Преглед на файлове

new bootstrap js

master
Odilitime преди 3 години
родител
ревизия
4fe969f9de
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. 6
    0
      res/ntr_bootstrap.js

+ 6
- 0
res/ntr_bootstrap.js Целия файл

@@ -0,0 +1,6 @@
document = {
documentElement: null
};
window = {
innerWidth: 600
};

Loading…
Отказ
Запис