset is present. The compilation default is TRUE.
 501. # It is generally desirable to have charset information for every local
 502. # html file, but META CHARSET string potentially could cause
 503. # compatibility problems with other browsers, see also PREPEND_BASE_TO_SOURCE.
 504. # Note that the prepending is not done for -source dumps.
 505. #
 506. #PREPEND_CHARSET_TO_SOURCE:TRUE
 507. .h2 NCR_IN_BOOKMARKS
 508. # NCR_IN_BOOKMARKS:TRUE allows you to save 8-bit characters in bookmark titles
 509. # in the unicode format (NCR). This may be useful if you need to switch
 510. # display charsets frequently. This is the case when you use Lynx on different
 511. # platforms, e.g., on UNIX and from a remote PC, and want to keep the bookmarks
 512. # file persistent.
 513. # Another aspect is compatibility: NCR is part of I18N and HTML4.0
 514. # specifications supported starting with Lynx 2.7.2, Netscape 4.0 and MSIE 4.0.
 515. # Older browser versions will fail so keep NCR_IN_BOOKMARKS:FALSE if you
 516. # plan to use them.
 517. #
 518. #NCR_IN_BOOKMARKS:FALSE
 519. .h2 FORCE_8BIT_TOUPPER
 520. # FORCE_8BIT_TOUPPER overrides locale settings and uses internal 8-bit
 521. # case-conversion mechanism for case-insensitive searches in non-ASCII display
 522. # character sets. It is FALSE by default and should not be changed unless
 523. # you encounter problems with case-insensitive searches.
 524. #
 525. #FORCE_8BIT_TOUPPER:FALSE
 526. .h2 OUTGOING_MAIL_CHARSET
 527. # While Lynx supports different platforms and display character sets
 528. # we need to limit the charset in outgoing mail to reduce
 529. # trouble for remote recipients who may not recognize our charset.
 530. # You may try US-ASCII as the safest value (7 bit), any other MIME name,
 531. # or leave this field blank (default) to use the display character set.
 532. # Charset translations currently are implemented for mail "subjects= " only.
 533. #
 534. #OUTGOING_MAIL_CHARSET:
 535. .h2 ASSUME_UNREC_CHARSET
 536. # If Lynx encounters a charset parameter it doesn't recognize, it will
 537. # replace the value given by ASSUME_UNREC_CHARSET (or a corresponding
 538. # -assume_unrec_charset command line option) for it. This can be used
 539. # to deal with charsets unknown to Lynx, if they are "sufficiently
 540. # similar" to one that Lynx does know about, by forcing the same
 541. # treatment. There is no default, and you probably should leave this
 542. # undefined unless necessary.
 543. #
 544. #ASSUME_UNREC_CHARSET:iso-8859-1
 545. .h2 PREFERRED_LANGUAGE
 546. # PREFERRED_LANGUAGE is the language in MIME notation (e.g., "en",
 547. # "fr") which will be indicated by Lynx in its Accept-Language headers
 548. # as the preferred language. If available, the document will be
 549. # transmitted in that language. Users can override this setting via
 550. # the 'o'ptions menu and save that preference in their RC file.
 551. # This may be a comma-separated list of languages in decreasing preference.
 552. #
 553. #PREFERRED_LANGUAGE:en
 554. .h2 PREFERRED_CHARSET
 555. # PREFERRED_CHARSET specifies the character set in MIME notation (e.g.,
 556. # "ISO-8859-2", "ISO-8859-5") which Lynx will indicate you prefer in
 557. # requests to http servers using an Accept-Charsets header. Users can
 558. # change it via the 'o'ptions menu and save that preference in their RC file.
 559. # The value should NOT include "ISO-8859-1" or "US-ASCII",
 560. # since those values are always assumed by default.
 561. # If a file in that character set is available, the server will send it.
 562. # If no Accept-Charset header is present, the default is that any
 563. # character set is acceptable. If an Accept-Charset header is present,
 564. # and if the server cannot send a response which is acceptable
 565. # according to the Accept-Charset header, then the server SHOULD send
 566. # an error response with the 406 (not acceptable) status code, though
 567. # the sending of an unacceptable response is also allowed. See RFC 2068
 568. # (http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/uri/rfc2068.txt).
 569. #
 570. #PREFERRED_CHARSET:
 571. .h2 CHARSETS_DIRECTORY
 572. # CHARSETS_DIRECTORY specifies the directory with the fonts (glyph data)
 573. # used by Lynx to switch the display-font to a font best suited for the
 574. # given document. The font should be in a format understood by the
 575. # platforms TTY-display-font-switching API. Currently supported on OS/2 only.
 576. #
 577. # Lynx expects the glyphs for the charset CHARSET with character cell
 578. # size HHHxWWW to be stored in a file HHHxWWW/CHARSET.fnt inside the directory
 579. # specified by CHARSETS_DIRECTORY. E.g., the font for koi8-r sized 14x9
 580. # should be in the file 14x9/koi8-r.fnt.
 581. #
 582. #CHARSETS_DIRECTORY:
 583. .h2 CHARSET_SWITCH_RULES
 584. # CHARSET_SWITCH_RULES hints lynx on how to choose the best display font given
 585. # the document encoding. This string is a sequence of chunks, each chunk
 586. # having the following form:
 587. #
 588. # IN_CHARSET1 IN_CHARSET2 ... IN_CHARSET5 :OUT_CHARSET
 589. #
 590. # For readability, one may insert arbitrary additional punctuation (anything
 591. # but : is ignored). E.g., if lynx is able to switch only to display charsets
 592. # cp866, cp850, cp852, and cp862, then the following setting may be useful
 593. # (split for readability):
 594. #
 595. # CHARSET_SWITCH_RULES: koi8-r ISO-8859-5 windows-1251 cp866u KOI8-U :cp866,
 596. # iso-8859-1 windows-1252 ISO-8859-15 :cp850,
 597. # ISO-8859-2 windows-1250 :cp852,
 598. # ISO-8859-8 windows-1255 :cp862
 599. #
 600. #CHARSET_SWITCH_RULES:
 601. .h1 Interaction
 602. .h2 URL_DOMAIN_PREFIXES
 603. .h2 URL_DOMAIN_SUFFIXES
 604. # URL_DOMAIN_PREFIXES and URL_DOMAIN_SUFFIXES are strings which will be
 605. # prepended (together with a scheme://) and appended to the first element
 606. # of command line or 'g'oto arguments which are not complete URLs and
 607. # cannot be opened as a local file (file://localhost/string). Both
 608. # can be comma-separated lists. Each prefix must end with a dot, each
 609. # suffix must begin with a dot, and either may contain other dots (e.g.,
 610. # .com.jp). The default lists are defined in userdefs.h and can be
 611. # replaced here. Each prefix will be used with each suffix, in order,
 612. # until a valid Internet host is created, based on a successful DNS
 613. # lookup (e.g., foo will be tested as www.foo.com and then www.foo.edu
 614. # etc.). The first element can include a :port and/or /path which will
 615. # be restored with the expanded host (e.g., wfbr:8002/dir/lynx will
 616. # become http://www.wfbr.edu:8002/dir/lynx). The prefixes will not be
 617. # used if the first element ends in a dot (or has a dot before the
 618. # :port or /path), and similarly the suffixes will not be used if the
 619. # the first element begins with a dot (e.g., .nyu.edu will become
 620. # http://www.nyu.edu without testing www.nyu.com). Lynx will try to
 621. # guess the scheme based on the first field of the expanded host name,
 622. # and use "http://" as the default (e.g., gopher.wfbr.edu or gopher.wfbr.
 623. # will be made gopher://gopher.wfbr.edu).
 624. #
 625. #URL_DOMAIN_PREFIXES:www.
 626. #URL_DOMAIN_SUFFIXES:.com,.edu,.net,.org
 627. .h2 FORMS_OPTIONS
 628. # Toggle whether the Options Menu is key-based or form-based;
 629. # the key-based version is available only if specified at compile time.
 630. #FORMS_OPTIONS:TRUE
 631. .h2 PARTIAL
 632. # Display partial pages while downloading
 633. #PARTIAL:TRUE
 634. .h2 PARTIAL_THRES
 635. # Set the threshold # of lines Lynx must render before it
 636. # redraws the screen in PARTIAL mode. Anything < 0 implies
 637. # use of the screen size.
 638. #PARTIAL_THRES:-1
 639. .h2 SHOW_KB_RATE
 640. # While getting large files, Lynx shows the approximate rate of transfer.
 641. # Set this to change the units shown. "Kilobytes" denotes 1024 bytes:
 642. # NONE to disable the display of transfer rate altogether.
 643. # TRUE or KB for Kilobytes/second.
 644. # FALSE or BYTES for bytes/second.
 645. # KB,ETA to show Kilobytes/second with estimated completion time.
 646. # BYTES,ETA to show BYTES/second with estimated completion time.
 647. # Note that the "ETA" values are available if USE_READPROGRESS was defined.
 648. #SHOW_KB_RATE:TRUE
 649. .h2 SHOW_KB_NAME
 650. # Set the abbreviation for Kilobytes (1024).
 651. # Quoting from
 652. # http://www.romulus2.com/articles/guides/misc/bitsbytes.shtml
 653. # In December 1998, the International Electrotechnical Commission (IEC)
 654. # approved a new IEC International Standard. Instead of using the metric
 655. # prefixes for multiples in binary code, the new IEC standard invented specific
 656. # prefixes for binary multiples made up of only the first two letters of the
 657. # metric prefixes and adding the first two letters of the word "binary". Thus,
 658. # for instance, instead of Kilobyte (KB) or Gigabyte (GB), the new terms would
 659. # be kibibyte (KiB) or gibibyte (GiB).
 660. #
 661. # If you prefer using the conventional (and more common) "KB", modify this
 662. # setting.
 663. #SHOW_KB_NAME:KiB
 664. .h1 Timeouts
 665. .h2 INFOSECS
 666. .h2 MESSAGESECS
 667. .h2 ALERTSECS
 668. .h2 NO_PAUSE
 669. # The following definitions set the number of seconds for
 670. # pauses following statusline messages that would otherwise be
 671. # replaced immediately, and are more important than the unpaused
 672. # progress messages. Those set by INFOSECS are also basically
 673. # progress messages (e.g., that a prompted input has been canceled)
 674. # and should have the shortest pause. Those set by MESSAGESECS are
 675. # informational (e.g., that a function is disabled) and should have
 676. # a pause of intermediate duration. Those set by ALERTSECS typically
 677. # report a serious problem and should be paused long enough to read
 678. # whenever they appear (typically unexpectedly). The default values
 679. # are defined in userdefs.h, and can be modified here should longer
 680. # pauses be desired for braille-based access to Lynx.
 681. #
 682. # SVr4-curses implementations support time delays in milliseconds,
 683. # hence the value may be given shorter, e.g., 0.5
 684. #
 685. # Use the NO_PAUSE option (like the command-line -nopause) to override
 686. # all of the delay times.
 687. #
 688. #INFOSECS:1
 689. #MESSAGESECS:2
 690. #ALERTSECS:3
 691. #NO_PAUSE:FALSE
 692. .h2 DEBUGSECS
 693. # Set DEBUGSECS to a nonzero value to slow down progress messages
 694. # (see "-delay" option).
 695. #DEBUGSECS:0
 696. .h2 REPLAYSECS
 697. # Set REPLAYSECS to a nonzero value to allow for slow replaying of
 698. # command scripts (see "-cmd_script" option).
 699. #REPLAYSECS:0
 700. .h1 Appearance
 701. # These settings control the appearance of Lynx's screen and the way
 702. # Lynx renders some tags.
 703. .h2 USE_SELECT_POPUPS
 704. # If USE_SELECT_POPUPS is set FALSE, Lynx will present a vertical list of
 705. # radio buttons for the OPTIONs in SELECT blocks which lack the MULTIPLE
 706. # attribute, instead of using a popup menu. Note that if the MULTIPLE
 707. # attribute is present in the SELECT start tag, Lynx always will create a
 708. # vertical list of checkboxes for the OPTIONs.
 709. # The default defined here or in userdefs.h can be changed via the 'o'ptions
 710. # menu and saved in the RC file, and always can be toggled via the -popup
 711. # command line switch.
 712. #
 713. #USE_SELECT_POPUPS:TRUE
 714. .h2 SHOW_CURSOR
 715. # SHOW_CURSOR controls whether or not the cursor is hidden or appears
 716. # over the current link in documents or the current option in popups.
 717. # Showing the cursor is handy if you are a sighted user with a poor
 718. # terminal that can't do bold and reverse video at the same time or
 719. # at all. It also can be useful to blind users, as an alternative
 720. # or supplement to setting LINKS_AND_FIELDS_ARE_NUMBERED or
 721. # LINKS_ARE_NUMBERED.
 722. # The default defined here or in userdefs.h can be changed via the
 723. # 'o'ptions menu and saved in the RC file, and always can be toggled
 724. # via the -show_cursor command line switch.
 725. #
 726. #SHOW_CURSOR:FALSE
 727. .h2 UNDERLINE_LINKS
 728. # UNDERLINE_LINKS controls whether links are underlined by default, or shown
 729. # in bold. Normally this default is set from the configure script.
 730. #
 731. #UNDERLINE_LINKS:FALSE
 732. .h2 BOLD_HEADERS
 733. # If BOLD_HEADERS is set to TRUE the HT_BOLD default style will be acted
 734. # upon for <H1> through <H6> headers. The compilation default is FALSE
 735. # (only the indentation styles are acted upon, but see BOLD_H1, below).
 736. # On Unix, compilation with -DUNDERLINE_LINKS also will apply to the
 737. # HT_BOLD style for headers when BOLD_HEADERS is TRUE.
 738. #
 739. #BOLD_HEADERS:FALSE
 740. .h2 BOLD_H1
 741. # If BOLD_H1 is set to TRUE the HT_BOLD default style will be acted
 742. # upon for <H1> headers even if BOLD_HEADERS is FALSE. The compilation
 743. # default is FALSE. On Unix, compilation with -DUNDERLINE_LINKS also
 744. # will apply to the HT_BOLD style for headers when BOLD_H1 is TRUE.
 745. #
 746. #BOLD_H1:FALSE
 747. .h2 BOLD_NAME_ANCHORS
 748. # If BOLD_NAME_ANCHORS is set to TRUE the content of anchors without
 749. # an HREF attribute, (i.e., anchors with a NAME or ID attribute) will
 750. # have the HT_BOLD default style. The compilation default is FALSE.
 751. # On Unix, compilation with -DUNDERLINE_LINKS also will apply to the
 752. # HT_BOLD style for NAME (ID) anchors when BOLD_NAME_ANCHORS is TRUE.
 753. #
 754. #BOLD_NAME_ANCHORS:FALSE
 755. .h1 Internal Behavior
 756. .h2 DEFAULT_CACHE_SIZE
 757. .h2 DEFAULT_VIRTUAL_MEMORY_SIZE
 758. # The DEFAULT_CACHE_SIZE specifies the number of WWW documents to be
 759. # cached in memory at one time.
 760. #
 761. # This so-called cache size (actually, number) is defined in userdefs.h and
 762. # may be modified here and/or with the command line argument -cache=NUMBER
 763. # The minimum allowed value is 2, for the current document and at least one
 764. # to fetch, and there is no absolute maximum number of cached documents.
 765. # On Unix, and VMS not compiled with VAXC, whenever the number is exceeded
 766. # the least recently displayed document will be removed from memory.
 767. #
 768. # On VMS compiled with VAXC, the DEFAULT_VIRTUAL_MEMORY_SIZE specifies the
 769. # amount (bytes) of virtual memory that can be allocated and not yet be freed
 770. # before previous documents are removed from memory. If the values for both
 771. # the DEFAULT_CACHE_SIZE and DEFAULT_VIRTUAL_MEMORY_SIZE are exceeded, then
 772. # the least recently displayed documents will be freed until one or the other
 773. # value is no longer exceeded. The default value is defined in userdefs.h.
 774. #
 775. # The Unix and VMS (but not VAXC) implementations use the C library malloc's
 776. # and calloc's for memory allocation, but procedures for taking the actual
 777. # amount of cache into account still need to be developed. They use only
 778. # the DEFAULT_CACHE_SIZE value, and that specifies the absolute maximum
 779. # number of documents to cache (rather than the maximum number only if
 780. # DEFAULT_VIRTUAL_MEMORY_SIZE has been exceeded, as with VAXC/VAX).
 781. #
 782. #DEFAULT_CACHE_SIZE:10
 783. #DEFAULT_VIRTUAL_MEMORY_SIZE:512000
 784. .h2 SOURCE_CACHE
 785. # SOURCE_CACHE sets the source caching behavior for Lynx:
 786. # FILE causes Lynx to keep a temporary file for each cached document
 787. # containing the HTML source of the document, which it uses to regenerate
 788. # the document when certain settings are changed (for instance,
 789. # historical vs. minimal vs. valid comment parsing) instead of reloading
 790. # the source from the network.
 791. # MEMORY is like FILE, except the document source is kept in memory. You
 792. # may wish to adjust DEFAULT_CACHE_SIZE and DEFAULT_VIRTUAL_MEMORY_SIZE
 793. # accordingly.
 794. # NONE is the default; the document source is not cached, and is reloaded
 795. # from the network when needed.
 796. #
 797. #SOURCE_CACHE:NONE
 798. .h2 SOURCE_CACHE_FOR_ABORTED
 799. # This setting controls what will happen with cached source for the document
 800. # being fetched from the net if fetching was aborted (either user pressed
 801. # 'z' or network went down). If set to KEEP, the source fetched so far will
 802. # be preserved (and used as cache), if set to DROP lynx will drop the
 803. # source cache for that document (i.e. only completely downloaded documents
 804. # will be cached in that case).
 805. #SOURCE_CACHE_FOR_ABORTED:DROP
 806. .h2 ALWAYS_RESUBMIT_POSTS
 807. # If ALWAYS_RESUBMIT_POSTS is set TRUE, Lynx always will resubmit forms
 808. # with method POST, dumping any cache from a previous submission of the
 809. # form, including when the document returned by that form is sought with
 810. # the PREV_DOC command or via the history list. Lynx always resubmits
 811. # forms with method POST when a submit button or a submitting text input
 812. # is activated, but normally retrieves the previously returned document
 813. # if it had links which you activated, and then go back with the PREV_DOC
 814. # command or via the history list.
 815. #
 816. # The default defined here or in userdefs.h can be toggled via
 817. # the -resubmit_forms command line switch.
 818. #
 819. #ALWAYS_RESUBMIT_POSTS:FALSE
 820. .h2 TRIM_INPUT_FIELDS
 821. # If TRIM_INPUT_FIELDS is set TRUE, Lynx will trim trailing whitespace (e.g.,
 822. # space, tab, carriage return, line feed and form feed) from the text entered
 823. # into form text and textarea fields. Older versions of Lynx do this trimming
 824. # unconditionally, but other browsers do not, which would yield different
 825. # behavior for CGI scripts.
 826. #TRIM_INPUT_FIELDS:FALSE
 827. .h1 HTML Parsing
 828. .h2 NO_ISMAP_IF_USEMAP
 829. # If NO_ISMAP_IF_USEMAP is set TRUE, Lynx will not include a link to the
 830. # server-side image map if both a server-side and client-side map for the
 831. # same image is indicated in the HTML markup. The compilation default is
 832. # FALSE, such that a link with "[ISMAP]" as the link name, followed by a
 833. # hyphen, will be prepended to the ALT string or "[USEMAP]" pseudo-ALT for
 834. # accessing Lynx's text-based rendition of the client-side map (based on
 835. # the content of the associated MAP element). If the "[ISMAP]" link is
 836. # activated, Lynx will send a 0,0 coordinate pair to the server, which
 837. # Lynx-friendly sites can map to a for-text-client document, homologous
 838. # to what is intended for the content of a FIG element.
 839. #
 840. # The compilation default, or default defined here, can be toggled via
 841. # the "-ismap" command line switch.
 842. #
 843. #NO_ISMAP_IF_USEMAP:FALSE
 844. .h2 SEEK_FRAG_MAP_IN_CUR
 845. # If SEEK_FRAG_MAP_IN_CUR is set FALSE, then USEMAP attribute values
 846. # (in IMG or OBJECT tags) consisting of only a fragment (USEMAP="#foo")
 847. # will be resolved with respect to the current document's base, which
 848. # might not be the same as the current document's URL.
 849. # The compilation default is to use the current document's URL in all
 850. # cases (i.e., assume the MAP is present below, if it wasn't present
 851. # above the point in the HTML stream where the USEMAP attribute was
 852. # detected). Lynx's present "single pass" rendering engine precludes
 853. # checking below before making the decision on how to resolve a USEMAP
 854. # reference consisting solely of a fragment.
 855. #
 856. #SEEK_FRAG_MAP_IN_CUR:TRUE
 857. .h2 SEEK_FRAG_AREA_IN_CUR
 858. # If SEEK_FRAG_AREA_IN_CUR is set FALSE, then HREF attribute values
 859. # in AREA tags consisting of only a fragment (HREF="#foo") will be
 860. # resolved with respect to the current document's base, which might
 861. # not be the same as the current document's URL. The compilation
 862. # default is to use the current document's URL, as is done for the
 863. # HREF attribute values of Anchors and LINKs that consist solely of
 864. # a fragment.
 865. #
 866. #SEEK_FRAG_AREA_IN_CUR:TRUE
 867. .h1 CGI scripts
 868. # These settings control Lynx's ability to execute various types of scripts.
 869. .h2 LOCAL_EXECUTION_LINKS_ALWAYS_ON
 870. .h2 LOCAL_EXECUTION_LINKS_ON_BUT_NOT_REMOTE
 871. # Local execution links and scripts are by default completely disabled,
 872. # unless a change is made to the userdefs.h file to enable them or
 873. # the configure script is used with the corresponding options
 874. # (--enable-exec-links and --enable-exec-scripts).
 875. # See the Lynx source code distribution and the userdefs.h
 876. # file for more detail on enabling execution links and scripts.
 877. #
 878. # If you have enabled execution links or scripts the following
 879. # two variables control Lynx's action when an execution link
 880. # or script is encountered.
 881. #
 882. # If LOCAL_EXECUTION_LINKS_ALWAYS_ON is set to TRUE any execution
 883. # link or script will be executed no matter where it came from.
 884. # This is EXTREMELY dangerous. Since Lynx can access files from
 885. # anywhere in the world, you may encounter links or scripts that
 886. # will cause damage or compromise the security of your system.
 887. #
 888. # If LOCAL_EXECUTION_LINKS_ON_BUT_NOT_REMOTE is set to TRUE only
 889. # links or scripts that reside on the local machine and are
 890. # referenced with a URL beginning with "file://localhost/" or meet
 891. # TRUSTED_EXEC or ALWAYS_TRUSTED_EXEC rules (see below) will be
 892. # executed. This is much less dangerous than enabling all execution
 893. # links, but can still be dangerous.
 894. #
 895. #LOCAL_EXECUTION_LINKS_ALWAYS_ON:FALSE
 896. #LOCAL_EXECUTION_LINKS_ON_BUT_NOT_REMOTE:FALSE
 897. .h2 TRUSTED_EXEC
 898. # If LOCAL_EXECUTION_LINK_ON_BUT_NOT_REMOTE is TRUE, and no TRUSTED_EXEC
 899. # rule is defined, it defaults to "file://localhost/" and any lynxexec
 900. # or lynxprog command will be permitted if it was referenced from within
 901. # a document whose URL begins with that string. If you wish to restrict the
 902. # referencing URLs further, you can extend the string to include a trusted
 903. # path. You also can specify a trusted directory for http URLs, which will
 904. # then be treated as if they were local rather than remote. For example:
 905. #
 906. # TRUSTED_EXEC:file://localhost/trusted/
 907. # TRUSTED_EXEC:http://www.wfbr.edu/trusted/
 908. #
 909. # If you also wish to restrict the commands which can be executed, create
 910. # a series of rules with the path (Unix) or command name (VMS) following
 911. # the string, separated by a tab. For example:
 912. #
 913. # Unix:
 914. # ====
 915. # TRUSTED_EXEC:file://localhost/<tab>/bin/cp
 916. # TRUSTED_EXEC:file://localhost/<tab>/bin/rm
 917. # VMS:
 918. # ===
 919. # TRUSTED_EXEC:file://localhost/<tab>copy
 920. # TRUSTED_EXEC:file://localhost/<tab>delete
 921. #
 922. # Once you specify a TRUSTED_EXEC referencing string, the default is
 923. # replaced, and all the referencing strings you desire must be specified
 924. # as a series. Similarly, if you associate a command with the referencing
 925. # string, you must specify all of the allowable commands as a series of
 926. # TRUSTED_EXEC rules for that string. If you specify ALWAYS_TRUSTED_EXEC
 927. # rules below, you need not repeat them as TRUSTED_EXEC rules.
 928. #
 929. # If EXEC_LINKS and JUMPFILE have been defined, any lynxexec or lynxprog
 930. # URLs in that file will be permitted, regardless of other settings. If
 931. # you also set LOCAL_EXECUTION_LINKS_ON_BUT_NOT_REMOTE:TRUE and a single
 932. # TRUSTED_EXEC rule that will always fail (e.g., "none"), then *ONLY* the
 933. # lynxexec or lynxprog URLs in JUMPFILE (and any ALWAYS_TRUSTED_EXEC rules,
 934. # see below) will be allowed. Note, however, that if Lynx was compiled with
 935. # CAN_ANONYMOUS_JUMP set to FALSE (default is TRUE), or -restrictions=jump
 936. # is included with the -anonymous switch at run time, then users of an
 937. # anonymous account will not be able to access the jumps file or enter
 938. # 'j'ump shortcuts, and this selective execution feature will be overridden
 939. # as well (i.e., they will only be able to access lynxexec or lynxprog
 940. # URLs which meet any ALWAYS_TRUSTED_EXEC rules).
 941. #
 942. #TRUSTED_EXEC:none
 943. .h2 ALWAYS_TRUSTED_EXEC
 944. # If EXEC_LINKS was defined, any lynxexec or lynxprog URL can be made
 945. # always enabled by an ALWAYS_TRUSTED_EXEC rule for it. This is useful for
 946. # anonymous accounts in which you have disabled execution links generally,
 947. # and may also have disabled jumps file links, but still want to allow
 948. # execution of particular utility scripts or programs. The format is
 949. # like that for TRUSTED_EXEC. For example:
 950. #
 951. # Unix:
 952. # ====
 953. # ALWAYS_TRUSTED_EXEC:file://localhost/<tab>/usr/local/kinetic/bin/usertime
 954. # ALWAYS_TRUSTED_EXEC:http://www.more.net/<tab>/usr/local/kinetic/bin/who.sh
 955. # VMS:
 956. # ===
 957. # ALWAYS_TRUSTED_EXEC:file://localhost/<tab>usertime
 958. # ALWAYS_TRUSTED_EXEC:http://www.more.net/<tab>show users
 959. #
 960. # The default ALWAYS_TRUSTED_EXEC rule is "none".
 961. #
 962. #ALWAYS_TRUSTED_EXEC:none
 963. .h2 TRUSTED_LYNXCGI
 964. # Unix:
 965. # =====
 966. # TRUSTED_LYNXCGI rules define the permitted sources and/or paths for
 967. # lynxcgi links (if LYNXCGI_LINKS is defined in userdefs.h). The format
 968. # is the same as for TRUSTED_EXEC rules (see above). Example rules:
 969. #
 970. # TRUSTED_LYNXCGI:file://localhost/
 971. # TRUSTED_LYNXCGI:<tab>/usr/local/etc/httpd/cgi-bin/
 972. # TRUSTED_LYNXCGI:file://localhost/<tab>/usr/local/www/cgi-bin/
 973. #
 974. # VMS:
 975. # ====
 976. # Do not define this.
 977. #
 978. # The default TRUSTED_LYNXCGI rule is "none".
 979. #
 980. #TRUSTED_LYNXCGI:none
 981. .h2 LYNXCGI_ENVIRONMENT
 982. # Unix:
 983. # =====
 984. # LYNXCGI_ENVIRONMENT adds the current value of the specified
 985. # environment variable to the list of environment variables passed on to the
 986. # lynxcgi script. Useful variables are HOME, USER, etc... If proxies
 987. # are in use, and the script invokes another copy of lynx (or a program like
 988. # wget) in a subsidiary role, it can be useful to add http_proxy and other
 989. # *_proxy variables.
 990. #
 991. # VMS:
 992. # ====
 993. # Do not define this.
 994. #
 995. #LYNXCGI_ENVIRONMENT:
 996. .h2 LYNXCGI_DOCUMENT_ROOT
 997. # Unix:
 998. # =====
 999. # LYNXCGI_DOCUMENT_ROOT is the value of DOCUMENT_ROOT that will be passed
 1000. # to lynxcgi scripts. If set and the URL has PATH_INFO data, then
 1001. # PATH_TRANSLATED will also be generated. Examples:
 1002. # LYNXCGI_DOCUMENT_ROOT:/usr/local/etc/httpd/htdocs
 1003. # LYNXCGI_DOCUMENT_ROOT:/data/htdocs/
 1004. #
 1005. # VMS:
 1006. # ====
 1007. # Do not define this.
 1008. #
 1009. #LYNXCGI_DOCUMENT_ROOT:
 1010. .h1 Cookies
 1011. .h2 FORCE_SSL_COOKIES_SECURE
 1012. # If FORCE_SSL_COOKIES_SECURE is set to TRUE, then SSL encrypted cookies
 1013. # received from https servers never will be sent unencrypted to http
 1014. # servers. The compilation default is to impose this block only if the
 1015. # https server included a secure attribute for the cookie. The normal
 1016. # default or that defined here can be toggled via the -force_secure
 1017. # command line switch.
 1018. #
 1019. #FORCE_SSL_COOKIES_SECURE:FALSE
 1020. .h1 Internal Behavior
 1021. .h2 MAIL_SYSTEM_ERROR_LOGGING
 1022. # MAIL_SYSTEM_ERROR_LOGGING will send a message to the owner of
 1023. # the information, or ALERTMAIL if there is no owner, every time
 1024. # that a document cannot be accessed!
 1025. #
 1026. # NOTE: This can generate A LOT of mail, be warned.
 1027. #
 1028. #MAIL_SYSTEM_ERROR_LOGGING:FALSE
 1029. .h2 CHECKMAIL
 1030. # If CHECKMAIL is set to TRUE, the user will be informed (via a statusline
 1031. # message) about the existence of any unread mail at startup of Lynx, and
 1032. # will get statusline messages if subsequent new mail arrives. If a jumps
 1033. # file with a lynxprog URL for invoking mail is available, or your html
 1034. # pages include an mail launch file URL, the user thereby can access mail
 1035. # and read the messages. The checks and statusline reports will not be
 1036. # performed if Lynx has been invoked with the -restrictions=mail switch.
 1037. #
 1038. # VMS USERS !!!
 1039. # =============
 1040. # New mail is normally broadcast as it arrives, via "unsolicited screen
 1041. # broadcasts", which can be "wiped" from the Lynx display via the Ctrl-W
 1042. # command. You may prefer to disable the broadcasts and use CHECKMAIL
 1043. # instead (e.g., in a public account which will be used by people who
 1044. # are ignorant about VMS).
 1045. #
 1046. #CHECKMAIL:FALSE
 1047. .h1 News-groups
 1048. .h2 NNTPSERVER
 1049. # To enable news reading ability via Lynx, the environment variable NNTPSERVER
 1050. # must be set so that it points to your site's NNTP server
 1051. # (see Lynx Users Guide on environment variables).
 1052. # Lynx respects RFC 1738 (http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/uri/rfc1738.txt)
 1053. # and does not accept a host field in news URLs (use nntp: instead of news: for
 1054. # the scheme if you wish to specify an NNTP host in a URL, as explained in the
 1055. # RFC). If you have not set the variable externally, you can set it at run
 1056. # time via this configuration file. It will not override an external setting.
 1057. # Note that on VMS it is set as a process logical rather than symbol, and will
 1058. # outlive the Lynx image.
 1059. # The news reading facility in Lynx is quite limited. Lynx does not provide a
 1060. # full featured news reader with elaborate error checking and safety features.
 1061. #
 1062. #NNTPSERVER:news.server.dom
 1063. .h2 LIST_NEWS_NUMBERS
 1064. # If LIST_NEWS_NUMBERS is set TRUE, Lynx will use an ordered list and include
 1065. # the numbers of articles in news listings, instead of using an unordered
 1066. # list. The default is defined in userdefs.h, and can be overridden here.
 1067. #
 1068. #LIST_NEWS_NUMBERS:FALSE
 1069. .h2 LIST_NEWS_DATES
 1070. # If LIST_NEWS_DATES is set TRUE, Lynx will include the dates of articles in
 1071. # news listings. The dates always are included in the articles, themselves.
 1072. # The default is defined in userdefs.h, and can be overridden here.
 1073. #
 1074. #LIST_NEWS_DATES:FALSE
 1075. .h2 NEWS_CHUNK_SIZE
 1076. .h2 NEWS_MAX_CHUNK
 1077. # NEWS_CHUNK_SIZE and NEWS_MAX_CHUNK regulate the chunking of news article
 1078. # listings with inclusion of links for listing earlier and/or later articles.
 1079. # The defaults are defined in HTNews.c as 30 and 40, respectively. If the
 1080. # news group contains more than NEWS_MAX_CHUNK articles, they will be listed
 1081. # in NEWS_CHUNK_SIZE chunks. You can change the defaults here, and/or on
 1082. # the command line via -newschunksize=NUMBER and/or -newsmaxchunk=NUMBER
 1083. # switches. Note that if the chunk size is increased, here or on the command
 1084. # line, to a value greater than the current maximum, the maximum will be
 1085. # increased to that number. Conversely, if the maximum is set to a number
 1086. # less than the current chunk size, the chunk size will be reduced to that
 1087. # number. Thus, you need use only one of the two switches on the command
 1088. # line, based on the direction of intended change relative to the compilation
 1089. # or configuration defaults. The compilation defaults ensure that there will
 1090. # be at least 10 earlier articles before bothering to chunk and create a link
 1091. # for earlier articles.
 1092. #
 1093. #NEWS_CHUNK_SIZE:30
 1094. #NEWS_MAX_CHUNK:40
 1095. .h2 NEWS_POSTING
 1096. # Set NEWS_POSTING to FALSE if you do not want to support posting to
 1097. # news groups via Lynx. If left TRUE, Lynx will use its news gateway to
 1098. # post new messages or followups to news groups, using the URL schemes
 1099. # described in the "Supported URLs" section of the online 'h'elp. The
 1100. # posts will be attempted via the nntp server specified in the URL, or
 1101. # if none was specified, via the NNTPSERVER configuration or environment
 1102. # variable. Links with these URLs for posting or sending followups are
 1103. # created by the news gateway when reading group listings or articles
 1104. # from nntp servers if the server indicates that it permits posting.
 1105. # The compilation default set in userdefs.h can be changed here. If
 1106. # the default is TRUE, posting can still be disallowed via the
 1107. # -restrictions command line switch.
 1108. # The posting facility in Lynx is quite limited. Lynx does not provide a
 1109. # full featured news poster with elaborate error checking and safety features.
 1110. #
 1111. #NEWS_POSTING:TRUE
 1112. .h2 LYNX_SIG_FILE
 1113. # LYNX_SIG_FILE defines the name of a file containing a signature which
 1114. # can be appended to email messages and news postings or followups. The
 1115. # user will be prompted whether to append it. It is sought in the home
 1116. # directory. If it is in a subdirectory, begin it with a dot-slash
 1117. # (e.g., ./lynx/.lynxsig). The definition is set in userdefs.h and can
 1118. # be changed here.
 1119. #
 1120. #LYNX_SIG_FILE:.lynxsig
 1121. .h1 Bibliographic Protocol (bibp scheme)
 1122. .h2 BIBP_GLOBAL_SERVER
 1123. # BIBP_GLOBAL_SERVER is the default global server for bibp: links, used
 1124. # when a local bibhost or document-specified citehost is unavailable.
 1125. # Set in userdefs.h and can be changed here.
 1126. #BIBP_GLOBAL_SERVER:http://usin.org/
 1127. .h2 BIBP_BIBHOST
 1128. # BIBP_BIBHOST is the URL at which local bibp service may be found, if
 1129. # it exists. Defaults to http://bibhost/ for protocol conformance, but
 1130. # may be overridden here or via --bibhost parameter.
 1131. #BIBP_BIBHOST:http://bibhost/
 1132. .h1 Interaction
 1133. # These settings control interaction of the user with lynx.
 1134. .h2 SCROLLBAR
 1135. # If SCROLLBAR is set TRUE, Lynx will show scrollbar on windows. With mouse
 1136. # enabled, the scrollbar strip outside the bar is clickable, and scrolls the
 1137. # window by pages. The appearance of the scrollbar can be changed from
 1138. # LYNX_LSS file: define attributes scroll.bar, scroll.back (for the bar, and
 1139. # for the strip along which the scrollbar moves).
 1140. #SCROLLBAR:FALSE
 1141. .h2 SCROLLBAR_ARROW
 1142. # If SCROLLBAR_ARROW is set TRUE, Lynx's scrollbar will have arrows at the
 1143. # ends. With mouse enabled, the arrows are clickable, and scroll the window by
 1144. # 2 lines. The appearance of the scrollbar arrows can be changed from LYNX_LSS
 1145. # file: define attributes scroll.arrow, scroll.noarrow (for enabled-arrows,
 1146. # and disabled arrows). An arrow is "disabled" if the bar is at this end of
 1147. # the strip.
 1148. #SCROLLBAR_ARROW:TRUE
 1149. .h2 USE_MOUSE
 1150. # If Lynx is configured with ncurses, PDcurses or slang & USE_MOUSE is TRUE,
 1151. # users can perform commands by left-clicking certain parts of the screen:
 1152. # on a link = `g'oto + ACTIVATE (i.e., move highlight & follow the link);
 1153. # on the top/bottom lines = PREV/NEXT_PAGE (i.e., go up/down 1 page);
 1154. # on the top/bottom left corners = PREV/NEXT_DOC (i.e., go to the previous
 1155. # document / undo goto previous document);
 1156. # on the top/bottom right corners = HISTORY/VLINKS (i.e., call up the history
 1157. # page or visited links page if on history page).
 1158. # NB if the mouse is defined in this way, it will not be available
 1159. # for copy/paste operations using the clipboard of a desktop manager:
 1160. # for flexibility instead, use the command-line switch -use_mouse .
 1161. #
 1162. # ncurses and slang have built-in support for the xterm mouse protocol. In
 1163. # addition, ncurses can be linked with the gpm mouse library, to automatically
 1164. # provide support for this interface in applications such as Lynx. (Please
 1165. # read the ncurses faq to work around broken gpm configurations packaged by
 1166. # some distributors). PDCurses implements mouse support for win32 console
 1167. # windows, as does slang.
 1168. #USE_MOUSE:FALSE
 1169. .h1 HTML Parsing
 1170. # These settings control the way Lynx parses invalid HTML
 1171. # and how it may resolve such issues.
 1172. .h2 COLLAPSE_BR_TAGS
 1173. # If COLLAPSE_BR_TAGS is set FALSE, Lynx will not collapse serial BR tags.
 1174. # If set TRUE, two or more concurrent BRs will be collapsed into a single
 1175. # line break. Note that the valid way to insert extra blank lines in HTML
 1176. # is via a PRE block with only newlines in the block.
 1177. #
 1178. #COLLAPSE_BR_TAGS:TRUE
 1179. .h2 TAGSOUP
 1180. # If TAGSOUP is set, Lynx uses the "Tag Soup DTD" rather than "SortaSGML".
 1181. # The two approaches differ by the style of error detection and recovery.
 1182. # Tag Soup DTD allows for improperly nested tags; SortaSGML is stricter.
 1183. #TAGSOUP:FALSE
 1184. .h1 Cookies
 1185. .h2 SET_COOKIES
 1186. # If SET_COOKIES is set FALSE, Lynx will ignore Set-Cookie headers
 1187. # in http server replies. Note that if a COOKIE_FILE is in use (see
 1188. # below) that contains cookies at startup, Lynx will still send those
 1189. # persistent cookies in requests as appropriate. Setting SET_COOKIES
 1190. # to FALSE just prevents accepting any new cookies from servers. To
 1191. # prevent all cookie processing (sending *and* receiving) in a session,
 1192. # make sure that PERSISTENT_COOKIES is not TRUE or that COOKIE_FILE does
 1193. # not point to a file with cookies, in addition to setting SET_COOKIES
 1194. # to FALSE.
 1195. # The default is defined in userdefs.h, and can be overridden here,
 1196. # and/or toggled via the -cookies command line switch.
 1197. #
 1198. #SET_COOKIES:TRUE
 1199. .h2 ACCEPT_ALL_COOKIES
 1200. # If ACCEPT_ALL_COOKIES is set TRUE, Lynx will accept cookies from all
 1201. # domains with no user interaction. This is equivalent to automatically
 1202. # replying to all cookie 'Allow?' prompts with 'A'lways. Note that it
 1203. # does not preempt validity checking, which has to be controlled separately
 1204. # (see below).
 1205. # The default is defined in userdefs.h and can be overridden here, or
 1206. # in the .lynxrc file via an o(ptions) screen setting. It may also be
 1207. # toggled via the -accept_all_cookies command line switch.
 1208. #
 1209. #ACCEPT_ALL_COOKIES:FALSE
 1210. .h2 COOKIE_ACCEPT_DOMAINS
 1211. .h2 COOKIE_REJECT_DOMAINS
 1212. # COOKIE_ACCEPT_DOMAINS and COOKIE_REJECT_DOMAINS are comma-delimited lists
 1213. # of domains from which Lynx should automatically accept or reject cookies
 1214. # without asking for confirmation. If the same domain is specified in both
 1215. # lists, rejection will take precedence.
 1216. # Note that in order to match cookies, domains have to be spelled out exactly
 1217. # in the form in which they would appear on the Cookie Jar page (case is
 1218. # insignificant). They are not wildcards. Domains that apply to more than
 1219. # one host have a leading '.', but have to match *the cookie's* domain
 1220. # exactly.
 1221. #
 1222. #COOKIE_ACCEPT_DOMAINS:
 1223. #COOKIE_REJECT_DOMAINS:
 1224. .h2 COOKIE_LOOSE_INVALID_DOMAINS
 1225. .h2 COOKIE_STRICT_INVALID_DOMAINS
 1226. .h2 COOKIE_QUERY_INVALID_DOMAINS
 1227. # COOKIE_LOOSE_INVALID_DOMAINS, COOKIE_STRICT_INVALID_DOMAINS, and
 1228. # COOKIE_QUERY_INVALID_DOMAINS are comma-delimited lists of domains.
 1229. # They control the degree of validity checking that is applied to cookies
 1230. # for the specified domains.
 1231. # Note that in order to match cookies, domains have to be spelled out exactly
 1232. # in the form in which they would appear on the Cookie Jar page (case is
 1233. # insignificant). They are not wildcards. Domains that apply to more than
 1234. # one host have a leading '.', but have to match *the cookie's* domain
 1235. # exactly.
 1236. # If a domain is set to strict checking, strict conformance to RFC2109 will
 1237. # be applied. A domain with loose checking will be allowed to set cookies
 1238. # with an invalid path or domain attribute. All domains will default to
 1239. # asking the user for confirmation in case of an invalid path or domain.
 1240. # Cookie validity checking takes place as a separate step before the
 1241. # final decision to accept or reject (see previous options), therefore
 1242. # a cookie that passes validity checking may still be automatically
 1243. # rejected or cause another prompt.
 1244. #
 1245. #COOKIE_LOOSE_INVALID_DOMAINS:
 1246. #COOKIE_STRICT_INVALID_DOMAINS:
 1247. #COOKIE_QUERY_INVALID_DOMAINS:
 1248. .h2 MAX_COOKIES_DOMAIN
 1249. .h2 MAX_COOKIES_GLOBAL
 1250. .h2 MAX_COOKIES_BUFFER
 1251. # MAX_COOKIES_DOMAIN,
 1252. # MAX_COOKIES_GLOBAL and
 1253. # MAX_COOKIES_BUFFER are limits on the total number of cookies for each domain,
 1254. # globally, and the per-cookie buffer size. These limits are by default large
 1255. # enough for reasonable usage; if they are very high, some sites may present
 1256. # undue performance waste.
 1257. #
 1258. #MAX_COOKIES_DOMAIN:50
 1259. #MAX_COOKIES_GLOBAL:500
 1260. #MAX_COOKIES_BUFFER:4096
 1261. .h2 PERSISTENT_COOKIES
 1262. # PERSISTENT_COOKIES indicates that cookies should be read at startup from
 1263. # the COOKIE_FILE, and saved at exit for storage between Lynx sessions.
 1264. # It is not used if Lynx was compiled without USE_PERSISTENT_COOKIES.
 1265. # The default is FALSE, so that the feature needs to be enabled here
 1266. # explicitly if you want it.
 1267. #
 1268. #PERSISTENT_COOKIES:FALSE
 1269. .h2 COOKIE_FILE
 1270. # COOKIE_FILE is the default file from which persistent cookies are read
 1271. # at startup (if the file exists), if Lynx was compiled with
 1272. # USE_PERSISTENT_COOKIES and the PERSISTENT_COOKIES option is enabled.
 1273. # The cookie file can also be specified in .lynxrc or on the command line.
 1274. #
 1275. #COOKIE_FILE:~/.lynx_cookies
 1276. .h2 COOKIE_SAVE_FILE
 1277. # COOKIE_SAVE_FILE is the default file in which persistent cookies are
 1278. # stored at exit, if Lynx was compiled with USE_PERSISTENT_COOKIES and the
 1279. # PERSISTENT_COOKIES option is enabled. The cookie save file can also be
 1280. # specified on the command line.
 1281. #
 1282. # With an interactive Lynx session, COOKIE_SAVE_FILE will default to
 1283. # COOKIE_FILE if it is not set. With a non-interactive Lynx session (e.g.,
 1284. # -dump), cookies will only be saved to file if COOKIE_SAVE_FILE is set.
 1285. #
 1286. #COOKIE_SAVE_FILE:~/.lynx_cookies
 1287. .h1 Mail-related
 1288. .h2 SYSTEM_MAIL
 1289. .h2 SYSTEM_MAIL_FLAGS
 1290. # VMS:
 1291. # ===
 1292. # The mail command and qualifiers are defined in userdefs.h. Lynx
 1293. # will spawn a subprocess to send replies and error messages. The
 1294. # command, and qualifiers (if any), can be re-defined here. If
 1295. # you use PMDF then headers will we passed via a header file.
 1296. # If you use "generic" VMS MAIL, the subject will be passed on the
 1297. # command line via a /subject="SUBJECT" qualifier, and inclusion
 1298. # of other relevant headers may not be possible.
 1299. # If your mailer uses another syntax, some hacking of the mailform()
 1300. # mailmsg() and reply_by_mail() functions in LYMail.c, and send_file_to_mail()
 1301. # function in LYPrint.c, may be required.
 1302. #
 1303. .ex 2
 1304. #SYSTEM_MAIL:PMDF SEND
 1305. #SYSTEM_MAIL_FLAGS:/headers
 1306. #
 1307. .ex 2
 1308. #SYSTEM_MAIL:MAIL
 1309. #SYSTEM_MAIL_FLAGS:
 1310. #
 1311. # Unix:
 1312. #======
 1313. # The mail path and flags normally are defined for sendmail (or submit
 1314. # with MMDF) in userdefs.h. You can change them here, but should first
 1315. # read the zillions of CERT advisories about security problems with Unix
 1316. # mailers.
 1317. #
 1318. .ex 2
 1319. #SYSTEM_MAIL:/usr/mmdf/bin/submit
 1320. #SYSTEM_MAIL_FLAGS:-mlruxto,cc\*
 1321. #
 1322. .ex 2
 1323. #SYSTEM_MAIL:/usr/sbin/sendmail
 1324. #SYSTEM_MAIL_FLAGS:-t -oi
 1325. #
 1326. .ex 2
 1327. #SYSTEM_MAIL:/usr/lib/sendmail
 1328. #SYSTEM_MAIL_FLAGS:-t -oi
 1329. # Win32:
 1330. #=======
 1331. # Please read sendmail.txt in the LYNX_W32.ZIP distribution
 1332. #
 1333. #SYSTEM_MAIL:sendmail -f me@my.host -h my.host -r my.smtp.mailer -m SMTP
 1334. .h2 MAIL_ADRS
 1335. # VMS ONLY:
 1336. # ========
 1337. # MAIL_ADRS is defined in userdefs.h and normally is structured for PMDF's
 1338. # IN%"INTERNET_ADDRESS" scheme. The %s is replaced with the address given
 1339. # by the user. If you are using a different Internet mail transport, change
 1340. # the IN appropriately (e.g., to SMTP, MX, or WINS).
 1341. #
 1342. #MAIL_ADRS:"IN%%""%s"""
 1343. .h2 USE_FIXED_RECORDS
 1344. # VMS ONLY:
 1345. # ========
 1346. # If USE_FIXED_RECORDS is set to TRUE here or in userdefs.h, Lynx will
 1347. # convert 'd'ownloaded binary files to FIXED 512 record format before saving
 1348. # them to disk or acting on a DOWNLOADER option. If set to FALSE, the
 1349. # headers of such files will indicate that they are Stream_LF with Implied
 1350. # Carriage Control, which is incorrect, and can cause downloading software
 1351. # to get confused and unhappy. If you do set it FALSE, you can use the
 1352. # FIXED512.COM command file, which is included in this distribution, to do
 1353. # the conversion externally.
 1354. #
 1355. #USE_FIXED_RECORDS:TRUE
 1356. .h1 Keyboard Input
 1357. # These settings control the way Lynx interprets user input.
 1358. .h2 VI_KEYS_ALWAYS_ON
 1359. .h2 EMACS_KEYS_ALWAYS_ON
 1360. # Vi or Emacs movement keys, i.e. familiar hjkl or ^N^P^F^B .
 1361. # These are defaults, which can be changed in the Options Menu or .lynxrc .
 1362. #VI_KEYS_ALWAYS_ON:FALSE
 1363. #EMACS_KEYS_ALWAYS_ON:FALSE
 1364. .h2 DEFAULT_KEYPAD_MODE
 1365. # DEFAULT_KEYPAD_MODE may be set to NUMBERS_AS_ARROWS
 1366. # or LINKS_ARE_NOT_NUMBERED (the same)
 1367. # or LINKS_ARE_NUMBERED
 1368. # or LINKS_AND_FIELDS_ARE_NUMBERED
 1369. # or FIELDS_ARE_NUMBERED
 1370. # to specify whether numbers (e.g. [10]) appear next to all links,
 1371. # allowing immediate access by entering the number on the keyboard,
 1372. # or numbers on the numeric key-pad work like arrows;
 1373. # the "FIELDS" options cause form fields also to be numbered.
 1374. # This may be overridden by the keypad_mode setting in .lynxrc,
 1375. # and can also be changed via the Options Menu.
 1376. #
 1377. #DEFAULT_KEYPAD_MODE:NUMBERS_AS_ARROWS
 1378. .h2 NUMBER_LINKS_ON_LEFT
 1379. .h2 NUMBER_FIELDS_ON_LEFT
 1380. # Denotes the position for link- and field-numbers (whether it is on the left
 1381. # or right of the anchor). These are subject to DEFAULT_KEYPAD_MODE, which
 1382. # determines whether numbers are shown.
 1383. #NUMBER_LINKS_ON_LEFT:TRUE
 1384. #NUMBER_FIELDS_ON_LEFT:TRUE
 1385. .h2 DEFAULT_KEYPAD_MODE_IS_NUMBERS_AS_ARROWS
 1386. # Obsolete form of DEFAULT_KEYPAD_MODE,
 1387. # numbers work like arrows or numbered links.
 1388. # Set to TRUE, indicates numbers act as arrows,
 1389. # and set to FALSE indicates numbers refer to numbered links on the page.
 1390. # LINKS_AND_FIELDS_ARE_NUMBERED cannot be set by this option because
 1391. # it allows only two values (true and false).
 1392. #
 1393. #DEFAULT_KEYPAD_MODE_IS_NUMBERS_AS_ARROWS:TRUE
 1394. .h2 CASE_SENSITIVE_ALWAYS_ON
 1395. # The default search type.
 1396. # This is a default that can be overridden by the user!
 1397. #
 1398. #CASE_SENSITIVE_ALWAYS_ON:FALSE
 1399. .h1 Auxiliary Facilities
 1400. .h2 DEFAULT_BOOKMARK_FILE
 1401. # DEFAULT_BOOKMARK_FILE is the filename used for storing personal bookmarks.
 1402. # It will be prepended by the user's home directory.
 1403. # NOTE that a file ending in .html or other suffix mapped to text/html
 1404. # should be used to ensure its treatment as HTML. The built-in default
 1405. # is lynx_bookmarks.html. On both Unix and VMS, if a subdirectory off of
 1406. # the HOME directory is desired, the path should begin with "./" (e.g.,
 1407. # ./BM/lynx_bookmarks.html), but the subdirectory must already exist.
 1408. # Lynx will create the bookmark file, if it does not already exist, on
 1409. # the first ADD_BOOKMARK attempt if the HOME directory is indicated
 1410. # (i.e., if the definition is just filename.html without any slashes),
 1411. # but requires a pre-existing subdirectory to create the file there.
 1412. # The user can re-define the default bookmark file, as well as a set
 1413. # of sub-bookmark files if multiple bookmark file support is enabled
 1414. # (see below), via the 'o'ptions menu, and can save those definitions
 1415. # in the .lynxrc file.
 1416. #
 1417. #DEFAULT_BOOKMARK_FILE:lynx_bookmarks.html
 1418. .h2 MULTI_BOOKMARK_SUPPORT
 1419. # If MULTI_BOOKMARK_SUPPORT is set TRUE, and BLOCK_MULTI_BOOKMARKS (see
 1420. # below) is FALSE, and sub-bookmarks exist, all bookmark operations will
 1421. # first prompt the user to select an active sub-bookmark file or the
 1422. # default bookmark file. FALSE is the default so that one (the default)
 1423. # bookmark file will be available initially. The definition here will
 1424. # override that in userdefs.h. The user can turn on multiple bookmark
 1425. # support via the 'o'ptions menu, and can save that choice as the startup
 1426. # default via the .lynxrc file. When on, the setting can be STANDARD or
 1427. # ADVANCED. If SUPPORT is set to the latter, and the user mode also is
 1428. # ADVANCED, the VIEW_BOOKMARK command will invoke a statusline prompt at
 1429. # which the user can enter the letter token (A - Z) of the desired bookmark,
 1430. # or '=' to get a menu of available bookmark files. The menu always is
 1431. # presented in NOVICE or INTERMEDIATE mode, or if the SUPPORT is set to
 1432. # STANDARD. No prompting or menu display occurs if only one (the startup
 1433. # default) bookmark file has been defined (define additional ones via the
 1434. # 'o'ptions menu). The startup default, however set, can be overridden on
 1435. # the command line via the -restrictions=multibook or the -anonymous or
 1436. # -validate switches.
 1437. #
 1438. #MULTI_BOOKMARK_SUPPORT:FALSE
 1439. .h2 BLOCK_MULTI_BOOKMARKS
 1440. # If BLOCK_MULTI_BOOKMARKS is set TRUE, multiple bookmark support will
 1441. # be forced off, and cannot to toggled on via the 'o'ptions menu. The
 1442. # compilation setting is normally FALSE, and can be overridden here.
 1443. # It can also be set via the -restrictions=multibook or the -anonymous
 1444. # or -validate command line switches.
 1445. #
 1446. #BLOCK_MULTI_BOOKMARKS:FALSE
 1447. .h1 Interaction
 1448. .h2 DEFAULT_USER_MODE
 1449. # DEFAULT_USER_MODE sets the default user mode for Lynx users.
 1450. # NOVICE shows a three line help message at the bottom of the screen.
 1451. # INTERMEDIATE shows normal amount of help (one line).
 1452. # ADVANCED help is replaced by the URL of the current link.
 1453. #
 1454. #DEFAULT_USER_MODE:NOVICE
 1455. .h1 External Programs
 1456. .h2 DEFAULT_EDITOR
 1457. # If DEFAULT_EDITOR is defined, users may edit local documents with it
 1458. # & it will also be used for sending mail messages.
 1459. # If no editor is defined here or by the user,
 1460. # the user will not be able to edit local documents
 1461. # and a primitive line-oriented mail-input mode will be used.
 1462. #
 1463. # For sysadmins: do not define a default editor
 1464. # unless you know EVERY user will know how to use it;
 1465. # users can easily define their own editor in the Options Menu.
 1466. #
 1467. #DEFAULT_EDITOR:
 1468. .h2 SYSTEM_EDITOR
 1469. # SYSTEM_EDITOR behaves the same as DEFAULT_EDITOR,
 1470. # except that it can't be changed by users.
 1471. #
 1472. #SYSTEM_EDITOR:
 1473. .h3 POSITIONABLE_EDITOR
 1474. # If POSITIONABLE_EDITOR is defined once or multiple times and if the same
 1475. # editor is used as editor in lynx, lynx will use its features, i.e., adding an
 1476. # option to set the initial line-position, when editing files and textarea.
 1477. # The commented editors below are already known; there is no need to uncomment
 1478. # them.
 1479. #
 1480. #POSITIONABLE_EDITOR:emacs
 1481. #POSITIONABLE_EDITOR:jed
 1482. #POSITIONABLE_EDITOR:jmacs
 1483. #POSITIONABLE_EDITOR:joe
 1484. #POSITIONABLE_EDITOR:jove
 1485. #POSITIONABLE_EDITOR:jpico
 1486. #POSITIONABLE_EDITOR:jstar
 1487. #POSITIONABLE_EDITOR:nano
 1488. #POSITIONABLE_EDITOR:pico
 1489. #POSITIONABLE_EDITOR:rjoe
 1490. #POSITIONABLE_EDITOR:vi
 1491. .h1 Proxy
 1492. .h2 HTTP_PROXY
 1493. .h2 HTTPS_PROXY
 1494. .h2 FTP_PROXY
 1495. .h2 GOPHER_PROXY
 1496. .h2 NEWSPOST_PROXY
 1497. .h2 NEWSREPLY_PROXY
 1498. .h2 NEWS_PROXY
 1499. .h2 NNTP_PROXY
 1500. .h2 SNEWSPOST_PROXY
 1501. .h2 SNEWSREPLY_PROXY
 1502. .h2 SNEWS_PROXY
 1503. .h2 WAIS_PROXY
 1504. .h2 FINGER_PROXY
 1505. .h2 CSO_PROXY
 1506. # Lynx version 2.2 and beyond supports the use of proxy servers that can act as
 1507. # firewall gateways and caching servers. They are preferable to the older
 1508. # gateway servers. Each protocol used by Lynx can be mapped separately using
 1509. # PROTOCOL_proxy environment variables (see Lynx Users Guide). If you have not set
 1510. # them externally, you can set them at run time via this configuration file.
 1511. # They will not override external settings. The no_proxy variable can be used
 1512. # to inhibit proxying to selected regions of the Web (see below). Note that on
 1513. # VMS these proxy variables are set as process logicals rather than symbols, to
 1514. # preserve lowercasing, and will outlive the Lynx image.
 1515. #
 1516. .ex 15
 1517. #http_proxy:http://some.server.dom:port/
 1518. #https_proxy:http://some.server.dom:port/
 1519. #ftp_proxy:http://some.server.dom:port/
 1520. #gopher_proxy:http://some.server.dom:port/
 1521. #news_proxy:http://some.server.dom:port/
 1522. #newspost_proxy:http://some.server.dom:port/
 1523. #newsreply_proxy:http://some.server.dom:port/
 1524. #snews_proxy:http://some.server.dom:port/
 1525. #snewspost_proxy:http://some.server.dom:port/
 1526. #snewsreply_proxy:http://some.server.dom:port/
 1527. #nntp_proxy:http://some.server.dom:port/
 1528. #wais_proxy:http://some.server.dom:port/
 1529. #finger_proxy:http://some.server.dom:port/
 1530. #cso_proxy:http://some.server.dom:port/
 1531. #no_proxy:host.domain.dom
 1532. .h2 NO_PROXY
 1533. # The no_proxy variable can be a comma-separated list of strings defining
 1534. # no-proxy zones in the DNS domain name space. If a tail substring of the
 1535. # domain-path for a host matches one of these strings, transactions with that
 1536. # node will not be proxied.
 1537. .ex
 1538. #no_proxy:domain.path1,path2
 1539. #
 1540. # A single asterisk as an entry will override all proxy variables and no
 1541. # transactions will be proxied.
 1542. .ex
 1543. #no_proxy:*
 1544. # This is the only allowed use of * in no_proxy.
 1545. #
 1546. # Warning: Note that setting 'il' as an entry in this list will block proxying
 1547. # for the .mil domain as well as the .il domain. If the entry is '.il' this
 1548. # will not happen.
 1549. .h1 External Programs
 1550. .h2 PRINTER
 1551. .h2 DOWNLOADER
 1552. .h2 UPLOADER
 1553. # PRINTER, DOWNLOADER & UPLOADER DEFINITIONS:
 1554. # Lynx has 4 pre-defined print options & 1 pre-defined download option,
 1555. # which are called up on-screen when `p' or `d' are entered;
 1556. # any number of options can be added by the user, as explained below.
 1557. # Uploaders can be defined only for UNIX with DIRED_SUPPORT:
 1558. # see the Makefile in the top directory & the header of src/LYUpload.c .
 1559. #
 1560. # For `p' pre-defined options are: `Save to local file', `E-mail the file',
 1561. # `Print to screen' and `Print to local printer attached to vt100'.
 1562. # `Print to screen' allows file transfers in the absence of alternatives
 1563. # and is often the only option allowed here for anonymous users;
 1564. # the 3rd & 4th options are not pre-defined for DOS/WINDOWS versions of Lynx.
 1565. # For `d' the pre-defined option is: `Download to local file'.
 1566. #
 1567. # To define your own print or download option use the following formats:
 1568. #
 1569. # PRINTER:<name>:<command>:<option>:<lines/page>[:<environment>]
 1570. #
 1571. # DOWNLOADER:<name>:<command>:<option>[:<environment>]
 1572. #
 1573. # <name> is what you will see on the print/download screen.
 1574. #
 1575. # <command> is the command your system will execute:
 1576. # the 1st %s in the command will be replaced
 1577. # by the temporary filename used by Lynx;
 1578. # a 2nd %s will be replaced by a filename of your choice,
 1579. # for which Lynx will prompt, offering a suggestion.
 1580. # On Unix, which has pipes, you may use a '|' as the first
 1581. # character of the command, and Lynx will open a pipe to
 1582. # the command.
 1583. # If the command format of your printer/downloader requires
 1584. # a different layout, you will need to use a script
 1585. # (see the last 2 download examples below).
 1586. #
 1587. # <option> TRUE : the printer/downloader will always be ENABLED,
 1588. # except that downloading is disabled when -validate is used;
 1589. # FALSE : both will be DISABLED for anonymous users
 1590. # and printing will be disabled when -noprint is used.
 1591. #
 1592. # <lines/page> (printers: optional) the number of lines/page (default 66):
 1593. # used to compute the approximate output size
 1594. # and prompt if the document is > 4 printer pages;
 1595. # it uses current screen length for the computation
 1596. # when `Print to screen' is selected.
 1597. #
 1598. # [:<environment>]
 1599. # optional, if XWINDOWS then printer/downloader will be
 1600. # enabled if DISPLAY environment variable IS defined and
 1601. # disabled otherwise, if environment is NON_XWINDOWS
 1602. # then printer/downloader will be enabled if DISPLAY
 1603. # environment variable IS NOT defined and disabled otherwise,
 1604. # for anything else or if environment is not specified
 1605. # printer/downloader is always enabled.
 1606. #
 1607. # You must put the whole definition on one line;
 1608. # if you use a colon, precede it with a backslash.
 1609. #
 1610. # `Printer' can be any file-handling program you find useful,
 1611. # even if it does not physically print anything.
 1612. #
 1613. # Usually, down/up-loading involves the use of (e.g.) Ckermit or ZModem
 1614. # to transfer files to a user's local machine over a serial link,
 1615. # but download options do not have to be download-protocol programs.
 1616. #
 1617. # Printer examples:
 1618. .ex 3
 1619. #PRINTER:Computer Center printer:lpr -Pccprt %s:FALSE
 1620. #PRINTER:Office printer:lpr -POffprt %s:TRUE
 1621. #PRINTER:VMS printer:print /queue=cc$print %s:FALSE:58
 1622. # If you have a very busy VMS print queue
 1623. # and Lynx deletes the temporary files before they have been queued,
 1624. # use the VMSPrint.com included in the distribution:
 1625. .ex
 1626. #PRINTER:Busy VMS printer:@Lynx_Dir\:VMSPrint sys$print %s:FALSE:58
 1627. # To specify a print option at run-time:
 1628. # NBB if you have ANONYMOUS users, DO NOT allow this option!
 1629. .ex
 1630. #PRINTER:Specify at run-time:echo -n "Enter a print command\: "; read word; sh -c "$word %s":FALSE
 1631. # To pass to a sophisticated file viewer: -k suppresses invocation
 1632. # of hex display mode if 8-bit or control characters are present;
 1633. # +s invokes secure mode (see ftp://space.mit.edu/pub/davis/most):
 1634. .ex
 1635. #PRINTER:Use Most to view:most -k +s %s:TRUE:23
 1636. #
 1637. # Downloader examples:
 1638. # in Kermit, -s %s is the filename sent, -a %s the filename on arrival
 1639. # (if they are given in reverse order here, the command will fail):
 1640. .ex
 1641. #DOWNLOADER:Use Kermit to download to the terminal:kermit -i -s %s -a %s:TRUE
 1642. # NB don't use -k with Most, so that binaries will invoke hexadecimal mode:
 1643. .ex
 1644. #DOWNLOADER:Use Most to view:most +s %s:TRUE
 1645. # The following example gives wrong filenames
 1646. # (`sz' doesn't support a suggested filename parameter):
 1647. .ex
 1648. #DOWNLOADER:Use Zmodem to download to the local terminal:sz %s:TRUE
 1649. # The following example returns correct filenames
 1650. # by using a script to make a subdirectory in /tmp,
 1651. # but may conflict with very strong security or permissions restrictions:
 1652. .ex
 1653. #DOWNLOADER:Use Zmodem to download to the local terminal:set %s %s;td=/tmp/Lsz$$;mkdir $td;ln -s $1 $td/"$2";sz $td/"$2";rm -r $td:TRUE
 1654. .ex 2
 1655. #UPLOADER:Use Kermit to upload from your computer: kermit -i -r -a %s:TRUE
 1656. #UPLOADER:Use Zmodem to upload from your computer: rz %s:TRUE
 1657. #
 1658. # Note for OS/390: /* S/390 -- gil -- 1464 */
 1659. # The following is strongly recommended to undo ASCII->EBCDIC conversion.
 1660. .ex
 1661. #DOWNLOADER:Save OS/390 binary file: iconv -f IBM-1047 -t ISO8859-1 %s >%s:FALSE
 1662. .h1 Interaction
 1663. .h2 NO_DOT_FILES
 1664. # If NO_DOT_FILES is TRUE (normal default via userdefs.h), the user will not
 1665. # be allowed to specify files beginning with a dot in reply to output filename
 1666. # prompts, and files beginning with a dot (e.g., file://localhost/path/.lynxrc)
 1667. # will not be included in the directory browser's listings. If set FALSE, you
 1668. # can force it to be treated as TRUE via -restrictions=dotfiles. If set FALSE
 1669. # and not forced TRUE, the user can regulate it via the 'o'ptions menu (and
 1670. # may save the preference in the RC file).
 1671. #
 1672. #NO_DOT_FILES:TRUE
 1673. .h1 Internal Behavior
 1674. .h2 NO_FROM_HEADER
 1675. # If NO_FROM_HEADER is set FALSE, From headers will be sent in transmissions
 1676. # to http or https servers if the personal_mail_address has been defined via
 1677. # the 'o'ptions menu. The compilation default is TRUE (no From header is
 1678. # sent) and the default can be changed here. The default can be toggled at
 1679. # run time via the -from switch. Note that transmissions of From headers
 1680. # have become widely considered to create an invasion of privacy risk.
 1681. #
 1682. #NO_FROM_HEADER:TRUE
 1683. .h2 NO_REFERER_HEADER
 1684. # If NO_REFERER_HEADER is TRUE, Referer headers never will be sent in
 1685. # transmissions to servers. Lynx normally sends the URL of the document
 1686. # from which the link was derived, but not for startfile URLs, 'g'oto
 1687. # URLs, 'j'ump shortcuts, bookmark file links, history list links, or
 1688. # URLs that include the content from form submissions with method GET.
 1689. # If left FALSE here, it can be set TRUE at run time via the -noreferer
 1690. # switch.
 1691. #
 1692. #NO_REFERER_HEADER:FALSE
 1693. .h1 Internal Behavior
 1694. .h2 NO_FILE_REFERER
 1695. # If NO_FILE_REFERER is TRUE, Referer headers never will be sent in
 1696. # transmissions to servers for links or actions derived from documents
 1697. # or forms with file URLs. This ensures that paths associated with
 1698. # the local file system are never indicated to servers, even if
 1699. # NO_REFERER_HEADER is FALSE. If set to FALSE here, it can still be
 1700. # set TRUE at run time via the -nofilereferer switch.
 1701. #
 1702. #NO_FILE_REFERER:TRUE
 1703. .h2 REFERER_WITH_QUERY
 1704. # REFERER_WITH_QUERY controls what happens when the URL in a Referer
 1705. # header to be sent would contain a query part in the form of a '?'
 1706. # character followed by one or more attribute=value pairs. Query parts
 1707. # often contain sensitive or personal information resulting from filling
 1708. # out forms, or other info that allows tracking of a user's browsing path
 1709. # through a site, an thus should not be put in a Referer header (which may
 1710. # get sent to an unrelated third-party site). On the other hand, some
 1711. # sites (improperly) rely on browsers sending Referer headers, even when
 1712. # the user is coming from a page whose URL has a query part.
 1713. #
 1714. # If REFERER_WITH_QUERY is SEND, full Referer headers will be sent
 1715. # including the query part (unless sending of Referer is disabled in
 1716. # general, see NO_REFERER_HEADER above). If REFERER_WITH_QUERY is
 1717. # PARTIAL, the Referer header will contain a partial URL, with the query
 1718. # part stripped off. This is not strictly correct, but should satisfy
 1719. # those sites that check only whether the user arrived at a page from an
 1720. # "outside" link. If REFERER_WITH_QUERY is set to DROP (or anything else
 1721. # unrecognized), the default, no Referer header is sent at all in this
 1722. # situation.
 1723. #
 1724. #REFERER_WITH_QUERY:DROP
 1725. .h1 Appearance
 1726. .h2 VERBOSE_IMAGES
 1727. # VERBOSE_IMAGES controls whether Lynx replaces [LINK], [INLINE] and [IMAGE]
 1728. # (for images without ALT) with filenames of these images.
 1729. # This can be useful in determining what images are important
 1730. # and which are mere decorations, e.g. button.gif, line.gif,
 1731. # provided the author uses meaningful names.
 1732. #
 1733. # The definition here will override the setting in userdefs.h.
 1734. #
 1735. #VERBOSE_IMAGES:TRUE
 1736. .h2 MAKE_LINKS_FOR_ALL_IMAGES
 1737. # If MAKE_LINKS_FOR_ALL_IMAGES is TRUE, all images will be given links
 1738. # which can be ACTIVATEd. For inlines, the ALT or pseudo-ALT ("[INLINE]")
 1739. # strings will be links for the resolved SRC rather than just text.
 1740. # For ISMAP or other graphic links, ALT or pseudo-ALT ("[ISMAP]" or "[LINK]")
 1741. # will have '-' and a link labeled "[IMAGE]" for the resolved SRC appended.
 1742. # See also VERBOSE_IMAGES flag.
 1743. #
 1744. # The definition here will override that in userdefs.h
 1745. # and can be toggled via an "-image_links" command-line switch.
 1746. # The user can also use the LYK_IMAGE_TOGGLE key (default `*')
 1747. # or `Show Images' in the Form-based Options Menu.
 1748. #
 1749. #MAKE_LINKS_FOR_ALL_IMAGES:FALSE
 1750. .h2 MAKE_PSEUDO_ALTS_FOR_INLINES
 1751. # If MAKE_PSEUDO_ALTS_FOR_INLINES is FALSE, inline images which don't specify
 1752. # an ALT string will not have "[INLINE]" inserted as a pseudo-ALT,
 1753. # i.e. they'll be treated as having ALT="".
 1754. # Otherwise (if TRUE), pseudo-ALTs will be created for inlines,
 1755. # so that they can be used as links to the SRCs.
 1756. # See also VERBOSE_IMAGES flag.
 1757. #
 1758. # The definition here will override that in userdefs.h
 1759. # and can be toggled via a "-pseudo_inlines" command-line switch.
 1760. # The user can also use the LYK_INLINE_TOGGLE key (default `[')
 1761. # or `Show Images' in the Form-based Options Menu.
 1762. #
 1763. #MAKE_PSEUDO_ALTS_FOR_INLINES:TRUE
 1764. .h2 SUBSTITUTE_UNDERSCORES
 1765. # If SUBSTITUTE_UNDERSCORES is TRUE, the _underline_ format will be used
 1766. # for emphasis tags in dumps.
 1767. #
 1768. # The default defined here will override that in userdefs.h, and the user
 1769. # can toggle the default via a "-underscore" command line switch.
 1770. #
 1771. #SUBSTITUTE_UNDERSCORES:FALSE
 1772. .h1 Interaction
 1773. .h2 QUIT_DEFAULT_YES
 1774. # If QUIT_DEFAULT_YES is TRUE then when the QUIT command is entered, any
 1775. # response other than n or N will confirm. It should be FALSE if you
 1776. # prefer the more conservative action of requiring an explicit Y or y to
 1777. # confirm. The default defined here will override that in userdefs.h.
 1778. #
 1779. #QUIT_DEFAULT_YES:TRUE
 1780. .h1 HTML Parsing
 1781. .h2 HISTORICAL_COMMENTS
 1782. # If HISTORICAL_COMMENTS is TRUE, Lynx will revert to the "Historical"
 1783. # behavior of treating any '>' as a terminator for comments, instead of
 1784. # seeking a valid '-->' terminator (note that white space can be present
 1785. # between the '--' and '>' in valid terminators). The compilation default
 1786. # is FALSE.
 1787. #
 1788. # The compilation default, or default defined here, can be toggled via a
 1789. # "-historical" command line switch, and via the LYK_HISTORICAL command key.
 1790. #
 1791. #HISTORICAL_COMMENTS:FALSE
 1792. .h2 MINIMAL_COMMENTS
 1793. # If MINIMAL_COMMENTS is TRUE, Lynx will not use Valid comment parsing
 1794. # of '--' pairs as serial comments within an overall comment element,
 1795. # and instead will seek only a '-->' terminator for the overall comment
 1796. # element. This emulates the Netscape v2.0 comment parsing bug, and
 1797. # will help Lynx cope with the use of dashes as "decorations", which
 1798. # consequently has become common in so-called "Enhanced for Netscape"
 1799. # pages. Note that setting Historical comments on will override the
 1800. # Minimal or Valid setting.
 1801. #
 1802. # The compilation default for MINIMAL_COMMENTS is FALSE, but we'll
 1803. # set it TRUE here, until Netscape gets its comment parsing right,
 1804. # and "decorative" dashes cease to be so common.
 1805. #
 1806. # The compilation default, or default defined here, can be toggled via a
 1807. # "-minimal" command line switch, and via the LYK_MINIMAL command key.
 1808. #
 1809. MINIMAL_COMMENTS:[TRUE]
 1810. .h2 SOFT_DQUOTES
 1811. # If SOFT_DQUOTES is TRUE, Lynx will emulate the invalid behavior of
 1812. # treating '>' as a co-terminator of a double-quoted attribute value
 1813. # and the tag which contains it, as was done in old versions of Netscape
 1814. # and Mosaic. The compilation default is FALSE.
 1815. #
 1816. # The compilation default, or default defined here, can be toggled via
 1817. # a "-soft_dquotes" command line switch.
 1818. #
 1819. #SOFT_DQUOTES:FALSE
 1820. .h2 STRIP_DOTDOT_URLS
 1821. # If STRIP_DOTDOT_URLS is TRUE, Lynx emulates the invalid behavior of many
 1822. # browsers to strip a leading "../" segment from relative URLs in HTML
 1823. # documents with a http or https base URL, if this would otherwise lead to
 1824. # an absolute URLs with those characters still in it. Such URLs are normally
 1825. # erroneous and not what is intended by page authors. Lynx will issue
 1826. # a warning message when this occurs.
 1827. #
 1828. # If STRIP_DOTDOT_URLS is FALSE, Lynx will use those URLs for requests
 1829. # without taking any special actions or issuing Warnings, in most cases
 1830. # this will result in an error response from the server.
 1831. #
 1832. # Note that Lynx never tries to fix similar URLs for protocols other than
 1833. # http and https, since they are less common and may actually be valid in
 1834. # some cases.
 1835. #
 1836. #STRIP_DOTDOT_URLS:TRUE
 1837. .h1 Appearance
 1838. .h2 ENABLE_SCROLLBACK
 1839. # If ENABLE_SCROLLBACK is TRUE, Lynx will clear the entire screen before
 1840. # displaying each new screenful of text. Though less efficient for normal
 1841. # use, this allows programs that maintain a buffer of previously-displayed
 1842. # text to recognize the continuity of what has been displayed, so that
 1843. # previous screenfuls can be reviewed by whatever method the program uses
 1844. # to scroll back through previous text. For example, the PC comm program
 1845. # QModem has a key that can be pressed to scroll back; if ENABLE_SCROLLBACK
 1846. # is TRUE, pressing the scrollback key will access previous screenfuls which
 1847. # will have been stored on the local PC and will therefore be displayed
 1848. # instantaneously, instead of needing to be retransmitted by Lynx at the
 1849. # speed of the comm connection (but Lynx will not know about the change,
 1850. # so you must restore the last screen before resuming with Lynx commands).
 1851. #
 1852. # The compilation default is FALSE (if REVERSE_CLEAR_SCREEN_PROBLEM was not
 1853. # defined in the Unix Makefile to invoke this behavior as a workaround for
 1854. # some poor curses implementations).
 1855. #
 1856. # The default compilation or configuration setting can be toggled via an
 1857. # "-enable_scrollback" command line switch.
 1858. #
 1859. #ENABLE_SCROLLBACK:FALSE
 1860. .h2 SCAN_FOR_BURIED_NEWS_REFS
 1861. # If SCAN_FOR_BURIED_NEWS_REFS is set to TRUE, Lynx will scan the bodies
 1862. # of news articles for buried article and URL references and convert them
 1863. # to links. The compilation default is TRUE, but some email addresses
 1864. # enclosed in angle brackets ("<user@address>") might be converted to false
 1865. # news links, and uuencoded messages might be corrupted. The conversion is
 1866. # not done when the display is toggled to source or when 'd'ownloading, so
 1867. # uuencoded articles can be saved intact regardless of these settings.
 1868. #
 1869. # The default setting can be toggled via a "-buried_news" command line
 1870. # switch.
 1871. #
 1872. #SCAN_FOR_BURIED_NEWS_REFS:TRUE
 1873. .h2 PREPEND_BASE_TO_SOURCE
 1874. # If PREPEND_BASE_TO_SOURCE is set to FALSE, Lynx will not prepend a
 1875. # Request URL comment and BASE element to text/html source files when
 1876. # they are retrieved for 'd'ownloading or passed to 'p'rint functions.
 1877. # The compilation default is TRUE. Note that this prepending is not
 1878. # done for -source dumps, unless the -base switch also was included on
 1879. # the command line, and the latter switch overrides the setting of the
 1880. # PREPEND_BASE_TO_SOURCE configuration variable.
 1881. #
 1882. #PREPEND_BASE_TO_SOURCE:TRUE
 1883. # MIME types and viewers!
 1884. #
 1885. # file extensions may be assigned to MIME types using
 1886. # the SUFFIX: definition.
 1887. #
 1888. # NOTE: It is normally preferable to define new extension mappings in
 1889. # EXTENSION_MAP files (see below) instead of here: Definitions
 1890. # here are overridden by those in EXTENSION_MAP files and even by
 1891. # some built-in defaults in src/HTInit.c. On the other hand,
 1892. # definitions here allow some more fields that are not possible
 1893. # in those files.
 1894. #
 1895. # Extension mappings have an effect mostly for ftp and local files,
 1896. # they are NOT used to determine the type of content for URLs with
 1897. # the http protocol. This is because HTTP servers already specify
 1898. # the MIME type in the Content-Type header. [It may still be
 1899. # necessary to set up an appropriate suffix for some MIME types,
 1900. # even if they are accessed only via the HTTP protocol, if the viewer
 1901. # (see below) for those MIME types requires a certain suffix for the
 1902. # temporary file passed to it.]
 1903. .h1 External Programs
 1904. .h2 GLOBAL_EXTENSION_MAP
 1905. .h2 PERSONAL_EXTENSION_MAP
 1906. # The global and personal EXTENSION_MAP files allow you to assign extensions
 1907. # to MIME types which will override any of the suffix maps in this (lynx.cfg)
 1908. # configuration file, or in src/HTInit.c. See the example mime.types file
 1909. # in the samples subdirectory.
 1910. #
 1911. # Unix:
 1912. # ====
 1913. #GLOBAL_EXTENSION_MAP:/usr/local/lib/mosaic/mime.types
 1914. # VMS:
 1915. # ===
 1916. #GLOBAL_EXTENSION_MAP:Lynx_Dir:mime.types
 1917. #
 1918. # Unix (sought in user's home directory):
 1919. #PERSONAL_EXTENSION_MAP:.mime.types
 1920. # VMS (sought in user's sys$login directory):
 1921. #PERSONAL_EXTENSION_MAP:mime.types
 1922. .h2 SUFFIX_ORDER
 1923. # With SUFFIX_ORDER the precedence of suffix mappings can be changed.
 1924. # Two kinds of settings are recognized:
 1925. #
 1926. # PRECEDENCE_OTHER or PRECEDENCE_HERE
 1927. # Suffix mappings can come from four sources: (1) SUFFIX rules
 1928. # given here - see below, (2) built-in defaults (HTInit.c), and the
 1929. # (3) GLOBAL_EXTENSION_MAP and (4) PERSONAL_EXTENSION_MAP files.
 1930. # The order of precedence is normally as listed: (1) has the
 1931. # *lowest*, (4) has the *highest* precedence if there are conflicts.
 1932. # In other words, SUFFIX mappings here are overridden by conflicting
 1933. # ones elsewhere. This default ordering is called PRECEDENCE_OTHER.
 1934. # With PRECEDENCE_HERE, the order becomes (2) (3) (4) (1), i.e.
 1935. # mappings here override others made elsewhere.
 1936. #
 1937. # NO_BUILTIN
 1938. # This disables all built-in default rules. In other words, (2) in the
 1939. # list above is skipped. Some recognition for compressed files (".gz",
 1940. # ".Z") is still hardwired. A mapping for some basic types, at least
 1941. # for text/html is probably necessary to get a usable configuration,
 1942. # it can be given in a SUFFIX rule below or an extension map file.
 1943. # Both kinds of settings can be combined, separated by comma as in
 1944. # SUFFIX_ORDER:PRECEDENCE_HERE,NO_BUILTIN
 1945. # Note: Using PRECEDENCE_HERE has only an effect on SUFFIX rules that follow.
 1946. # Moreover, if GLOBAL_EXTENSION_MAP or PERSONAL_EXTENSION_MAP directives
 1947. # are used, they should come *before* a SUFFIX_ORDER:PRECEDENCE_HERE.
 1948. #
 1949. #SUFFIX_ORDER:PRECEDENCE_OTHER
 1950. .h2 SUFFIX
 1951. # The SUFFIX definition takes the form of:
 1952. #
 1953. # SUFFIX:<file extension>:<mime type>:<encoding>:<quality>:<description>
 1954. #
 1955. # All fields after <mime type> are optional (including the separators
 1956. # if no more fields follow).
 1957. #
 1958. # <file extension> trailing end of file name. This need not strictly
 1959. # be a file extension as understood by the OS, a dot
 1960. # has to be given explicitly if it is indented, for
 1961. # some uses one could even match full filenames here.
 1962. # In addition, two forms are special: "*.*" and "*"
 1963. # refer to the defaults for otherwise unmatched files
 1964. # (the first for filenames with a dot somewhere in
 1965. # the name, the second without), these are currently
 1966. # mapped to text/plain in the (HTInit.c) built-in code.
 1967. # Lynx compares the file-extensions ignoring case.
 1968. #
 1969. # <mime type> a MIME content type. It can also contain a charset
 1970. # parameter, see example below. This should be given in
 1971. # all lowercase, use <description> for more fancy labels.
 1972. # It can be left empty if an HTTP style encoding is given.
 1973. #
 1974. # Fields in addition to the usual ones are
 1975. #
 1976. # <encoding> either a mail style trivial encoding (7bit, 8bit, binary)
 1977. # which could be used on some systems to determine how to
 1978. # open local files (currently it isn't), and is used to
 1979. # determine transfer mode for some FTP URLs; or a HTTP style
 1980. # content encoding (gzip (equivalent to x-gzip), compress)
 1981. #
 1982. # <quality> a floating point quality factor, usually between 0.0 and 1.0
 1983. # currently unused in most situations.
 1984. #
 1985. # <description> text that can appear in FTP directory listings, and in
 1986. # local directory listings (see LIST_FORMAT, code %t)
 1987. #
 1988. # For instance the following definition maps the
 1989. # extension ".gif" to the mime type "image/gif"
 1990. .ex
 1991. # SUFFIX:.gif:image/gif
 1992. #
 1993. # The following can be used if you have a convention to label
 1994. # HTML files in some character set that differs from your local
 1995. # default (see also ASSUME_LOCAL_CHARSET) with a different
 1996. # extension, here ".html-u8". It also demonstrates use of the
 1997. # description field, note extra separators for omitted fields:
 1998. .ex
 1999. # SUFFIX:.html-u8:text/html;charset=utf-8:::UTF-8 HTML
 2000. #
 2001. # The following shows how a suffix can indicate a combination
 2002. # of MIME type and compression method. (The ending ".ps.gz" should
 2003. # already be recognized by default; the form below could be used on
 2004. # systems that don't allow more than one dot in filenames.)
 2005. .ex
 2006. # SUFFIX:.ps_gz:application/postscript:gzip::gzip'd Postscript
 2007. #
 2008. # The following is meant to match a full filename (but can match
 2009. # any file ending in "core", so be careful):
 2010. .ex
 2011. # SUFFIX:core:application/x-core-file
 2012. #
 2013. # file suffixes are case INsensitive!
 2014. #
 2015. # The suffix definitions listed here in the default lynx.cfg file are
 2016. # similar to those normally established via src/HTInit.c. You can change
 2017. # the defaults by editing that file or disable them, or via the global or
 2018. # personal mime.types files at run time (except for the additional fields).
 2019. # Assignments made here are overridden by entries in those files
 2020. # unless preceded with a SUFFIX_ORDER:PRECEDENCE_HERE.
 2021. #
 2022. .ex 29
 2023. #SUFFIX:.ps:application/postscript
 2024. #SUFFIX:.eps:application/postscript
 2025. #SUFFIX:.ai:application/postscript
 2026. #SUFFIX:.rtf:application/rtf
 2027. #SUFFIX:.snd:audio/basic
 2028. #SUFFIX:.gif:image/gif
 2029. #SUFFIX:.rgb:image/x-rgb
 2030. #SUFFIX:.png:image/png
 2031. #SUFFIX:.xbm:image/x-xbitmap
 2032. #SUFFIX:.tiff:image/tiff
 2033. #SUFFIX:.jpg:image/jpeg
 2034. #SUFFIX:.jpeg:image/jpeg
 2035. #SUFFIX:.mpg:video/mpeg
 2036. #SUFFIX:.mpeg:video/mpeg
 2037. #SUFFIX:.mov:video/quicktime
 2038. #SUFFIX:.hqx:application/mac-binhex40
 2039. #SUFFIX:.bin:application/octet-stream
 2040. #SUFFIX:.exe:application/octet-stream
 2041. #SUFFIX:.tar:application/x-tar
 2042. #SUFFIX:.tgz:application/x-tar:gzip
 2043. #SUFFIX:.Z::compress
 2044. #SUFFIX:.gz::gzip
 2045. #SUFFIX:.bz2:application/x-bzip2
 2046. #SUFFIX:.zip:application/zip
 2047. #SUFFIX:.lzh:application/x-lzh
 2048. #SUFFIX:.lha:application/x-lha
 2049. #SUFFIX:.dms:application/x-dms
 2050. #SUFFIX:.html:text/html
 2051. #SUFFIX:.txt:text/plain
 2052. .h2 XLOADIMAGE_COMMAND
 2053. # VMS:
 2054. # ====
 2055. # XLOADIMAGE_COMMAND will be used as a default in src/HTInit.c
 2056. # for viewing image content types when the DECW$DISPLAY logical
 2057. # is set. Make it the foreign command for your system's X image
 2058. # viewer (commonly, "xv"). It can be anything that will handle GIF,
 2059. # TIFF and other popular image formats. Freeware ports of xv for
 2060. # VMS are available in the ftp://ftp.wku.edu/vms/unsupported and
 2061. # http://www.openvms.digital.com/cd/XV310A/ subdirectories. You
 2062. # must also have a "%s" for the filename. The default is defined
 2063. # in userdefs.h and can be overridden here, or via the global or
 2064. # personal mailcap files (see below).
 2065. #
 2066. # Make this empty (but not commented out) if you don't have such a viewer or
 2067. # want to disable the built-in default viewer mappings for image types.
 2068. #
 2069. #XLOADIMAGE_COMMAND:xv %s
 2070. # Unix:
 2071. # =====
 2072. # XLOADIMAGE_COMMAND will be used as a default in src/HTInit.c for
 2073. # viewing image content types when the DISPLAY environment variable
 2074. # is set. Make it the full path and name of the xli (also know as
 2075. # xloadimage or xview) command, or other image viewer. It can be
 2076. # anything that will handle GIF, TIFF and other popular image formats
 2077. # (xli does). The freeware distribution of xli is available in the
 2078. # ftp://ftp.x.org/contrib subdirectory. The shareware, xv, also is
 2079. # suitable. You must also have a "%s" for the filename; "&" for
 2080. # background is optional. The default is defined in userdefs.h and can be
 2081. # overridden here, or via the global or personal mailcap files (see below).
 2082. # Make this empty (but not commented out) if you don't have such a
 2083. # viewer or don't want to disable the built-in default viewer
 2084. # mappings for image types.
 2085. # Note that open is used as the default for NeXT, instead of the
 2086. # XLOADIMAGE_COMMAND definition.
 2087. # If you use xli, you may want to add the -quiet flag.
 2088. #
 2089. #XLOADIMAGE_COMMAND:xli %s &
 2090. .h2 VIEWER
 2091. # MIME types may be assigned to external viewers using
 2092. # the VIEWER definition.
 2093. #
 2094. # NOTE: if you do not define a viewer to a new MIME type
 2095. # that you assigned above then it will be saved to
 2096. # disk by default.
 2097. # It is normally preferable to define new viewers in
 2098. # MAILCAP files (see below) instead of here: Definitions
 2099. # here are overridden by those in MAILCAP files and even
 2100. # by some built-in defaults in src/HTInit.c.
 2101. #
 2102. # The VIEWER definition takes the form of:
 2103. # VIEWER:<mime type>:<viewer command>[:<environment>]
 2104. # where -mime type is the MIME content type of the file
 2105. # -viewer command is a system command that can be
 2106. # used to display the file where %s is replaced
 2107. # within the command with the physical filename
 2108. # (e.g., "ghostview %s" becomes "ghostview /tmp/temppsfile")
 2109. # -environment is optional. The only valid keywords
 2110. # are currently XWINDOWS and NON_XWINDOWS. If the XWINDOWS
 2111. # environment is specified then the viewer will only be
 2112. # defined when the user has the environment variable DISPLAY
 2113. # (DECW$DISPLAY on VMS) defined. If the NON_XWINDOWS environment
 2114. # is specified the specified viewer will only be defined when the
 2115. # user DOES NOT have the environment variable DISPLAY defined.
 2116. # examples:
 2117. # VIEWER:image/gif:xli %s:XWINDOWS
 2118. # VIEWER:image/gif:ascii-view %s:NON_XWINDOWS
 2119. # VIEWER:application/start-elm:elm
 2120. #
 2121. # You must put the whole definition on one line.
 2122. #
 2123. # If you must use a colon in the viewer command, precede it with a backslash!
 2124. #
 2125. # The MIME_type:viewer:XWINDOWS definitions listed here in the lynx.cfg
 2126. # file are among those established via src/HTInit.c. For the image types,
 2127. # HTInit.c uses the XLOADIMAGE_COMMAND definition in userdefs.h or above
 2128. # (open is used for NeXT). You can change any of these defaults via the
 2129. # global or personal mailcap files. Assignments made here will be overridden
 2130. # by entries in those files.
 2131. #
 2132. .ex 7
 2133. #VIEWER:application/postscript:ghostview %s&:XWINDOWS
 2134. #VIEWER:image/gif:xli %s&:XWINDOWS
 2135. #VIEWER:image/x-xbm:xli %s&:XWINDOWS
 2136. #VIEWER:image/png:xli %s&:XWINDOWS
 2137. #VIEWER:image/tiff:xli %s&:XWINDOWS
 2138. #VIEWER:image/jpeg:xli %s&:XWINDOWS
 2139. #VIEWER:video/mpeg:mpeg_play %s &:XWINDOWS
 2140. .h2 GLOBAL_MAILCAP
 2141. .h2 PERSONAL_MAILCAP
 2142. # The global and personal MAILCAP files allow you to specify external
 2143. # viewers to be spawned when Lynx encounters different MIME types, which
 2144. # will override any of the suffix maps in this (lynx.cfg) configuration
 2145. # file, or in src/HTInit.c. See http://www.internic.net/rfc/rfc1524.txt
 2146. # and the example mailcap file in the samples subdirectory.
 2147. #
 2148. # Unix:
 2149. # ====
 2150. #GLOBAL_MAILCAP:/usr/local/lib/mosaic/mailcap
 2151. # VMS:
 2152. # ===
 2153. #GLOBAL_MAILCAP:Lynx_Dir:mailcap
 2154. #
 2155. # Sought in user's home (Unix) or sys$login (VMS) directory.
 2156. #PERSONAL_MAILCAP:.mailcap
 2157. .h2 PREFERRED_MEDIA_TYPES
 2158. # When doing a GET, lynx lists the MIME types which it knows how to present
 2159. # (the "Accept:" string). Depending on your system configuration, the
 2160. # mime.types or other data given by the GLOBAL_EXTENSION_MAP may include many
 2161. # entries that lynx really does not handle. Use this option to select one
 2162. # of the built-in subsets of the MIME types that lynx could list in the
 2163. # Accept.
 2164. #
 2165. # Values for this option are keywords:
 2166. # INTERNAL lynx's built-in types for internal conversions
 2167. # CONFIGFILE adds lynx.cfg
 2168. # USER adds PERSONAL_EXTENSION_MAP settings
 2169. # SYSTEM adds GLOBAL_EXTENSION_MAP settings
 2170. # ALL adds lynx's built-in types for external conversions
 2171. #
 2172. #PREFERRED_MEDIA_TYPES:internal
 2173. .h2 PREFERRED_ENCODING
 2174. # When doing a GET, lynx tells what types of compressed data it can decompress
 2175. # (the "Accept-Encoding:" string). This is determined by compiled-in support
 2176. # for decompression or external decompression programs.
 2177. #
 2178. # Values for this option are keywords:
 2179. # NONE Do not request compressed data
 2180. # GZIP For gzip
 2181. # COMPRESS For compress
 2182. # BZIP2 For bzip2
 2183. # ALL All of the above.
 2184. #PREFERRED_ENCODING:all
 2185. .h1 Keyboard Input
 2186. .h2 KEYBOARD_LAYOUT
 2187. # If your terminal (or terminal emulator, or operating system) does not
 2188. # support 8-bit input (at all or in easy way), you can use Lynx to
 2189. # generate 8-bit characters from 7-bit ones output by terminal.
 2190. #
 2191. # Currently available keyboard layouts:
 2192. # ROT13'd keyboard layout
 2193. # JCUKEN Cyrillic, for AT 101-key kbd
 2194. # YAWERTY Cyrillic, for DEC LK201 kbd
 2195. #
 2196. # This feature is ifdef'd with EXP_KEYBOARD_LAYOUT.
 2197. #KEYBOARD_LAYOUT:JCUKEN Cyrillic, for AT 101-key kbd
 2198. .h2 KEYMAP
 2199. # Key remapping definitions!
 2200. #
 2201. # You may redefine the keymapping of any function in Lynx by
 2202. # using the KEYMAP option. The basic form of KEYMAP is:
 2203. # KEYMAP:<KEYSTROKE>:<LYNX FUNCTION>
 2204. # (See below for an extended format.)
 2205. #
 2206. # You must map upper and lowercase keys separately.
 2207. #
 2208. # A representative list of functions mapped to their default keys is
 2209. # provided below. All of the mappings are commented out by default
 2210. # since they just repeat the default mappings, except for TOGGLE_HELP
 2211. # (see below). See LYKeymap.c for the complete key mapping. Use the
 2212. # 'K'eymap command when running Lynx for a list of the _current_ keymappings.
 2213. #
 2214. # (However, in contrast to the output of 'K' command,
 2215. # 'H'elp (lynx_help/*.html and lynx_help/keystrokes/*.html files) shows
 2216. # the default mapping unless you change that files manually,
 2217. # so you are responsible for possible deviations
 2218. # when you are changing any KEYMAP below).
 2219. .nf
 2220. #
 2221. # Keystrokes for special keys are represented by the following codes:
 2222. # Up Arrow: 0x100
 2223. # Down Arrow: 0x101
 2224. # Right Arrow: 0x102
 2225. # Left Arrow: 0x103
 2226. # Page Down: 0x104
 2227. # Page Up: 0x105
 2228. # Keypad Home: 0x106 (see also 0x10A)
 2229. # Keypad End: 0x107 (see also 0x10B)
 2230. # Function key 1: 0x108
 2231. # vt100 Help Key: 0x108
 2232. # vt100 Do Key: 0x109
 2233. # vt100 Find Key: 0x10A (The key with label "Home" may be treated as Find)
 2234. # vt100 Select Key: 0x10B (The key with label "End" may be treated as Select)
 2235. # Insert Key: 0x10C
 2236. # Remove (Del) Key: 0x10D
 2237. # ignored key 0x10E (reserved for internal use, DO_NOTHING)
 2238. # Back (Shift) Tab: 0x10F
 2239. # reserved code 0x11D (reserved for internal use with -use_mouse)
 2240. # reserved code 0x290 (reserved for internal use with -use_mouse)
 2241. #
 2242. .fi
 2243. # Other codes not listed above may be available for additional keys,
 2244. # depending on operating system and libraries used to compile Lynx.
 2245. # On some systems, if compiled with recent versions of slang or ncurses
 2246. # (if macro USE_KEYMAPS was in effect during compilation), an additional
 2247. # level of key mapping is supported via an external ".lynx-keymaps" file.
 2248. # This file, if found in the home directory at startup, will always be
 2249. # used under those conditions; see lynx-keymaps distributed in the samples
 2250. # subdirectory for further explanation. Note that mapping via
 2251. # .lynx-keymaps, if applicable, is a step that logically comes before the
 2252. # mappings done here: KEYMAP maps the result of that step (which still
 2253. # represents a key) to a function (which represents an action that Lynx
 2254. # should perform).
 2255. #
 2256. .nf
 2257. #KEYMAP:0x5C:SOURCE # Toggle source viewing mode (show HTML source)
 2258. #KEYMAP:^R:RELOAD # Reload the current document and redisplay
 2259. #KEYMAP:^U:NEXT_DOC # Undo PREV_DOC)
 2260. #KEYMAP:q:QUIT # Ask the user to quit
 2261. #KEYMAP:Q:ABORT # Quit without verification
 2262. #KEYMAP:0x20:NEXT_PAGE # Move down to next page
 2263. #KEYMAP:-:PREV_PAGE # Move up to previous page
 2264. #KEYMAP:^P:UP_TWO # Move display up two lines
 2265. #KEYMAP:0x10C:UP_TWO # Function key Insert - Move display up two lines
 2266. #KEYMAP:^N:DOWN_TWO # Move display down two lines
 2267. #KEYMAP:0x10D:DOWN_TWO # Function key Remove - Move display down two lines
 2268. #KEYMAP:(:UP_HALF # Move display up half a page
 2269. #KEYMAP:):DOWN_HALF # Move display down half a page
 2270. #KEYMAP:^W:REFRESH # Refresh the screen
 2271. #KEYMAP:^A:HOME # Go to top of current document
 2272. #KEYMAP:0x106:HOME # Keypad Home - Go to top of current document
 2273. #KEYMAP:0x10A:HOME # Function key Find - Go to top of current document
 2274. #KEYMAP:^E:END # Go to bottom of current document
 2275. #KEYMAP:0x107:END # Keypad End - Go to bottom of current document
 2276. #KEYMAP:0x10B:END # Function key Select - Go to bottom of current document
 2277. #KEYMAP:0x100:PREV_LINK # Move to the previous link or page
 2278. #KEYMAP:0x101:NEXT_LINK # Move to the next link or page
 2279. #KEYMAP:0x10F:FASTBACKW_LINK # Back Tab - Move to previous link or text area
 2280. #KEYMAP:^I:FASTFORW_LINK # Tab key - Move always to next link or text area
 2281. #KEYMAP:^:FIRST_LINK # Move to the first link on line
 2282. #KEYMAP:$:LAST_LINK # Move to the last link on line
 2283. #KEYMAP:<:UP_LINK # Move to the link above
 2284. #KEYMAP:>:DOWN_LINK # Move to the link below
 2285. #KEYMAP:0x7F:HISTORY # Show the history list
 2286. #KEYMAP:0x08:HISTORY # Show the history list
 2287. #KEYMAP:0x103:PREV_DOC # Return to the previous document in history stack
 2288. #KEYMAP:0x102:ACTIVATE # Select the current link
 2289. #KEYMAP:0x109:ACTIVATE # Function key Do - Select the current link
 2290. #KEYMAP:g:GOTO # Goto a random URL
 2291. #KEYMAP:G:ECGOTO # Edit the current document's URL and go to it
 2292. #KEYMAP:H:HELP # Show default help screen
 2293. #KEYMAP:0x108:DWIMHELP # Function key Help - Show a help screen
 2294. #KEYMAP:i:INDEX # Show default index
 2295. #*** Edit FORM_LINK_* messages in LYMessages_en.h if you change NOCACHE ***
 2296. #KEYMAP:x:NOCACHE # Force submission of form or link with no-cache
 2297. #*** Do not change INTERRUPT from 'z' & 'Z' ***
 2298. #KEYMAP:z:INTERRUPT # Interrupt network transmission
 2299. #KEYMAP:m:MAIN_MENU # Return to the main menu
 2300. #KEYMAP:o:OPTIONS # Show the options menu
 2301. #KEYMAP:i:INDEX_SEARCH # Search a server based index
 2302. #KEYMAP:/:WHEREIS # Find a string within the current document
 2303. #KEYMAP:n:NEXT # Find next occurrence of string within document
 2304. #KEYMAP:c:COMMENT # Comment to the author of the current document
 2305. #KEYMAP:C:CHDIR # Change current directory
 2306. #KEYMAP:e:EDIT # Edit current document or form's textarea (call: ^Ve)
 2307. #KEYMAP:E:ELGOTO # Edit the current link's URL or ACTION and go to it
 2308. #KEYMAP:=:INFO # Show info about current document
 2309. #KEYMAP:p:PRINT # Show print options
 2310. #KEYMAP:a:ADD_BOOKMARK # Add current document to bookmark list
 2311. #KEYMAP:v:VIEW_BOOKMARK # View the bookmark list
 2312. #KEYMAP:V:VLINKS # List links visited during the current Lynx session
 2313. #KEYMAP:!:SHELL # Spawn default shell
 2314. #KEYMAP:d:DOWNLOAD # Download current link
 2315. #KEYMAP:j:JUMP # Jump to a predefined target
 2316. #KEYMAP:k:KEYMAP # Display the current key map
 2317. #KEYMAP:l:LIST # List the references (links) in the current document
 2318. #KEYMAP:#:TOOLBAR # Go to the Toolbar or Banner in the current document
 2319. #KEYMAP:^T:TRACE_TOGGLE # Toggle detailed tracing for debugging
 2320. #KEYMAP:;:TRACE_LOG # View trace log if available for the current session
 2321. #KEYMAP:*:IMAGE_TOGGLE # Toggle inclusion of links for all images
 2322. #KEYMAP:[:INLINE_TOGGLE # Toggle pseudo-ALTs for inlines with no ALT string
 2323. #KEYMAP:]:HEAD # Send a HEAD request for current document or link
 2324. #*** Must be compiled with USE_EXTERNALS to enable EXTERN_LINK, EXTERN_PAGE ***
 2325. #KEYMAP:,:EXTERN_PAGE # Run external program with current page
 2326. #KEYMAP:.:EXTERN_LINK # Run external program with current link
 2327. #*** Escaping from text input fields with ^V is independent from this: ***
 2328. #KEYMAP:^V:SWITCH_DTD # Toggle between SortaSGML and TagSoup HTML parsing
 2329. #KEYMAP:0x00:DO_NOTHING # Does nothing (ignore this key)
 2330. #KEYMAP:0x10E:DO_NOTHING # Does nothing (ignore this key)
 2331. #KEYMAP:{:SHIFT_LEFT # shift the screen left
 2332. #KEYMAP:}:SHIFT_RIGHT # shift the screen right
 2333. #KEYMAP:|:LINEWRAP_TOGGLE # toggle linewrap on/off, for shift-commands
 2334. #KEYMAP:~:NESTED_TABLES # toggle nested-tables parsing on/off
 2335. #
 2336. .fi
 2337. # In addition to the bindings available by default, the following functions
 2338. # are not directly mapped to any keys by default, although some of them may
 2339. # be mapped in specific line-editor bindings (effective while in text input
 2340. # fields):
 2341. .nf
 2342. #
 2343. #KEYMAP:???:RIGHT_LINK # Move to the link to the right
 2344. #KEYMAP:???:LEFT_LINK # Move to the link to the left
 2345. #KEYMAP:???:LPOS_PREV_LINK # Like PREV_LINK, last column pos if form input
 2346. #KEYMAP:???:LPOS_NEXT_LINK # Like NEXT_LINK, last column pos if form input
 2347. #*** Only useful in form text fields , need PASS or prefixing with ^V: ***
 2348. #KEYMAP:???:DWIMHELP # Display help page that may depend on context
 2349. #KEYMAP:???:DWIMEDIT # Use external editor for context-dependent purpose
 2350. #*** Only useful in a form textarea, need PASS or prefixing with ^V: ***
 2351. #KEYMAP:???:EDITTEXTAREA # use external editor to edit a form textarea
 2352. #KEYMAP:???:GROWTEXTAREA # Add some blank lines to bottom of textarea
 2353. #KEYMAP:???:INSERTFILE # Insert file into a textarea (just above cursor)
 2354. #*** Only useful with dired support and OK_INSTALL: ***
 2355. #KEYMAP:???:INSTALL # install (i.e. copy) local files to new location
 2356. .fi
 2357. #
 2358. # If TOGGLE_HELP is mapped, in novice mode the second help menu line
 2359. # can be toggled among NOVICE_LINE_TWO_A, _B, and _C, as defined in
 2360. # LYMessages_en.h Otherwise, it will be NOVICE_LINE_TWO.
 2361. #
 2362. #KEYMAP:O:TOGGLE_HELP # Show other commands in the novice help menu
 2363. #
 2364. # KEYMAP lines can have one or two additional fields. The extended format is
 2365. # KEYMAP:<KEYSTROKE>:[<MAIN LYNX FUNCTION>]:<OTHER BINDING>[:<SELECT>]
 2366. #
 2367. # If the additional field OTHER BINDING specifies DIRED, then the function is
 2368. # mapped in the override table used only in DIRED mode. This is only valid
 2369. # if lynx was compiled with dired support and OK_OVERRIDE defined. A
 2370. # MAIN LYNX FUNCTION must be given (it should of course be one that makes
 2371. # sense in Dired mode), and SELECT is meaningless. Default built-in override
 2372. # mappings are
 2373. #
 2374. #KEYMAP:^U:NEXT_DOC:DIRED # Undo going back to the previous document
 2375. #KEYMAP:.:TAG_LINK:DIRED # Tag a file or directory for later action
 2376. #KEYMAP:c:CREATE:DIRED # Create a new file or directory
 2377. #KEYMAP:C:CHDIR:DIRED # change current directory
 2378. #KEYMAP:f:DIRED_MENU:DIRED # Display a menu of file operations
 2379. #KEYMAP:m:MODIFY:DIRED # Modify name or location of a file or directory
 2380. #KEYMAP:r:REMOVE:DIRED # Remove files or directories
 2381. #KEYMAP:t:TAG_LINK:DIRED # Tag a file or directory for later action
 2382. #KEYMAP:u:UPLOAD:DIRED # Show menu of "Upload Options"
 2383. #
 2384. # If the OTHER BINDING field does not specify DIRED, then it is taken as a
 2385. # line-editor action. It is possible to keep the MAIN LYNX FUNCTION field
 2386. # empty in that case, for changing only the line-editing behavior.
 2387. # If alternative line edit styles are compiled in, and modifying a key's
 2388. # line-editor binding on a per style basis is possible, then SELECT can be
 2389. # used to specify which styles are affected. By default, or if SELECT is
 2390. # 0, all line edit styles are affected. If SELECT is a positive integer
 2391. # number, only the binding for the numbered style is changed (numbering
 2392. # is in the order in which styles are shown in the Options Menu, starting
 2393. # with 1 for the Default style). If SELECT is negative (-n), all styles
 2394. # except n are affected.
 2395. .nf
 2396. #
 2397. # NOP # Do Nothing
 2398. # ABORT # Input cancelled
 2399. #
 2400. # BOL # Go to begin of line
 2401. # EOL # Go to end of line
 2402. # FORW # Cursor forwards
 2403. # FORW_RL # Cursor forwards or right link
 2404. # BACK # Cursor backwards
 2405. # FORWW # Word forward
 2406. # BACKW # Word back
 2407. # BACK_LL # Cursor backwards or left link
 2408. #
 2409. # DELN # Delete next/curr char
 2410. # DELP # Delete prev char
 2411. # DELNW # Delete next word
 2412. # DELPW # Delete prev word
 2413. # DELBL # Delete back to BOL
 2414. # DELEL # Delete thru EOL
 2415. # ERASE # Erase the line
 2416. # LOWER # Lower case the line
 2417. # UPPER # Upper case the line
 2418. #
 2419. # LKCMD # In fields: Invoke key command prompt (default for ^V)
 2420. # PASS # In fields: handle as non-lineedit key; in prompts: ignore
 2421. #
 2422. .fi
 2423. # Modify following key (prefixing only works within line-editing, edit actions
 2424. # of some resulting prefixed keys are built-in, see Line Editor help pages)
 2425. # SETM1 # Set modifier 1 flag (default for ^X - key prefix)
 2426. # SETM2 # Set modifier 2 flag (another key prefix - same effect)
 2427. #
 2428. # May not always be compiled in:
 2429. .nf
 2430. #
 2431. # TPOS # Transpose characters
 2432. # SETMARK # emacs-like set-mark-command
 2433. # XPMARK # emacs-like exchange-point-and-mark
 2434. # KILLREG # emacs-like kill-region
 2435. # YANK # emacs-like yank
 2436. # SWMAP # Switch input keymap
 2437. # PASTE # ClipBoard to Lynx - Windows Extension
 2438. #
 2439. .fi
 2440. # May work differently from expected if not bound to their expected keys:
 2441. .nf
 2442. #
 2443. # CHAR # Insert printable char (default for all ASCII printable)
 2444. # ENTER # Input complete, return char/lynxkeycode (for RETURN/ENTER)
 2445. # TAB # Input complete, return TAB (for ASCII TAB char ^I)
 2446. #
 2447. .fi
 2448. # Internal use, probably not useful for binding, listed for completeness:
 2449. .nf
 2450. #
 2451. # UNMOD # Fall back to no-modifier command
 2452. # AIX # Hex 97
 2453. # C1CHAR # Insert C1 char if printable
 2454. #
 2455. .fi
 2456. # If OTHER BINDING specifies PASS, then if the key is pressed in a text input
 2457. # field it is passed by the built-in line-editor to normal KEYMAP handling,
 2458. # i.e. this flag acts like an implied ^V escape (always overrides line-editor
 2459. # behavior of the key). For example,
 2460. #KEYMAP:0x10C:UP_TWO:PASS # Function key Insert - Move display up two lines
 2461. #
 2462. # Other examples (repeating built-in bindings)
 2463. #KEYMAP:^V::LKCMD # set (only) line-edit action for ^V
 2464. #KEYMAP:^V:SWITCH_DTD:LKCMD # set main lynxaction and line-edit action for ^V
 2465. #KEYMAP:^U::ERASE:1 # set line-edit binding for ^U, for default style
 2466. #KEYMAP:^[::SETM2:3 # use escape key as modifier - works only sometimes
 2467. .h1 External Programs
 2468. # These settings control the ability of Lynx to invoke various programs for
 2469. # the user.
 2470. .h2 CSWING_PATH
 2471. # VMS ONLY:
 2472. #==========
 2473. # On VMS, CSwing (an XTree emulation for VTxxx terminals) is intended for
 2474. # use as the Directory/File Manager (sources, objects, or executables are
 2475. # available from ftp://narnia.memst.edu/). CSWING_PATH should be defined
 2476. # here or in userdefs.h to your foreign command for CSwing, with any
 2477. # regulatory switches you want included. If not defined, or defined as
 2478. # a zero-length string ("") or "none" (case-insensitive), the support
 2479. # will be disabled. It will also be disabled if the -nobrowse or
 2480. # -selective switches are used, or if the file_url restriction is set.
 2481. #
 2482. # When enabled, the DIRED_MENU command (normally 'f' or 'F') will invoke
 2483. # CSwing, normally with the current default directory as an argument to
 2484. # position the user on that node of the directory tree. However, if the
 2485. # current document is a local directory listing, or a local file and not
 2486. # one of the temporary menu or list files, the associated directory will
 2487. # be passed as an argument, to position the user on that node of the tree.
 2488. #
 2489. #CSWING_PATH:swing
 2490. .h1 Internal Behavior
 2491. .h2 AUTO_UNCACHE_DIRLISTS
 2492. # AUTO_UNCACHE_DIRLISTS determines when local file directory listings are
 2493. # automatically regenerated (by re-reading the actual directory from disk).
 2494. # Set the value to 0 to avoid automatic regeneration in most cases. This is
 2495. # useful for browsing large directories that take some time to read and format.
 2496. # An update can still always be forced with the RELOAD key, and specific DIRED
 2497. # actions may cause a refresh anyway. Set the value to 1 to force regeneration
 2498. # after commands that usually change the directory or some files and would make
 2499. # the displayed info stale, like EDIT and REMOVE. Set it to 2 (the default) or
 2500. # greater to force regeneration even after leaving the displayed directory
 2501. # listing by some action that usually causes no change, like GOTO or entering a
 2502. # file with the ACTIVATE key. This option is only honored in DIRED mode (i.e.
 2503. # when lynx is compiled with DIRED_SUPPORT and it is not disabled with a
 2504. # -restriction). Local directories displayed without DIRED normally act as if
 2505. # AUTO_UNCACHE_DIRLISTS:0 was in effect.
 2506. #
 2507. #AUTO_UNCACHE_DIRLISTS:2
 2508. .h1 Appearance
 2509. .h2 LIST_FORMAT
 2510. # LIST_FORMAT defines the display for local files when Lynx has been
 2511. # compiled with LONG_LIST defined in the Makefile. The default is set
 2512. # in userdefs.h, normally to "ls -l" format, and can be changed here
 2513. # by uncommenting the indicated lines, or adding a definition with a
 2514. # modified parameter list.
 2515. #
 2516. # This feature is not available for VMS.
 2517. #
 2518. # The percent items in the list are interpreted as follows:
 2519. .nf
 2520. #
 2521. # %p Unix-style permission bits
 2522. # %l link count
 2523. # %o owner of file
 2524. # %g group of file
 2525. # %d date of last modification
 2526. # %a anchor pointing to file or directory
 2527. # %A as above but don't show symbolic links
 2528. # %t type of file (description derived from MIME type)
 2529. # %T MIME type as known by Lynx (from mime.types or default)
 2530. # %k size of file in Kilobytes
 2531. # %K as above but omit size for directories
 2532. # %s size of file in bytes
 2533. #
 2534. .fi
 2535. # Anything between the percent and the letter is passed on to sprintf.
 2536. # A double percent yields a literal percent on output. Other characters
 2537. # are passed through literally.
 2538. #
 2539. # If you want only the filename:
 2540. #
 2541. .ex
 2542. #LIST_FORMAT: %a
 2543. #
 2544. # If you want a brief output:
 2545. #
 2546. .ex
 2547. #LIST_FORMAT: %4K %-12.12d %a
 2548. #
 2549. # If you want the Unix "ls -l" format:
 2550. #
 2551. .ex
 2552. #LIST_FORMAT: %p %4l %-8.8o %-8.8g %7s %-12.12d %a
 2553. .h1 External Programs
 2554. .h2 DIRED_MENU
 2555. # Unix ONLY:
 2556. #===========
 2557. # DIRED_MENU items are used to compose the F)ull menu list in DIRED mode
 2558. # The behavior of the default configuration given here is much the same
 2559. # as it was when this menu was hard-coded but these items can now be adjusted
 2560. # to suit local needs. In particular, many of the LYNXDIRED actions can be
 2561. # replaced with lynxexec, lynxprog and lynxcgi script references.
 2562. #
 2563. # NOTE that defining even one DIRED_MENU line overrides all the built-in
 2564. # definitions, so a complete set must then be defined here.
 2565. #
 2566. # Each line consists of the following fields:
 2567. .nf
 2568. #
 2569. # DIRED_MENU:type:suffix:link text:extra text:action
 2570. #
 2571. # type: TAG: list only when one or more files are tagged
 2572. # FILE: list only when the current selection is a regular file
 2573. # DIR: list only when the current selection is a directory
 2574. # LINK: list only when the current selection is a symbolic link
 2575. #
 2576. # suffix: list only if the current selection ends in this pattern
 2577. #
 2578. # link text: the displayed text of the link
 2579. #
 2580. # extra text: the text displayed following the link
 2581. #
 2582. # action: the URL to be followed upon selection
 2583. #
 2584. # link text and action are scanned for % sequences that are expanded
 2585. # at display time as follows:
 2586. #
 2587. # %p path of current selection
 2588. # %f filename (last component) of current selection
 2589. # %t tagged list (full paths)
 2590. # %l list of tagged file names
 2591. # %d the current directory
 2592. #
 2593. .fi
 2594. #DIRED_MENU:::New File:(in current directory):LYNXDIRED://NEW_FILE%d
 2595. #DIRED_MENU:::New Directory:(in current directory):LYNXDIRED://NEW_FOLDER%d
 2596. # Following depends on OK_INSTALL
 2597. #DIRED_MENU:FILE::Install:selected file to new location:LYNXDIRED://INSTALL_SRC%p
 2598. #DIRED_MENU:DIR::Install:selected directory to new location:LYNXDIRED://INSTALL_SRC%p
 2599. #DIRED_MENU:FILE::Modify File Name:(of current selection):LYNXDIRED://MODIFY_NAME%p
 2600. #DIRED_MENU:DIR::Modify Directory Name:(of current selection):LYNXDIRED://MODIFY_NAME%p
 2601. #DIRED_MENU:LINK::Modify Name:(of selected symbolic link):LYNXDIRED://MODIFY_NAME%p
 2602. # Following depends on OK_PERMIT
 2603. #DIRED_MENU:FILE::Modify File Permissions:(of current selection):LYNXDIRED://PERMIT_SRC%p
 2604. #DIRED_MENU:DIR::Modify Directory Permissions:(of current selection):LYNXDIRED://PERMIT_SRC%p
 2605. #DIRED_MENU:FILE::Change Location:(of selected file):LYNXDIRED://MODIFY_LOCATION%p
 2606. #DIRED_MENU:DIR::Change Location:(of selected directory):LYNXDIRED://MODIFY_LOCATION%p
 2607. #DIRED_MENU:LINK::Change Location:(of selected symbolic link):LYNXDIRED://MODIFY_LOCATION%p
 2608. #DIRED_MENU:FILE::Remove File:(current selection):LYNXDIRED://REMOVE_SINGLE%p
 2609. #DIRED_MENU:DIR::Remove Directory:(current selection):LYNXDIRED://REMOVE_SINGLE%p
 2610. #DIRED_MENU:LINK::Remove Symbolic Link:(current selection):LYNXDIRED://REMOVE_SINGLE%p
 2611. # Following depends on OK_UUDECODE and !ARCHIVE_ONLY
 2612. #DIRED_MENU:FILE::UUDecode:(current selection):LYNXDIRED://UUDECODE%p
 2613. # Following depends on OK_TAR and !ARCHIVE_ONLY
 2614. #DIRED_MENU:FILE:.tar.Z:Expand:(current selection):LYNXDIRED://UNTAR_Z%p
 2615. # Following depend on OK_TAR and OK_GZIP and !ARCHIVE_ONLY
 2616. #DIRED_MENU:FILE:.tar.gz:Expand:(current selection):LYNXDIRED://UNTAR_GZ%p
 2617. #DIRED_MENU:FILE:.tgz:Expand:(current selection):LYNXDIRED://UNTAR_GZ%p
 2618. # Following depends on !ARCHIVE_ONLY
 2619. #DIRED_MENU:FILE:.Z:Uncompress:(current selection):LYNXDIRED://DECOMPRESS%p
 2620. # Following depends on OK_GZIP and !ARCHIVE_ONLY
 2621. #DIRED_MENU:FILE:.gz:Uncompress:(current selection):LYNXDIRED://UNGZIP%p
 2622. # Following depends on OK_ZIP and !ARCHIVE_ONLY
 2623. #DIRED_MENU:FILE:.zip:Uncompress:(current selection):LYNXDIRED://UNZIP%p
 2624. # Following depends on OK_TAR and !ARCHIVE_ONLY
 2625. #DIRED_MENU:FILE:.tar:UnTar:(current selection):LYNXDIRED://UNTAR%p
 2626. # Following depends on OK_TAR
 2627. #DIRED_MENU:DIR::Tar:(current selection):LYNXDIRED://TAR%p
 2628. # Following depends on OK_TAR and OK_GZIP
 2629. #DIRED_MENU:DIR::Tar and compress:(using GNU gzip):LYNXDIRED://TAR_GZ%p
 2630. # Following depends on OK_ZIP
 2631. #DIRED_MENU:DIR::Package and compress:(using zip):LYNXDIRED://ZIP%p
 2632. #DIRED_MENU:FILE::Compress:(using Unix compress):LYNXDIRED://COMPRESS%p
 2633. # Following depends on OK_GZIP
 2634. #DIRED_MENU:FILE::Compress:(using gzip):LYNXDIRED://GZIP%p
 2635. # Following depends on OK_ZIP
 2636. #DIRED_MENU:FILE::Compress:(using zip):LYNXDIRED://ZIP%p
 2637. #DIRED_MENU:TAG::Move all tagged items to another location.::LYNXDIRED://MOVE_TAGGED%d
 2638. # Following depends on OK_INSTALL
 2639. #DIRED_MENU:TAG::Install tagged files into another directory.::LYNXDIRED://INSTALL_SRC%00
 2640. #DIRED_MENU:TAG::Remove all tagged files and directories.::LYNXDIRED://REMOVE_TAGGED
 2641. #DIRED_MENU:TAG::Untag all tagged items.::LYNXDIRED://CLEAR_TAGGED
 2642. .h1 Internal Behavior
 2643. .h2 NONRESTARTING_SIGWINCH
 2644. # Some systems only:
 2645. #===================
 2646. # Lynx tries to detect window size changes with a signal handler for
 2647. # SIGWINCH if supported. If NONRESTARTING_SIGWINCH is set to TRUE,
 2648. # and the sigaction interface is available on the system, the handler
 2649. # is installed as 'non-restarting'. On some systems (depending on the
 2650. # library used for handling keyboard input, e.g. ncurses), this allows
 2651. # more immediate notification of window size change events. If the value
 2652. # is set to FALSE, the signal() interface is used; this normally makes
 2653. # the handler 'restarting', with the effect that lynx can react to size
 2654. # changes only after some key is pressed. The value can also be set to
 2655. # XWINDOWS; this is equivalent to TRUE when the user has the environment
 2656. # variable DISPLAY defined *at program start*, and equivalent to FALSE
 2657. # otherwise. The non-restarting behavior can also be changed to TRUE
 2658. # or FALSE with the -nonrestarting_sigwinch switch, which overrides the
 2659. # value in this file.
 2660. #
 2661. # Note that Lynx never re-parses document text purely as a result of a
 2662. # window size change, so text lines may appear truncated after narrowing
 2663. # the window, until the document is reloaded with ^R or a similar key
 2664. # or until a different text is loaded.
 2665. #
 2666. # The default is FALSE since there is a possibility that non-restarting
 2667. # interrupts may be mis-interpreted as fatal input errors in some
 2668. # configurations (leading to an abrupt program exit), and since this
 2669. # option is useful mostly only for users running Lynx under xterm or a
 2670. # similar X terminal emulator. On systems where the preconditions don't
 2671. # apply this option is ignored.
 2672. #
 2673. #NONRESTARTING_SIGWINCH:FALSE
 2674. .h2 NO_FORCED_CORE_DUMP
 2675. # Unix ONLY:
 2676. #===========
 2677. # If NO_FORCED_CORE_DUMP is set to TRUE, Lynx will not force
 2678. # core dumps via abort() calls on fatal errors or assert()
 2679. # calls to check potentially fatal errors. The compilation
 2680. # default normally is FALSE, and can be changed here. The
 2681. # compilation or configuration default can be toggled via
 2682. # the -core command line switch.
 2683. # Note that this setting cannot be used to prevent core dumps
 2684. # with certainty. If this is important, means provided by the
 2685. # operating system or kernel should be used.
 2686. #
 2687. #NO_FORCED_CORE_DUMP:FALSE
 2688. .h1 Appearance
 2689. .h2 COLOR
 2690. # COLORS (only available if compiled with SVr4 curses or slang)
 2691. #
 2692. # The line must be of the form:
 2693. #
 2694. # COLOR:Integer:Foreground:Background
 2695. .nf
 2696. #
 2697. # The Integer value is interpreted as follows:
 2698. # 0 - normal - normal text
 2699. # 1 - bold - hyperlinks, see also BOLD_* options above
 2700. # 2 - reverse - statusline
 2701. # 3 - bold + reverse (not used)
 2702. # 4 - underline - text emphasis (EM, I, B tags etc.)
 2703. # 5 - bold + underline - hyperlinks within text emphasis
 2704. # 6 - reverse + underline - currently selected hyperlink
 2705. # 7 - reverse + underline + bold - WHEREIS search hits
 2706. #
 2707. # Each Foreground and Background value must be one of:
 2708. # black red green brown
 2709. # blue magenta cyan lightgray
 2710. # gray brightred brightgreen yellow
 2711. # brightblue brightmagenta brightcyan white
 2712. .fi
 2713. # or (if you have configured using --enable-default-colors with ncurses or
 2714. # slang), "default" may be used for foreground and background.
 2715. #
 2716. # Note that in most cases a white background is really "lightgray", since
 2717. # terminals generally do not implement bright backgrounds.
 2718. #
 2719. # Uncomment and change any of the compilation defaults.
 2720. #
 2721. #COLOR:0:black:white
 2722. #COLOR:1:blue:white
 2723. #COLOR:2:yellow:blue
 2724. #COLOR:3:green:white
 2725. #COLOR:4:magenta:white
 2726. #COLOR:5:blue:white
 2727. #COLOR:6:red:white
 2728. #COLOR:6:brightred:black
 2729. COLOR:[6/brightred/black]
 2730. #COLOR:7:magenta:cyan
 2731. .h2 COLOR_STYLE
 2732. # Also known as "lss" (lynx style-sheet), the color-style file assigns color
 2733. # combination to tags and combinations of tags. Normally a non-empty value
 2734. # is compiled into lynx, and the user can override that using the -lss
 2735. # command-line option. The configure script allows one to compile in an
 2736. # empty string. If lynx finds no value for this setting, it simulates the
 2737. # non-color-style assignments using the COLOR settings.
 2738. #
 2739. # If neither the command-line "-lss" or this COLOR_STYLE setting are given,
 2740. # lynx tries the environment variables "LYNX_LSS" and "lynx_lss". If neither
 2741. # is set, lynx uses the compiled-in value (which as noted, may be empty).
 2742. #
 2743. #COLOR_STYLE: lynx.lss
 2744. .h2 NESTED_TABLES
 2745. # This is an experimental feature for improving table layout.
 2746. # It is enabled by default when the COLOR_STYLE configuration is used,
 2747. # and false otherwise.
 2748. #
 2749. #NESTED_TABLES: true
 2750. .h2 ASSUMED_COLOR
 2751. # If built with a library that recognizes default colors (usually ncurses or
 2752. # slang), and if the corresponding option is compiled into lynx, lynx
 2753. # initializes it to assume the corresponding foreground and background colors.
 2754. # Default colors are those that the terminal (emulator) itself is initialized
 2755. # to. For instance, you might have an xterm running with black text on a white
 2756. # background, and want lynx to display colored text on the white background,
 2757. # but leave the possibility of using the same configuration to draw colored
 2758. # text on a different xterm, this time using its background set to black.
 2759. #
 2760. # If built with conventional SVr3/SVr4 curses, tells lynx to use color pair 0
 2761. # when the given colors match this setting. That gives a similar effect,
 2762. # though not as flexible. You will get the best results by setting the
 2763. # terminal's default colors to match the prevailing text and background colors
 2764. # that you have setup with lynx, and then alter the ASSUMED_COLOR setting to
 2765. # match that. If you do not alter the ASSUMED_COLOR setting, curses assumes
 2766. # color pair 0's background is black, which implies that its foreground (text)
 2767. # is white.
 2768. #
 2769. # The first value given is the foreground, the second is the background.
 2770. #ASSUMED_COLOR:default:default
 2771. .h2 DEFAULT_COLORS
 2772. # If built with a library that recognizes default colors (usually ncurses or
 2773. # slang), and if the corresponding option is compiled into lynx, lynx
 2774. # initializes it to assume the corresponding foreground and background colors.
 2775. # Default colors are those that the terminal (emulator) itself is initialized
 2776. # to.
 2777. #
 2778. # Use this feature to disable the default-colors feature at runtime.
 2779. # This is useful for constructing scripts which use the non-color-style
 2780. # scheme, e.g., the oldlynx script.
 2781. #
 2782. # This should precede ASSUMED_COLOR settings.
 2783. #DEFAULT_COLORS:true
 2784. .h1 External Programs
 2785. .h2 EXTERNAL
 2786. # External application support. This feature allows Lynx to pass a given
 2787. # URL to an external program. It was written for three reasons.
 2788. #
 2789. # 1) To overcome the deficiency of Lynx_386 not supporting ftp and news.
 2790. # External programs can be used instead by passing the URL.
 2791. #
 2792. # 2) To allow for background transfers in multitasking systems.
 2793. # I use wget for http and ftp transfers via the external command.
 2794. #
 2795. # 3) To allow for new URLs to be used through Lynx.
 2796. # URLs can be made up such as mymail: to spawn desired applications
 2797. # via the external command.
 2798. #
 2799. # Restrictions can be imposed using -restrictions=externals at the Lynx command
 2800. # line. This will disallow all EXTERNAL lines in lynx.cfg that have FALSE in
 2801. # the 3rd field (not counting the name of the setting). TRUE lines will still
 2802. # function.
 2803. #
 2804. # The lynx.cfg line is as follows:
 2805. #
 2806. # EXTERNAL:<url>:<command> %s:<norestriction>:<allow_for_activate>[:environment]
 2807. #
 2808. # <url> Any given URL. This can be normal ones like ftp or http or it
 2809. # can be one made up like mymail.
 2810. #
 2811. # <command> The command to run with %s being the URL that will be passed.
 2812. # In Linux I use "wget -q %s &" (no quotes) to spawn a copy of wget for
 2813. # downloading http and ftp files in the background. In Win95 I use
 2814. # "start ncftp %s" to spawn ncftp in a new window.
 2815. #
 2816. # <norestriction> This complements the -restrictions=externals feature to allow
 2817. # for certain externals to be enabled while restricting others. TRUE means
 2818. # a command will still function while Lynx is restricted. WB
 2819. #
 2820. # <allow_for_activate> Setting this to TRUE allows the use of this command not
 2821. # only when EXTERN key is pressed, but also when ACTIVATE command is invoked
 2822. # (i.e., activating the link with the given prefix will be equivalent to
 2823. # pressing EXTERN key on it). If this component of the line is absent, then
 2824. # FALSE is assumed.
 2825. #
 2826. # [:environment] Optional, if XWINDOWS then command is allowed only if
 2827. # $DISPLAY environment variable is set, else if NON_XWINDOWS then command
 2828. # is allowed only if $DISPLAY environment variable is not set, if absent or
 2829. # anything else command is always allowed.
 2830. #
 2831. # For invoking the command use the EXTERN_LINK or EXTERN_PAGE key. By default
 2832. # EXTERN_LINK is mapped to '.', and EXTERN_PAGE to ',' (if the feature is
 2833. # enabled), see the KEYMAP section above.
 2834. #
 2835. #EXTERNAL:ftp:wget %s &:TRUE
 2836. .h2 EXTERNAL_MENU
 2837. # Like EXTERNAL, but allows customizing the menu name.
 2838. # Here is the syntax:
 2839. .ex 1
 2840. # EXTERNAL_MENU:<url>:<menu>:<command> %s:<norestriction>:<allow_for_activate>[:environment]
 2841. .h1 Internal Behavior
 2842. .h2 RULE
 2843. .h2 RULESFILE
 2844. # CERN-style rules, EXPERIMENTAL - URL-specific rules
 2845. #
 2846. # A CERN-style rules file can be given with RULESFILE. Use the system's
 2847. # native format for filenames, on Unix '~' is also recognized. If a filename
 2848. # is given, the file must exist.
 2849. #
 2850. # Single CERN-style rules can be specified with RULES.
 2851. #
 2852. # Both options can be repeated, rules accumulate in the order
 2853. # given, they will be applied in first-to-last order. See cernrules.txt
 2854. # in the samples subdirectory for further explanation.
 2855. #
 2856. # Examples:
 2857. .ex 5
 2858. # RULESFILE:/etc/lynx/cernrules
 2859. # RULE:Fail gopher:* # reject by scheme
 2860. # RULE:Pass finger://*@localhost/ # allow this,
 2861. # RULE:Fail finger:* # but not others
 2862. # RULE:Redirect http://old.server/* http://new.server/*
 2863. .h1 Appearance
 2864. .h2 PRETTYSRC
 2865. # Enable pretty source view
 2866. #PRETTYSRC:FALSE
 2867. .h2 PRETTYSRC_SPEC
 2868. # Pretty source view settings. These settings are in effect when -prettysrc
 2869. # is specified.
 2870. # The following lexical elements (lexemes) are recognized:
 2871. # comment, tag, attribute, attribute value, generalized angle brackets (
 2872. # '<' '>' '</' ), entity, hyperlink destination, entire file, bad sequence,
 2873. # bad tag, bad attribute, sgml special.
 2874. # The following group of option tells which styles will surround each
 2875. # lexeme. The syntax of option in this group is:
 2876. #PRETTYSRC_SPEC:<LEXEMENAME>:<TAGSPEC>:<TAGSPEC>
 2877. # The first <TAGSPEC> specifies what tags will precede lexemes of that class
 2878. # in the internal html markup. The second - what will be placed (internally)
 2879. # after it.
 2880. # TAGSPEC has the following syntax:
 2881. # <TAGSPEC>:= [ (<TAGOPEN> | <TAGCLOSE>) <SPACE>+ ]*
 2882. # <TAGOPEN>:= tagname[.classname]
 2883. # <TAGCLOSE>:= !tagname
 2884. #
 2885. # The following table gives correspondence between lexeme and lexeme name
 2886. .nf
 2887. # Lexeme LEXEMENAME FURTHER EXPLANATION
 2888. # =========================================================
 2889. # comment COMM
 2890. # tag TAG recognized tag name only
 2891. # attribute ATTRIB
 2892. # attribute value ATTRVAL
 2893. # generalized brackets ABRACKET < > </
 2894. # entity ENTITY
 2895. # hyperlink destination HREF
 2896. # entire file ENTIRE
 2897. # bad sequence BADSEQ bad entity or invalid construct at text
 2898. # level.
 2899. # bad tag BADTAG Unrecognized construct in generalized
 2900. # brackets.
 2901. # bad attribute BADATTR The name of the attribute unknown to lynx
 2902. # of the tag known to lynx. (i.e.,
 2903. # attributes of unknown tags will have
 2904. # markup of ATTRIB)
 2905. # sgml special SGMLSPECIAL doctype, sgmlelt, sgmlele,
 2906. # sgmlattlist, marked section, identifier
 2907. .fi
 2908. #
 2909. # Notes:
 2910. #
 2911. # 1) The markup for HTML_ENTIRE will be emitted only once - it will surround
 2912. # entire file source.
 2913. #
 2914. # 2) The tagnames specified by TAGSPEC should be valid html tag names.
 2915. #
 2916. # 3) If the tag/class combination given by TAGOPEN is not assigned a color
 2917. # style in lss file (for lynx compiled with lss support), that tag/class
 2918. # combination will be emitted anyway during internal html markup. Such
 2919. # combinations will be also reported to the trace log.
 2920. #
 2921. # 4) Lexeme 'tag' means tag name only
 2922. #
 2923. # 5) Angle brackets of html specials won't be surrounded by markup for ABRACKET
 2924. #
 2925. .ex
 2926. # PRETTYSRC_SPEC:COMM:B I:!I !B
 2927. # HTML comments will be surrounded by <b><i> and </i></b> in the
 2928. # internal html markup
 2929. .ex
 2930. # PRETTYSRC_SPEC:ATTRVAL: span.attrval : !span
 2931. # Values of the attributes will be surrounded by the
 2932. # <SPAN class=attrval> </SPAN>
 2933. .ex
 2934. # PRETTYSRC_SPEC:HREF::
 2935. # No special html markup will surround hyperlink destinations (
 2936. # this means that only default color style for hrefs will be applied
 2937. # to them)
 2938. #
 2939. # For lynx compiled with lss support, the following settings are the default:
 2940. #PRETTYSRC_SPEC:COMM:span.htmlsrc_comment:!span
 2941. #PRETTYSRC_SPEC:TAG:span.htmlsrc_tag:!span
 2942. #PRETTYSRC_SPEC:ATTRIB:span.htmlsrc_attrib:!span
 2943. #PRETTYSRC_SPEC:ATTRVAL:span.htmlsrc_attrval:!span
 2944. #PRETTYSRC_SPEC:ABRACKET:span.htmlsrc_abracket:!span
 2945. #PRETTYSRC_SPEC:ENTITY:span.htmlsrc_entity:!span
 2946. #PRETTYSRC_SPEC:HREF:span.htmlsrc_href:!span
 2947. #PRETTYSRC_SPEC:ENTIRE:span.htmlsrc_entire:!span
 2948. #PRETTYSRC_SPEC:BADSEQ:span.htmlsrc_badseq:!span
 2949. #PRETTYSRC_SPEC:BADTAG:span.htmlsrc_badtag:!span
 2950. #PRETTYSRC_SPEC:BADATTR:span.htmlsrc_badattr:!span
 2951. #PRETTYSRC_SPEC:SGMLSPECIAL:span.htmlsrc_sgmlspecial:!span
 2952. # the styles corresponding to them are present in sample .lss file.
 2953. # For lynx compiled without lss support, the following settings are the default:
 2954. #PRETTYSRC_SPEC:COMM:b:!b
 2955. #PRETTYSRC_SPEC:TAG:b:!b
 2956. #PRETTYSRC_SPEC:ATTRIB:b:!b
 2957. #PRETTYSRC_SPEC:ATTRVAL::
 2958. #PRETTYSRC_SPEC:ABRACKET:b:!b
 2959. #PRETTYSRC_SPEC:ENTITY:b:!b
 2960. #PRETTYSRC_SPEC:HREF::
 2961. #PRETTYSRC_SPEC:ENTIRE::
 2962. #PRETTYSRC_SPEC:BADSEQ:b:!b
 2963. #PRETTYSRC_SPEC:BADTAG::
 2964. #PRETTYSRC_SPEC:BADATTR::
 2965. #PRETTYSRC_SPEC:SGMLSPECIAL:b:!b
 2966. .h2 HTMLSRC_ATTRNAME_XFORM
 2967. .h2 HTMLSRC_TAGNAME_XFORM
 2968. # Options HTMLSRC_TAGNAME_XFORM and HTMLSRC_ATTRNAME_XFORM control the way the
 2969. # names of tags and names of attributes are transformed correspondingly.
 2970. # Possible values: 0 - lowercase, 1 - leave as is, 2 - uppercase.
 2971. #HTMLSRC_TAGNAME_XFORM:2
 2972. #HTMLSRC_ATTRNAME_XFORM:2
 2973. .h2 PRETTYSRC_VIEW_NO_ANCHOR_NUMBERING
 2974. # PRETTYSRC_VIEW_NO_ANCHOR_NUMBERING - pretty source view setting
 2975. # If "keypad mode" in 'O'ptions screen is "Links are numbered" or
 2976. # "Links and form fields are numbered", and PRETTYSRC_VIEW_NO_ANCHOR_NUMBERING is
 2977. # TRUE, then links won't be numbered in psrc view and will be numbered
 2978. # otherwise. Set this setting to TRUE if you prefer numbered links, but wish
 2979. # to get valid HTML source when printing or mailing when in psrc view.
 2980. # Default is FALSE.
 2981. #PRETTYSRC_VIEW_NO_ANCHOR_NUMBERING:FALSE
 2982. .h1 HTML Parsing
 2983. .h2 FORCE_EMPTY_HREFLESS_A
 2984. # FORCE_EMPTY_HREFLESS_A - HTML parsing
 2985. # This option mirrors command-line option with the same name. Default is
 2986. # FALSE. If true, then any 'A' element without HREF will be closed
 2987. # immediately. This is useful when viewing documentation produced by broken
 2988. # translator that doesn't emit balanced A elements. If lynx was compiled with
 2989. # color styles, setting this option to TRUE will make lynx screen much more
 2990. # reasonable (otherwise all text will probably have color corresponding to the
 2991. # A element).
 2992. #
 2993. #FORCE_EMPTY_HREFLESS_A:FALSE
 2994. .h2 HIDDEN_LINK_MARKER
 2995. # HIDDEN_LINK_MARKER - HTML parsing
 2996. # This option defines the string that will be used as title of hidden link (a
 2997. # link that otherwise will have no label associated with it). Using an empty
 2998. # string as the value will cause lynx to behave in the old way - hidden links
 2999. # will be handled according to other settings (mostly the parameter of
 3000. # --hiddenlinks command-line switch). If the value is non-empty string, hidden
 3001. # link becomes non-hidden so it won't be handled as hidden link, e.g., listed
 3002. # among hidden links on 'l'isting page.
 3003. #
 3004. #HIDDEN_LINK_MARKER:
 3005. .h2 XHTML_PARSING
 3006. # XHTML_PARSING - HTML parsing
 3007. # When true, tells lynx that it can ignore certain tags which have no content
 3008. # in an XHTML 1.0 document. For example
 3009. # <p />
 3010. # <a />
 3011. # When the option is false, lynx will not treat the tag as an ending.
 3012. #XHTML_PARSING:FALSE
 3013. .h1 Appearance
 3014. .h2 JUSTIFY
 3015. # JUSTIFY - Appearance
 3016. # This option mirrors command-line option with same name. Default is TRUE. If
 3017. # true, most of text (except headers and like this) will be justified. This
 3018. # has no influence on CJK text rendering.
 3019. #
 3020. # This option is only available if Lynx was compiled with USE_JUSTIFY_ELTS.
 3021. #
 3022. #JUSTIFY:FALSE
 3023. .h2 JUSTIFY_MAX_VOID_PERCENT
 3024. # JUSTIFY_MAX_VOID_PERCENT - Appearance
 3025. # This option controls the maximum allowed value for ratio (in percents) of
 3026. # 'the number of spaces to spread across the line to justify it' to
 3027. # 'max line size for current style and nesting' when justification is allowed.
 3028. # When that ratio exceeds the value specified, that particular line won't be
 3029. # justified. I.e. the value 28 for this setting will mean maximum value for
 3030. # that ratio is 0.28.
 3031. #
 3032. #JUSTIFY_MAX_VOID_PERCENT:35
 3033. .h1 Interaction
 3034. .h2 TEXTFIELDS_NEED_ACTIVATION
 3035. # If TEXTFIELDS_NEED_ACTIVATION is set to TRUE, and lynx was compiled with
 3036. # TEXTFIELDS_MAY_NEED_ACTIVATION defined, then text input form fields need
 3037. # to be activated (by pressing the Enter key or similar) before the user
 3038. # can enter or modify input. By default, input fields become automatically
 3039. # activated when selected. Requiring explicit activation can be desired for
 3040. # users who use alphanumeric keys for navigation (or other keys that have
 3041. # special meaning in the line editor - ' ', 'b', INS, DEL, etc), and don't
 3042. # want to 'get stuck' in form fields. Instead of setting the option here,
 3043. # explicit activation can also be requested with the -tna command line
 3044. # option.
 3045. #
 3046. #TEXTFIELDS_NEED_ACTIVATION:FALSE
 3047. .h2 LEFTARROW_IN_TEXTFIELD_PROMPT
 3048. # LEFTARROW_IN_TEXTFIELD_PROMPT
 3049. # This option controls what happens when a Left Arrow key is pressed while
 3050. # in the first position of an active text input field. By default, Lynx
 3051. # asks for confirmation ("Do you want to go back to the previous document?")
 3052. # only if the contents of the fields have been changed since entering it.
 3053. # If set to TRUE, the confirmation prompt is always issued.
 3054. #
 3055. #LEFTARROW_IN_TEXTFIELD_PROMPT:FALSE
 3056. .h1 Timeouts
 3057. .h2 CONNECT_TIMEOUT
 3058. # Specifies (in seconds) connect timeout. Default value is rather huge.
 3059. #CONNECT_TIMEOUT:18000
 3060. .h2 READ_TIMEOUT
 3061. # Specifies (in seconds) read-timeout. Default value is rather huge.
 3062. #READ_TIMEOUT:18000
 3063. .h1 Internal Behavior
 3064. # These settings control internal lynx behavior - the way it interacts with the
 3065. # operating system and Internet. Modifying these settings will not change
 3066. # the rendition of documents that you browse with lynx, but can change various
 3067. # delays and resource utilization.
 3068. .h2 FTP_PASSIVE
 3069. # Set FTP_PASSIVE to TRUE if you want to use passive mode ftp transfers.
 3070. # You might have to do this if you're behind a restrictive firewall.
 3071. #FTP_PASSIVE:TRUE
 3072. .h2 ENABLE_LYNXRC
 3073. # The forms-based O'ptions menu shows a (!) marker beside items which are not
 3074. # saved to ~/.lynxrc -- the reason for disabling some of these items is that
 3075. # they are likely to cause confusion if they are read from the .lynxrc file for
 3076. # each session. However, they can be enabled or disabled using the
 3077. # ENABLE_LYNXRC settings. The default (compiled-in) settings are shown below.
 3078. # The second column is the name by which a setting is saved to .lynxrc (which
 3079. # is chosen where possible to correspond with lynx.cfg). Use "OFF" to disable
 3080. # writing a setting, "ON" to enable it. Settings are read from .lynxrc after
 3081. # the corresponding data from lynx.cfg, so they override lynx.cfg, which is
 3082. # probably what users expect.
 3083. #
 3084. # Note that a few settings (Cookies and Show images) are comprised of more than
 3085. # one lynx.cfg setting.
 3086. .nf
 3087. #ENABLE_LYNXRC:ACCEPT_ALL_COOKIES:ON
 3088. #ENABLE_LYNXRC:ASSUME_CHARSET:OFF
 3089. #ENABLE_LYNXRC:AUTO_SESSION:OFF
 3090. #ENABLE_LYNXRC:BOOKMARK_FILE:ON
 3091. #ENABLE_LYNXRC:CASE_SENSITIVE_SEARCHING:ON
 3092. #ENABLE_LYNXRC:CHARACTER_SET:ON
 3093. #ENABLE_LYNXRC:COOKIE_ACCEPT_DOMAINS:ON
 3094. #ENABLE_LYNXRC:COOKIE_FILE:ON
 3095. #ENABLE_LYNXRC:COOKIE_LOOSE_INVALID_DOMAINS:ON
 3096. #ENABLE_LYNXRC:COOKIE_QUERY_INVALID_DOMAINS:ON
 3097. #ENABLE_LYNXRC:COOKIE_REJECT_DOMAINS:ON
 3098. #ENABLE_LYNXRC:COOKIE_STRICT_INVALID_DOMAINS:ON
 3099. #ENABLE_LYNXRC:DIR_LIST_STYLE:ON
 3100. #ENABLE_LYNXRC:DISPLAY:OFF
 3101. #ENABLE_LYNXRC:EMACS_KEYS:ON
 3102. #ENABLE_LYNXRC:FILE_EDITOR:ON
 3103. #ENABLE_LYNXRC:FILE_SORTING_METHOD:ON
 3104. #ENABLE_LYNXRC:FORCE_COOKIE_PROMPT:OFF
 3105. #ENABLE_LYNXRC:FORCE_SSL_PROMPT:OFF
 3106. #ENABLE_LYNXRC:FTP_PASSIVE:OFF
 3107. #ENABLE_LYNXRC:HTML5_CHARSETS:OFF
 3108. #ENABLE_LYNXRC:KBLAYOUT:ON
 3109. #ENABLE_LYNXRC:KEYPAD_MODE:ON
 3110. #ENABLE_LYNXRC:LINEEDIT_MODE:ON
 3111. #ENABLE_LYNXRC:LOCALE_CHARSET:ON
 3112. #ENABLE_LYNXRC:MAKE_LINKS_FOR_ALL_IMAGES:OFF
 3113. #ENABLE_LYNXRC:MAKE_PSEUDO_ALTS_FOR_INLINES:OFF
 3114. #ENABLE_LYNXRC:MULTI_BOOKMARK:ON
 3115. #ENABLE_LYNXRC:NO_PAUSE:OFF
 3116. #ENABLE_LYNXRC:PERSONAL_MAIL_ADDRESS:ON
 3117. #ENABLE_LYNXRC:PREFERRED_CHARSET:ON
 3118. #ENABLE_LYNXRC:PREFERRED_ENCODING:OFF
 3119. #ENABLE_LYNXRC:PREFERRED_LANGUAGE:ON
 3120. #ENABLE_LYNXRC:PREFERRED_MEDIA_TYPES:OFF
 3121. #ENABLE_LYNXRC:RAW_MODE:OFF
 3122. #ENABLE_LYNXRC:RUN_ALL_EXECUTION_LINKS:ON
 3123. #ENABLE_LYNXRC:RUN_EXECUTION_LINKS_ON_LOCAL_FILES:ON
 3124. #ENABLE_LYNXRC:SCROLLBAR:OFF
 3125. #ENABLE_LYNXRC:SELECT_POPUPS:ON
 3126. #ENABLE_LYNXRC:SEND_USERAGENT:OFF
 3127. #ENABLE_LYNXRC:SESSION_FILE:OFF
 3128. #ENABLE_LYNXRC:SET_COOKIES:OFF
 3129. #ENABLE_LYNXRC:SHOW_COLOR:ON
 3130. #ENABLE_LYNXRC:SHOW_CURSOR:ON
 3131. #ENABLE_LYNXRC:SHOW_DOTFILES:ON
 3132. #ENABLE_LYNXRC:SHOW_KB_RATE:OFF
 3133. #ENABLE_LYNXRC:SUB_BOOKMARKS:ON
 3134. #ENABLE_LYNXRC:TAGSOUP:OFF
 3135. #ENABLE_LYNXRC:UNDERLINE_LINKS:OFF
 3136. #ENABLE_LYNXRC:USER_MODE:ON
 3137. #ENABLE_LYNXRC:SEND_USERAGENT:OFF
 3138. #ENABLE_LYNXRC:USERAGENT:OFF
 3139. #ENABLE_LYNXRC:VERBOSE_IMAGES:ON
 3140. #ENABLE_LYNXRC:VI_KEYS:ON
 3141. #ENABLE_LYNXRC:VISITED_LINKS:ON
 3142. .fi
 3143. .h1 External Programs
 3144. # Any of the compiled-in pathnames of external programs can be overridden
 3145. # by specifying the corresponding xxx_PATH variable. If the variable is
 3146. # given as an empty string, lynx will not use the program. For a few cases,
 3147. # there are internal functions which can be used instead.
 3148. .h2 BZIP2_PATH
 3149. # This is the path used for DIRED mode and web connections to compress a file
 3150. # to ".bz2", e.g., the Unix command "bzip2".
 3151. .h2 CHMOD_PATH
 3152. # This is the path used for DIRED mode to change file protection, e.g., the
 3153. # Unix command "chmod".
 3154. #
 3155. # Setting this to an empty string will let lynx use a built-in version.
 3156. .h2 COMPRESS_PATH
 3157. # This is the path used for DIRED mode and web connections to compress a file
 3158. # to ".Z", e.g., the Unix command "compress".
 3159. .h2 COPY_PATH
 3160. # This is the path used for DIRED mode to copy a file, e.g., the
 3161. # Unix command "cp".
 3162. #
 3163. # Setting this to an empty string will let lynx use a built-in version.
 3164. .h2 GZIP_PATH
 3165. # This is the path used for DIRED mode and web connections to compress a file
 3166. # to ".gz", e.g., the Unix command "gzip".
 3167. .h2 INFLATE_PATH
 3168. # This is the path used for web connections to compress a file using "inflate"
 3169. # compression.
 3170. .h2 INSTALL_PATH
 3171. # This is the path used for DIRED mode to install files, e.g., the
 3172. # Unix command "install".
 3173. .h2 MKDIR_PATH
 3174. # This is the path used for DIRED mode to create a directory, e.g., the
 3175. # Unix command "mkdir".
 3176. #
 3177. # Setting this to an empty string will let lynx use a built-in version.
 3178. .h2 MV_PATH
 3179. # This is the path used for DIRED mode to move a file, e.g., the
 3180. # Unix command "mv".
 3181. #
 3182. # Setting this to an empty string will let lynx use a built-in version.
 3183. .h2 RLOGIN_PATH
 3184. # This is the path used for DIRED mode to login remotely, e.g., the
 3185. # Unix command "rlogin".
 3186. .h2 RMDIR_PATH
 3187. # This is the path used for DIRED mode to remove a directory, e.g., the
 3188. # Unix command "rmdir".
 3189. #
 3190. # Setting this to an empty string will let lynx use a built-in version.
 3191. .h2 RM_PATH
 3192. # This is the path used for DIRED mode to remove a file, e.g., the
 3193. # Unix command "rm".
 3194. #
 3195. # Setting this to an empty string will let lynx use a built-in version.
 3196. .h2 SETFONT_PATH
 3197. # This is the path used for a command which can be used to load a console font
 3198. # for the experimental font-switch feature, e.g., the program "setfont".
 3199. .h2 TAR_PATH
 3200. # This is the path used for DIRED mode to create a tar archive from one or more
 3201. # files.
 3202. .h2 TELNET_PATH
 3203. # This is the path for a program which can be used to make a "telnet" connection
 3204. # to a remote host.
 3205. .h2 TN3270_PATH
 3206. # This is the path for a program which can be used to make an "IBM 3270"
 3207. # connection to a remote host.
 3208. .h2 TOUCH_PATH
 3209. # This is the path used for DIRED mode to update the modification time of a
 3210. # file to the current time,, e.g., the Unix command "touch".
 3211. #
 3212. # Setting this to an empty string will let lynx use a built-in version.
 3213. .h2 UNCOMPRESS_PATH
 3214. # This is the path used for DIRED mode and web connections to decompress a file
 3215. # with ".Z" suffix, e.g., the Unix command "uncompress".
 3216. .h2 UNZIP_PATH
 3217. # This is the path used for DIRED mode to extract files from a zip-archive the
 3218. # program "unzip".
 3219. .h2 UUDECODE_PATH
 3220. # This is the path used for DIRED mode to extract files from uuencoded files
 3221. # e.g., the program "uudecode".
 3222. .h2 ZCAT_PATH
 3223. # This is the path used for DIRED mode to decompress files, writing the result
 3224. # to a pipe as part of a shell command, e.g., the program "zcat".
 3225. .h2 ZIP_PATH
 3226. # This is the path used for DIRED mode to create a zip-archive from one or more
 3227. # files, e.g., the program "unzip".
 3228. .h1 Interaction
 3229. .h2 FORCE_SSL_PROMPT
 3230. # If FORCE_SSL_PROMPT is set to "yes", then questionable conditions, such as
 3231. # self-signed certificates will be ignored. If set to "no", these will be
 3232. # reported, but not attempted. The default "prompt" permits the user to make
 3233. # this choice on a case-by-case basis.
 3234. #
 3235. #FORCE_SSL_PROMPT:PROMPT
 3236. .h2 FORCE_COOKIE_PROMPT
 3237. # If FORCE_COOKIE_PROMPT is set to "yes", then questionable conditions, such as
 3238. # cookies with invalid syntax will be ignored. If set to "no", these will be
 3239. # reported, but not attempted. The default "prompt" permits the user to make
 3240. # this choice on a case-by-case basis.
 3241. #
 3242. #FORCE_COOKIE_PROMPT:PROMPT
 3243. .h2 SSL_CERT_FILE
 3244. # Set SSL_CERT_FILE to the file that contains all valid CA certificates lynx
 3245. # should accept, in case the $SSL_CERT_FILE environment variable is not set,
 3246. # e.g.,
 3247. #
 3248. #SSL_CERT_FILE:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
 3249. #SSL_CERT_FILE:NULL
 3250. .h1 Appearance
 3251. .h2 SCREEN_SIZE
 3252. # For win32, allow the console window to be resized to the given values. This
 3253. # requires PDCurses 2.5. The values given are width,height.
 3254. #SCREEN_SIZE:80,24
 3255. .h2 NO_MARGINS
 3256. # Disable left/right margins in the default style sheet.
 3257. # This is the same as the command-line "-nomargins" option.
 3258. #NO_MARGINS:FALSE
 3259. .h2 NO_TITLE
 3260. # Disable title and blank line from top of page.
 3261. # This is the same as the command-line "-notitle" option.
 3262. #NO_TITLE:FALSE
 3263. .h1 External Programs
 3264. .h2 SYSLOG_REQUESTED_URLS
 3265. # Log the requested URLs using the syslog interface.
 3266. #SYSLOG_REQUESTED_URLS:TRUE
 3267. .h2 SYSLOG_TEXT
 3268. # Add the given text to calls made to syslog, to distinguish Lynx from other
 3269. # applications which use that interface.
 3270. #SYSLOG_TEXT:
 3271. .h1 Internal Behavior
 3272. .h2 BROKEN_FTP_RETR
 3273. # Some ftp servers are known to have a broken implementation of RETR. If asked
 3274. # to retrieve a directory, they get confused and fails subsequent commands such
 3275. # as CWD and LIST. Workaround: reconnect after a failed RETR, which is slow.
 3276. #
 3277. # Each BROKEN_FTP_RETR gives a string match for the reported FTP server version
 3278. #BROKEN_FTP_RETR:ProFTPD 1.2.5
 3279. #BROKEN_FTP_RETR:spftp/
 3280. .h2 BROKEN_FTP_EPSV
 3281. # Some ftp servers are known to have a broken implementation of EPSV. The
 3282. # server will hang for a long time when we attempt to connect after issuing
 3283. # this command. Workaround: do not use EPSV, just use PASV.
 3284. #
 3285. # Each BROKEN_FTP_EPSV gives a string match for the reported FTP server version
 3286. #BROKEN_FTP_EPSV:(Version wu-2.6.2-12)
 3287. .h1 Appearance
 3288. .h2 FTP_FORMAT
 3289. # FTP_FORMAT defines the display for remote files.
 3290. # It uses the same "%" codes as LIST_FORMAT.
 3291. #FTP_FORMAT:%d %-16.16t %a %K
 3292. .h1 Internal Behavior
 3293. .h2 STATUS_BUFFER_SIZE
 3294. # STATUS_BUFFER_SIZE controls the size of the buffer used for the LYNXMESSAGES
 3295. # special url.
 3296. #
 3297. # The default size is 40.
 3298. #STATUS_BUFFER_SIZE:40
 3299. .h2 MAX_URI_SIZE
 3300. # MAX_URI_SIZE controls the size of the buffer used for parsing URIs, e.g., the
 3301. # HREF value in an anchor.
 3302. #
 3303. # The default size is 8192.
 3304. #MAX_URI_SIZE:8192
 3305. .h1 Appearance
 3306. .h2 UNIQUE_URLS
 3307. # UNIQUE_URLS can be set to tell Lynx to check for duplicate link numbers in
 3308. # the page and corresponding lists, and reusing the original link number.
 3309. # This can be set via command-line "-unique-urls".
 3310. #UNIQUE_URLS:FALSE
 3311. .h1 Netrunner
 3312. .h2 Javascript
 3313. CONSOLE:[FALSE]
 3314. JAVASCRIPT:[TRUE]