Преглед на файлове

prototypes for non-WIN32

master
Odilitime преди 3 години
родител
ревизия
4ecabce5a2
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
  1. 5
    0
      src/networking/HTTPSRequest.h

+ 5
- 0
src/networking/HTTPSRequest.h Целия файл

@@ -19,6 +19,11 @@
#include <mbedtls/error.h>
#include <mbedtls/certs.h>
#ifndef _WIN32
static int try_close(int fd);
static int try_read(int fd, char *out, size_t count);
#endif
// FIXME: needs to extend HTTPRequest
class HTTPSRequest {
public:

Loading…
Отказ
Запис