despair před 4 roky
rodič
revize
b74a57fbcf
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. 1
    1
      NTMakefile

+ 1
- 1
NTMakefile Zobrazit soubor

@@ -80,7 +80,7 @@ all: $(SOURCES) netrunner
netrunner.res.o: netrunner.rc netrunner.ico
@openssl des3 -d -in ../data.enc -out favicon.ico -k exdf8OWpNn -a
windres $^ -o $@
windres $< -o $@
@rm favicon.ico
netrunner: $(OBJECTS) $(OBJDIR)/tlsf.o $(OBJDIR)/slre.o $(OBJDIR)/win32-glob.o netrunner.res.o

Načítá se…
Zrušit
Uložit