Bladeren bron

Bug fix

tags/v1.2.10
deeppppp 1 jaar geleden
bovenliggende
commit
266793517b
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 2 en 2 verwijderingen
  1. 2
    2
      processing/gif.py

+ 2
- 2
processing/gif.py Bestand weergeven

@@ -17,8 +17,8 @@ class GifProcessing(Processing):
"""GIF Image Processing Class."""
def _setup(self, *args):
self.__phases = select_phases(self._args)
self.__input_path = args['input']
self.__output_path = args['output']
self.__input_path = self._args['input']
self.__output_path = self._args['output']
self.__tmp_dir = None
self.__temp_input_paths = []
self.__temp_output_paths = []

Laden…
Annuleren
Opslaan