- Desilusion en la Colmena - theme based on EDDITED https://www.reddit.com/r/desilusionenlacolmena/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
Emilio Lo Prete b493f86d61 added artwork 5 jaren geleden
artwork added artwork 5 jaren geleden
README.md
README.org added org file 5 jaren geleden
theme.css

README.md

CSS Theme for reddit

Based on /eddited/ Credits due to phrasing its original author. https://github.com/12px/eddited

Still in its initial steps for me.

  • added banner
  • changed colours

TODO

  • change show/tell
  • localize to spanish
  • customize to subject