Преглед на файлове

Added uppercase image extensions

tags/v1.2.10
deeppppp преди 1 година
родител
ревизия
77c3ee17ee
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 1 реда
  1. 3
    1
      utils.py

+ 3
- 1
utils.py Целия файл

@@ -125,7 +125,9 @@ def cv2_supported_extension():
:return: <string[]> extensions list
"""
return [".bmp", ".dib", ".jpeg", ".jpg", ".jpe", ".jp2", ".png",
".pbm", ".pgm", "ppm", ".sr", ".ras", ".tiff", ".tif"]
".pbm", ".pgm", "ppm", ".sr", ".ras", ".tiff", ".tif",
".BMP", ".DIB", ".JPEG", ".JPG", ".JPE", ".JP2", ".PNG",
".PBM", ".PGM", "PPM", ".SR", ".RAS", ".TIFF", ".TIF"]


def load_json(a):

Loading…
Отказ
Запис