Procházet zdrojové kódy

fv previews

pull/8/head
DanielFGray před 3 roky
rodič
revize
c1bbd91c7e
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. 1
    1
      fv

+ 1
- 1
fv Zobrazit soubor

@@ -180,7 +180,7 @@ fi

main() {
choices=$($search_cmd "${search_opts[@]}" 2> /dev/null |
fzf -e --ansi --cycle --multi --reverse ${small:+--reverse --height=50%}) || exit 1
fzf --ansi --multi --preview='[[ $(file -b {}) = *text* ]] && highlight -q --force -O ansi {}') || exit 1

if [[ "$search_str" != '' ]]; then
if [[ $search_cmd == 'ag' ]]; then

Načítá se…
Zrušit
Uložit