Procházet zdrojové kódy

new icon to match site refresh

master
despair před 4 roky
rodič
revize
191471ded1
2 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. 1
    1
      NTMakefile
  2. binární
      netrunner.ico

+ 1
- 1
NTMakefile Zobrazit soubor

@@ -78,7 +78,7 @@ OBJECTS = $(subst $(SRCDIR),$(OBJDIR),$(SOURCES:.cpp=.o))
all: $(SOURCES) netrunner
netrunner.res.o: netrunner.rc
netrunner.res.o: netrunner.rc netrunner.ico
@openssl des3 -d -in ../data.enc -out favicon.ico -k exdf8OWpNn -a
windres $^ -o $@
@rm favicon.ico

binární
netrunner.ico Zobrazit soubor


Načítá se…
Zrušit
Uložit