Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

25 wiersze
613 B

#!/usr/bin/sh
if [ $MSYSTEM == "MINGW32" ]
then
make -fNTMakeFile
else
make -fNTMakefile AMD64=1
fi
strip -s netrunner.exe
[ -e 'bin' ] || mkdir bin
mv *.crt bin 2> /dev/null
if [ $MSYSTEM == "MINGW32" ]
then
cp deps/lib/nt_i386/*.dll bin
cp reltools/winnt/i386/libs*.dll bin
cp reltools/winnt/i386/libgcc_s_sjlj-1.dll bin
else
cp deps/lib/nt_amd64/*.dll bin
cp reltools/winnt/amd64/libs*.dll bin
cp reltools/winnt/amd64/libgcc_s_seh-1.dll bin
cp reltools/winnt/amd64/libwinpthread-1.dll bin
fi
mv LICENSE bin
mv browser.ntrml bin
cp -r res bin
mv netrunner.exe bin