Odilitime преди 2 години
родител
ревизия
0a8810a538
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      src/app/App.cpp

+ 1
- 1
src/app/App.cpp Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
#include "App.h"
#include "app.h"
#include "../tools/Scheduler.h"
#include "../interfaces/components/TabbedComponent.h"
#include "../parsers/markup/ntrml/NTRMLParser.h"

Loading…
Отказ
Запис