11 Incheckningar (94f8739e88a9b29c7ea7ac267830b3742d133201)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
DanielFGray 14a21faf72 update installation blurb 6 år sedan
DanielFGray 2565f7b65c add installation blurb 6 år sedan
DanielFGray 113f0c9b73 fix links in README 6 år sedan
DanielFGray 8e9eb10087 add links in README 6 år sedan
DanielFGray 97ba991ef7 remove linebreaks from license 6 år sedan
DanielFGray 74a7a27ce9 add goog script 6 år sedan
DanielFGray c9171eef28 fix type in README 6 år sedan
DanielFGray 9f726623bd add link to blog in README 6 år sedan
DanielFGray b9d081c32d add legal section to README 6 år sedan
DanielFGray 9f62c2095d Update README 6 år sedan
DanielFGray 1630d3194e add README 6 år sedan