9 Ревизии (develop)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  DanielFGray f2713a9a44 fv: look for bat to preview преди 1 година
  DanielFGray c1bbd91c7e fv previews преди 3 години
  DanielFGray 3a3436b130 update fv преди 4 години
  DanielFGray ec90fb8979 snek, and read-only colors преди 5 години
  DanielFGray c5b9b6cdba git gud преди 5 години
  DanielFGray bf6b551877 snek преди 5 години
  DanielFGray 5ce5eb44f4 remove unnecessary subshells преди 5 години
  DanielFGray dd99871f07 fzgit: rewrite log function преди 5 години
  DanielFGray fc96b712f5 :hatching_chick: преди 5 години