11 Ревизии (94f8739e88a9b29c7ea7ac267830b3742d133201)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  DanielFGray 14a21faf72 update installation blurb преди 5 години
  DanielFGray 2565f7b65c add installation blurb преди 5 години
  DanielFGray 113f0c9b73 fix links in README преди 5 години
  DanielFGray 8e9eb10087 add links in README преди 5 години
  DanielFGray 97ba991ef7 remove linebreaks from license преди 5 години
  DanielFGray 74a7a27ce9 add goog script преди 5 години
  DanielFGray c9171eef28 fix type in README преди 5 години
  DanielFGray 9f726623bd add link to blog in README преди 5 години
  DanielFGray b9d081c32d add legal section to README преди 5 години
  DanielFGray 9f62c2095d Update README преди 5 години
  DanielFGray 1630d3194e add README преди 5 години