8 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  deeppppp 266793517b Bug fix преди 1 година
  PommeDroid b466619096 Rework Transform Instanciation преди 2 години
  PommeDroid 651c8a0334 Fix Gif processing преди 2 години
  PommeDroid be3c79d45b Ultimate Refactoring преди 2 години
  PommeDroid 6aec2d3ba2 Processing Module Refactoring преди 2 години
  PommeDroid 8f7c67eb1e Remove --gif option & enable gif support for --folder преди 2 години
  PommeDroid 5453bb7327 Guess the use CPU/GPU if no --cpu --gpu option is provided преди 2 години
  PommeDroid ec98f8666f Heavy refactoring преди 2 години