Odilitime преди 2 години
родител
ревизия
f127c60702
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      src/interfaces/elements/AElement.cpp

+ 1
- 1
src/interfaces/elements/AElement.cpp Целия файл

@@ -1,7 +1,7 @@
#include "AElement.h"
#include "../../parsers/markup/TagNode.h"
#include <iostream>
#include "../../app/browser/Browser.h"
#include "../../app/browser/browser.h"

extern const std::unique_ptr<Browser> browser;


Loading…
Отказ
Запис