Преглед на файлове

fix warnings by adding forward declarations

pull/2/head
Odilitime преди 3 години
родител
ревизия
ef56229b85
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 1 реда
  1. 3
    1
      src/graphics/opengl/Window.cpp

+ 3
- 1
src/graphics/opengl/Window.cpp Целия файл

@@ -8,7 +8,9 @@
#include <iostream>

void updateComponentSize(const std::shared_ptr<Component> &component);
void repositionComponent(const std::shared_ptr<Component> &component);
void repositionComponent(const std::shared_ptr<Component> &component, int windowWidth);
void deleteComponent(std::shared_ptr<Component> &component);
void deleteNode(std::shared_ptr<Node> node);

Window::~Window() {
if (fontProgram) {

Loading…
Отказ
Запис