Преглед на файлове

igr: add missing --ansi flag, closes #15

pull/8/merge
DanielFGray преди 1 година
родител
ревизия
6fbcfb353d
променени са 2 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      igr
  2. 0
    0
      js

+ 1
- 0
igr Целия файл

@@ -14,6 +14,7 @@ unset x OPTARG OPTIND

rg --color=always -n ${list_files:+-l} "$1" 2> /dev/null |
fzf -d: \
--ansi \
--query="$1" \
--phony \
--bind="change:reload:rg -n ${list_files:+-l} --color=always {q}" \

npmsearch → js Целия файл


Loading…
Отказ
Запис