deeppppp преди 1 година
родител
ревизия
23dccfc0d2
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      requirements.txt

+ 1
- 1
requirements.txt Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
numpy==1.16.4
pillow==6.1.0
pillow==6.2.0
opencv-python==4.1.0.25
rsa==4.0
torchvision==0.2.2.post3

Loading…
Отказ
Запис