1
1
Форк 0
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

33 рядки
724 B

#!/usr/bin/env bash
has() {
local verbose=false
if [[ $1 == '-v' ]]; then
verbose=true
shift
fi
for c in "$@"; do c="${c%% *}"
if ! command -v "$c" &> /dev/null; then
[[ "$verbose" == true ]] && err "$c not found"
return 1
fi
done
}
err() {
printf '\e[31m%s\e[0m\n' "$*" >&2
}
die() {
(( $# > 0 )) && err "$*"
exit 1
}
has -v nmcli fzf || die
nmcli -d wifi rescan 2> /dev/null
network=$(nmcli --color yes device wifi | fzf --ansi --height=40% --reverse --cycle --inline-info --header-lines=1)
[[ -z "$network" ]] && exit
network=$(sed -r 's/^\s*\*?\s*//; s/\s*(Ad-Hoc|Infra).*//' <<< "$network")
echo "connecting to \"${network}\"..."
nmcli -a device wifi connect "$network"