18 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  DanielFGray 66c8303008 npmsearch -> js (rewrite) преди 7 месеца
  DanielFGray aae25cf7be Revert "igr: add missing --ansi flag, closes #15" преди 8 месеца
  DanielFGray 6fbcfb353d igr: add missing --ansi flag, closes #15 преди 8 месеца
  DanielFGray d192bd217c npmsearch: pass arguments to fzf when removing преди 3 години
  DanielFGray ed1f86f0c7 npmsearch: fix broken version handling преди 3 години
  DanielFGray fb4db2ac7e npmsearch: --help info преди 3 години
  DanielFGray 8d6eb89ffe more colors преди 3 години
  DanielFGray b73b98fc42 remove packages with -r преди 3 години
  DanielFGray e1ec7f877a better quit handling преди 3 години
  DanielFGray 4d339118a1 npmsearch can install specific versions преди 3 години
  DanielFGray 42f752eaac npmsearch: global installs преди 4 години
  DanielFGray 23d62b2deb npmsearch: npm5 support преди 4 години
  DanielFGray 1a075b66a6 npmsearch: header info преди 4 години
  DanielFGray c1d45d9d89 npmsearch: header info преди 4 години
  DanielFGray 3a57fe6f1b npmsearch: header info преди 4 години
  DanielFGray 28b091c83a npmsearch: remove clutter from preview преди 4 години
  DanielFGray 4ac05475cd npmsearch: save packages as dev deps преди 4 години
  DanielFGray cf81c9cf18 added npmsearch script преди 4 години