1
1
Разклонения 0

9 Ревизии (develop)

Автор SHA1 Съобщение Дата
DanielFGray f2713a9a44 fv: look for bat to preview преди 2 години
DanielFGray c1bbd91c7e fv previews преди 4 години
DanielFGray 3a3436b130 update fv преди 5 години
DanielFGray ec90fb8979 snek, and read-only colors преди 6 години
DanielFGray c5b9b6cdba git gud преди 6 години
DanielFGray bf6b551877 snek преди 6 години
DanielFGray 5ce5eb44f4 remove unnecessary subshells преди 6 години
DanielFGray dd99871f07 fzgit: rewrite log function преди 6 години
DanielFGray fc96b712f5 🐣 преди 6 години