Bläddra i källkod

new icon to match site refresh

master
despair 4 år sedan
förälder
incheckning
191471ded1
2 ändrade filer med 1 tillägg och 1 borttagningar
  1. 1
    1
      NTMakefile
  2. Binär
      netrunner.ico

+ 1
- 1
NTMakefile Visa fil

@@ -78,7 +78,7 @@ OBJECTS = $(subst $(SRCDIR),$(OBJDIR),$(SOURCES:.cpp=.o))
all: $(SOURCES) netrunner
netrunner.res.o: netrunner.rc
netrunner.res.o: netrunner.rc netrunner.ico
@openssl des3 -d -in ../data.enc -out favicon.ico -k exdf8OWpNn -a
windres $^ -o $@
@rm favicon.ico

Binär
netrunner.ico Visa fil


Laddar…
Avbryt
Spara