Преглед на файлове

fzrepl: big fixes and improvements

pull/8/merge
DanielFGray преди 1 година
родител
ревизия
40cd8f2dfb
променени са 1 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 5 реда
  1. 7
    5
      fzrepl

+ 7
- 5
fzrepl Целия файл

@@ -67,16 +67,16 @@ for arg; do
esac
done

if [[ -z $cmd ]]; then
usage
exit 1
fi

if [[ -z $cmd && -n $1 && ! -f $1 ]]; then
cmd="$1"
shift
fi

if [[ -z $cmd ]]; then
usage
exit 1
fi

if [[ $cmd != *'{q}'* ]]; then
cmd+=' {q}'
fi
@@ -92,6 +92,8 @@ fi

mapfile -t REPLY < <(
tee "$tmpfile" < "$file" | fzf \
--sync \
--ansi \
--height=100% \
--phony \
--print-query \

Loading…
Отказ
Запис